Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

FE PL UE baner

zintegrowane programy uczelni SUM

 

 

„Zintegrowane Programy Uczelni SUM"
nr Projektu POWR.03.05.00-00-Z095/17-00

 

Projekt realizowany w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa o dofinansowanie została podpisana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.


Wartość Projektu: 1 444 404,00 zł

Wkład Europejskiego Fundusz Społecznego: 1 217 343,69 zł

Strona Projektu oraz Rekrutacja: http://zintegrowaneprogramyuczelni.sum.edu.pl


Cele oraz efekty projektu
:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego

Cel ten wynika bezpośrednio z problemów opisanych w POWER, jego realizacja przyczyni się bezpośrednio do realizacji celu szczegółowego osi priorytetowej III


1. Moduł KOMPETENCJE:

Studenci / Studentki kierunku Pielęgniarstwo:

  • organizację zajęć warsztatowych z obszaru kompetencji komunikacyjnych w relacji pielęgniarka - pacjent, pielęgniarka - rodzina / opiekunowie pacjenta, praca w zespole interdyscyplinarnym,
  • zadania praktyczne z obszaru kompetencji zawodowych: udział pielęgniarki w Kompleksowej Ocenie Geriatrycznej realizowanych w formie projektowej,
  • wizyty studyjne studentek/studentów w placówkach opieki geriatrycznej.

2. Moduł STAŻE:

Studenci / Studentki kierunku Kosmetologia:

  • realizację wysokiej jakości staży, zgodnych z Zaleceniami Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży 2014/C 88/01, które będą ukierunkowane na problematykę związaną z przeprowadzaniem zabiegów kosmetycznych u osób starszych przy jednoczesnym położeniu nacisku na elementy właściwej komunikacji z tą grupą wiekową. Ponadto studentki/studenci nabędą pierwsze referencje, co zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy.

3. Moduł INSTYTUCJE:

  • realizacja szkoleń dla kadry dydaktycznej uczelni (Szkolenie z tworzenia materiałów e-learningowych,
  • realizacji szkoleń dla kadry zarządczej uczelni (PRINCE 2 Foundation, szkolenia: z j. angielskiego poziom minimum B2, z Wyceny Technologii, z zakresu działań kadrowych, z zakresu mechanizmów funkcjonowania spółek celowych oraz spółek spin-off, z zakresu zarządzania zespołem pracowniczym, z zakresu planowania, organizacji i zarządzaniem eventami),
  • zakup licencji platformy dydaktyczno - szkoleniowej.

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.