Naukowcy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Śląskiego napiszą unikalny podręcznik dotyczący rozwoju małego dziecka !

50%
29 sie 2023

Podręcznik pod tytułem „Wsparcie rozwoju małego dziecka - ujęcie interdyscyplinarne” został zaaprobowany przez Kolegium Wydawnicze Państwowego Zakładu Wydawnictw Lekarskich (PZWL) i ujęty w planie wydawniczym na rok 2024.  

Redaktorem naukowym książki jest prof. dr hab. n. med. Ilona Kopyta z Katedry i Kliniki Neurologii dziecięcej SUM, natomiast autorami poszczególnych rozdziałów pracownicy naukowi  Wydziału Pedagogiki i Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 

- Rozwój małego dziecka od urodzenia do wieku oczekiwanej gotowości szkolnej, to okres niezwykle dynamicznych i złożonych procesów. Zarówno rozwój prawidłowy, jak i zaburzenia rozwoju, to obszary, dla których poznania niezbędne jest opracowanie narzędzia obrazującego jednocześnie wszystkie aspekty zagadnienia, jak i będącego prostym i praktycznym dla korzystających z niego osób z różnych dyscyplin – wyjaśnia prof. Kopyta.

W podręczniku uwzględnione będą najnowsze dane wynikające z badań nad rozwojem dziecka oraz jego zaburzeniami. Każde z zagadnień zostanie opracowane w zespole multidyscyplinarnym, gdyż tylko takie ujęcie pozwala na właściwe przedstawienie tego złożonego przedmiotu. Uzupełnieniem treści książki będzie „Wstęga rozwoju”, czyli autorskie przedstawienie graficzne omawianych zagadnień.

- Pierwsze rozdziały książki będą stanowiły opis prawidłowego rozwoju dziecka w przedziałach czasowych adekwatnych bilansów zdrowia przeprowadzanych w warunkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Taka prezentacja, opracowana przez specjalistów z dziedziny fizjoterapii, psychologii, pedagogiki oraz lekarza pediatry będzie stanowić kompleksową pomoc dla lekarzy POZ dokonujących ocen rozwoju małego dziecka – dodaje prof. Kopyta.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona dzieciom urodzonym przedwcześnie, gdyż wcześniactwo stanowi istotny czynnik ryzyka zaburzeń neurorozwojowych, w znaczeniu ruchowym ( m.in. mózgowe porażenie dziecięce) oraz innych aspektów, jak zaburzenia koncentracji, nadpobudliwości, czy zaburzeń integracji sensorycznej.

Jeden z rozdziałów zajmą zagadnienia prawne, w którym zostaną wskazane i omówione te akty prawa, które dają różne możliwości pomocy dziecku z problemem rozwojowym, a odrębny rozdział przedstawi instytucje, które zajmują się świadczeniem pomocy dla dziecka z problemem rozwojowym wraz ze wskazaniem roli specjalistów w poszczególnych momentach świadczenia tej pomocy i wsparcia rozwoju.

W podręczniku omówione zostaną także niezwykle istotne kwestie komunikacji z rodzicami znajdującymi się w trudnej sytuacji, związanej z chorobą dziecka, a zwłaszcza w komunikowania niekorzystnych rozpoznań dotyczących jego rozwoju.

Odbiorcami podręcznika będą wszyscy specjaliści zajmujący się problematyką rozwoju małego dziecka, zarówno lekarze opieki podstawowej, jak i specjalistycznej, a kolejno: pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, logopedzi.

 - Unikatowość tej pozycji polega na wieloaspektowym ujęciu problemu, a zatem wpisuje się w idee współpracy międzyprofilowej i międzydyscyplinarnej. Jest to szczególnie warte podkreślenia w związku z obchodami związanymi z przyznaniem Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 oraz z prowadzonymi działaniami śląskich Uczelni, skupionych w Konsorcjum Akademickim  Katowice - Miasto Nauki – podsumowuje prof. Kopyta.


Dane wysyłającego:
Agata Pustułka

Najnowsze wiadomości
© Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Portal SUM