Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu remontu stacji zgazowania LPG oraz urządzeń z nią współpracujących zasilających kotły K-1, K-2, K-3, oraz wykonanie ekspertyzy po przeprowadzonym remoncie, układ LPG zabudowany jest na terenie kotłowni gazowej w Katowicach przy ul. Medyków 2A, usługę należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Termin składnia ofert upływa 24.06.2020r. do godz. 10.00. Ofertę należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie I. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.


POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 281/2020
Formularz ofertowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy
Wybór oferty