Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy niszczarek oraz oleju do niszczarek na okres 12 miesięcy zgodnie ze specyfikację techniczną stanowiącą załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa 08.07.2020 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty należy składać w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie I.

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 311/2020
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Specyfikacja techniczna
Oświadczenie gwarancyjne wykonawcy
Protokół przekazania
Wybór