Opracowanie audytu energetycznego ex – post w tym charakterystyki energetycznej i oceny uzyskanych efektów określonych za pomocą wskaźników rezultatu bezpośredniego dla wszystkich obiektów ZTM w ramach projektu: „Wykonanie termomodernizacji obiektów Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 18 Śląskiego uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Termin składania ofert upływa 17.06.2020 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Ofertę należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie I. Dane Zamawiającego lub faxem.

 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 272/2020 w przedmiocie: Opracowanie audytu energetycznego ex – post w tym charakterystyki energetycznej i oceny uzyskanych efektów określonych za pomocą wskaźników rezultatu bezpośredniego dla wszystkich obiektów ZTM w ramach projektu: „Wykonanie termomodernizacji obiektów Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 18 Śląskiego uniwersytetu Medycznego w Katowicach"., dokonano wyboru Wykonawcy:

Energy bundle Łukasz Mazanek
Oś. XXX- lecia 129/22
44-286 Wodzisław Śląski

Wartość oferty brutto: 984,00 zł
Termin realizacji: 7 dni kalendarzowych.

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 272/2020
Formularz
Wzór umowy
Załącznik RODO
Audyt obiektów ZTM