Dr Gniewko Więckiewicz z nagrodą stypendialną Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego

50%
19 maj 2023

Gratulacje! Dr Gniewko Więckiewicz z Katedry Psychiatrii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał nagrodę stypendialną "Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego" (World Psychiatric Association. WPA). 

Stypendium to przewiduje możliwość udziału w nadchodzącej we wrześniu dwudziestej trzeciej konferencji WPA w Wiedniu, w trakcie którego dr Więckiewicz wygłosi wykład o PolDrugs, czyli autorskim projekcie mającym na celu przedstawienie podstawowych danych epidemiologicznych dotyczących stosowania substancji psychoaktywnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, który w tym roku doczekał się recenzowanej publikacji już drugiej edycji badania. 

Oprócz tego przewidziane są aktywności dla stypendystów z całego świata, takie jak spotkania z innymi laureatami stypendium oraz Prezydentem WPA prof. Afzalem Javedem, czy też prof. Normanem Sartoriusem, byłym dyrektorem Departamentu Zdrowia Psychicznego Światowej Organizacji Zdrowia.

Stypendium to ma również na celu rozszerzanie współpracy pomiędzy naukowcami działającymi w obszarze zdrowia psychicznego z całego świata.


Dane wysyłającego:
Agata Pustułka

Galeria zdjęć

obraz dekoracyjny
Najnowsze wiadomości
© Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Portal SUM