Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznego regałów kompaktowych Compactus Elektro firmy DEXION użytkowanych przez Archiwum Uczelni SUM przy ul. Medyków 30 w Katowicach-Ligocie.

Termin składnia ofert upływa 26.06.2020r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Ofertę należy składać w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie I lub faxem – 032- 208-35-58.


POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 284/2020
Formularz ofertowy
Zestawienie regałów z napędem elektrycznym
Wybór