SUM przyznał tytuł Doctora Honoris Causa prof. Alberto Orfao

50%
14 wrz 2023

SUM przyznał tytuł Doctora Honoris Causa prof. Alberto Orfao

– Profesor Orfao to nie tylko wybitny naukowiec o imponującym dorobku, ale także nasz przyjaciel, i to od wielu lat. Zawsze możemy liczyć na jego pomoc i np. konsultację pacjentów. Jestem dumny, że prof. Orfao otrzymał dziś tytuł Doctora Honoris Causa. To nobilitacja dla naszej Uczelni – powiedział prof. Tomasz Szczepański, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W swoim wykładzie prof. Orfao mówił o tym, jak niezwykle ważne jest inwestowanie w naukę. – Najlepszymi uniwersytetami są właśnie te, które przeznaczają najwięcej środków na rozwój nauki – stwierdził prof. Orfao i dodał: – Badania naukowe prowadzone na uczelniach są najlepszą inwestycją w przyszłość. To właśnie uniwersytety w XXI wieku powinny być najważniejszymi centrami badań. 

Profesor Orfao przyznał, że w jego pracy naukowej towarzyszy mu motto Seneki: Umysł wolniej zapomina to czego się nauczył wcześnie. Patrząc na przebieg jego kariery, zawsze był wierny przesłaniu filozofa. 

O pozycji naukowej profesora Alberto Orfao świadczy jego dorobek – ponad 1200 publikacji i 90 projektów badawczych, w tym 10 w ramach funduszy europejskich. W bazie Scopus znajdujemy 773 publikacje, wiele z nich ukazało się w najbardziej renomowanych czasopismach hematologicznych (Blood, Leukemia, Lancet Oncology) cytowane ponad 52 tysiące razy znajdujące odzwierciedlenie w indeksie Hirscha wynoszącym obecnie 98. Ponadto jest współtwórcą 70 patentów, z których 65 zostało wykorzystanych przez przemysł, przyczyniając się do rozwoju diagnostyki wykorzystującej przepływową cytometrię.

Profesor Alberto Orfao jest absolwentem Uniwersytetu w Salamance (1984) i Lizbonie (1985). Stopień doktora uzyskał w 1987 na Uniwersytecie w Salamance. Obecnie jako wybitny immunolog jest profesorem zwyczajnym i wicedyrektorem Centrum Badań nad Rakiem tej uczelni. Od lat zajmuje się cytometrią przepływową w diagnostyce nowotworów krwi. Pełni funkcję dyrektora Działu Cytometrii i Sortowania Komórek (Servicio General de Citometría) Uniwersytetu w Salamance od 1989 roku.

Profesor Alberto Orfao jest także członkiem wielu międzynarodowych towarzystw naukowych, w których pełnił liczne funkcje. Był między innymi prezesem Iberyjskiego Towarzystwa Cytometrii (1995-1999), przewodniczącym Komitetu Standaryzacyjnego Klinicznej Cytometrii Przepływowej Międzynarodowego Towarzystwa  Chemii Klinicznej (1994-1997). Obecnie jest członkiem Europejskiej Grupy ds. Immunologicznej Charakterystyki Białaczek.

Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia (ponad 40). Wśród najbardziej prestiżowych znalazła się nagroda Berenda Howena przyznawana przez Międzynarodowe Towarzystwo Hematologicznej Diagnostyki Laboratoryjnej (2009) oraz nagroda Wallace Centre przyznawana przez Międzynarodowe Towarzystwo Klinicznej Cytometrii Diagnostycznej (2001).

Profesor Alberto Orfao jest założycielem i współprzewodniczącym konsorcjum badawczego EuroFlow (Cytometria przepływowa dla szybkiej i czułej diagnostyki oraz prognostycznej klasyfikacji nowotworów układu krwiotwórczego). W pracach tego konsorcjum od 2006 uczestniczy Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM. Efektem tej współpracy są wspólne projekty i publikacje (w bazie biblioteki SUM widnieje 17 publikacji pełnotekstowych, łączny IF 96,670). Pod opieką profesora Alberto Orfao szkolenie doktoranckie przebył Łukasz Sędek (obecnie dr hab. n. med. adiunkt zatrudniony w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii i Immunologii SUM), Alicja Sonsala (dr n. med.) i mgr Jan Kulis (obecnie zatrudniony w Katerze Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej). 

W zorganizowaniu uroczystości wręczenia tytułu Doctora Honoris Causa prof. Alberto Orfao pomogła nam firma Becton Dickinson Polska.


Dane wysyłającego:
Dominika Kardynał

Galeria zdjęć

obraz dekoracyjny
obraz dekoracyjny
obraz dekoracyjny
obraz dekoracyjny
obraz dekoracyjny
obraz dekoracyjny
obraz dekoracyjny
obraz dekoracyjny
obraz dekoracyjny
obraz dekoracyjny
obraz dekoracyjny
obraz dekoracyjny
Najnowsze wiadomości
© Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Portal SUM