Wykaz Jednostek - Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Lp.Symbol org.Jednostka organizacyjna WNoZK
1.NKI Katedra Fizjoterapii 
1.1.NKI-1Zakład Fizjoterapii
1.2.NKI-4Zakład Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej
1.3.NKI-5Zakład Medycyny Fizykalnej
1.4.NKI-6Zakład Kinezyterapii i Metod Specjalnych
2.NKZKatedra Zdrowia Kobiety 
2.1.NKZ-8Zakład Zdrowia Reprodukcyjnego i Seksuologii
2.2.NKZ-3Zakład Propedeutyki Położnictwa 
2.3.NKZ-6Zakład Pielęgniarstwa w Ginekologii i Położnictwie
2.4.NKZ-7Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych 
3.NKGKatedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa   
4.NNPKatedra Nauk Podstawowych
4.1.NNP-1Zakład Anatomii
4.2.NNP-2Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej
5.NKSKatedra Nauk Społecznych i Humanistycznych
5.1.NKS-1Zakład Pedagogiki 
5.2.NKS-2Zakład Psychologii 
5.3.NKS-3Zakład Filozofii i Bioetyki 
6.NKTKatedra Pielęgniarstwa  
6.1.NKT-1Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego 
6.2.NKT-2Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa
6.3.NKT-3Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej 
6.4.NKT-4Zakład Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych 
6.5.NKT-5Zakład Organizacji Leczenia Ran Przewlekłych
6.6.NKT-6Zakład Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego 
7.NKWKatedra Chorób Wewnętrznych
7.1.NKW-1Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych
7.2.NKW-2Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego
7.3.NKW-3Klinika Geriatrii
8.NKNKatedra Neurologii
8.1.NKN-1Klinika Neurologii 
8.2.NKN-2Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego
9.NREKatedra i Klinika Rehabilitacji
10.NKK Katedra i Klinika Kardiologii
11.NKAKatedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
11.1.NKA-3Zakład Anestezjologii Klinicznej 
11.2.NKA-2Zakład Anestezjologii i Intensywnej Opieki Pielęgniarskiej
12.NKRKatedra Pediatrii
12.1.NKR-1Oddział Kliniczny Pediatrii
12.2.NKR-2Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego
13.NKDKolegium Szkoły Doktorskiej  
14.NCHKatedra Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych
14.1.NCH-1Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych
14.2.NCH-4Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Propedeutyki Chirurgii 
15.NKEKatedra Elektrokardiologii
15.1.NKE-1Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca
15.2.NKE-2Zakład Elektroradiologii
16.NGPKatedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej
17.NAFKatedra Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu
17.1.NAF-1Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu 
17.2.NAF-2Zakład Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego 
18.NZFZakład Fizjoterapii Wieku Rozwojowego
© Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Portal SUM