Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli i czyszczenia przewodów kominowych: wentylacyjnych i spalinowych w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Termin składania ofert upływa 09.07.2020 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Ofertę należy składać w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie I lub faxem – 032- 208-35-58.

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 298/2020
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Protokół
Protokół z okresowej kontroli
Protokół z okresowego czyszczenia
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Wybór oferty