Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy wykaszarki spalinowej Husqvarna 545 RX o numerze inwentarzowym AGL-808-00097/15. Usterka: do wymiany głowica żyłkowa oraz przekładnia kątowa. Oferta cenowa winna zawierać wyszczególnione:
- koszty części/ materiałów użytych do dokonania naprawy,
- koszty robocizny, - koszty transportu (jeśli dotyczy).

Termin złożenia oferty: 25.09.2020r. Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr (32) 208 35 58.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 481/2020
Formularz ofertowy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ocen stanu technicznego/diagnostyki wraz z wycenami kosztów naprawy dwóch ekspresów do kawy użytkowanych przez jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice.

Termin złożenia oferty: do 25.09.2020 r. Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr (032) 208 35 58

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 480/2020
Formularz ofertowy

Przedmiotem zamówienia jest wydruk i dostawa do Zamawiającego Dzienników praktyk studenckich zgodnie z załączonymi wzorami według specyfikacji.

Termin złożenia ofert: 24.09.2020 r. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub w Kancelarii Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (pokój nr 11) przy ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferty, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 479/2020
Formularz ofertowy
Pakiet I
Pakiet II

 

Przedmiotem umowy jest dostawa środków ochrony indywidualnej na rzecz Zamawiającego zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 w zakresie:
Pakiet 1 – Maseczki ochronne medyczne,
Pakiet 2 – Rękawiczki ochronne,
Pakiet 3 – Przyłbice ochronne, 

Termin składania ofert upływa 25.09.2020 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty tj. do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 478/2020
Formularz ofertowy
Specyfikacja asortymentowo-cenowa I
Specyfikacja asortymentowo-cenowa II
Specyfikacja asortymentowo-cenowa III
Protokół odbioru
Wzór umowy

 

Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zgodnie ze specyfikacją asortymentowo-cenową stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego w zakresie:

Pakietu nr 1 – Bio-plexy
Pakietu nr 2 – Odczynniki do analizatora hematologicznego ACCOS 360
Pakietu nr 3 - Materiały odniesienia

Termin składania ofert upływa 28.09.2020 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty tj. do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 477/2020
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Wzór umowy

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie awaryjnego połączenia pomiędzy instalacją średniego ciśnienia gazu a instalacją niskiego ciśnienia poprzez dobrany reduktor oraz istniejący licznik pomiaru gazu METRIX G-10 w obrębie stacji redukcyjnej gazu na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków w Katowicach-Ligocie, mających na celu usunięcie nieszczelności na instalacji niskiego ciśnienia.

Termin składnia ofert upływa 25.09.2020r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Ofertę należy składać w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie I lub faxem – 32- 208-35-58.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 476/2020
Formularz ofertowy
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna II
Wzór umowy

 

Dostawa wraz z montażem trezorów bibliotecznych wolnostojących na potrzeby Oddziałów Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Termin składania ofert upływa dnia 23.09.2020 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie I.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 475/2020
Formularz ofertowy
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Specyfikacja techniczna
Protokół odbioru
Wzór umowy

 

Opis przedmiotu i termin składania ofert w załącznikach.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 474/2020
Formularz ofertowy

[Przesłano przez: Izabela Kałuża]

Przedmiotem zamówienia jest usługa brokerska wykonywana na rzecz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach SUM obejmująca niżej wymienione zadania:
1. monitorowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych o potencjalne komercyjnym, pomoc w utworzeniu bazy informacyjnej o kadrze eksperckiej,
2. organizacja spotkań z naukowcami celem lepszego zaznajomienia się ze specyfiką wybranych technologii i badań,
3. udział w spotkaniach z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego, których efektem będzie komercjalizacja wyników badań poprzez licencjonowanie lub sprzedaż praw do rezultatów badań,
4. kojarzenie zespołów naukowych z partnerami biznesowymi, negocjowanie warunków umów,
5. udział w spotkaniach pomysłodawców spółek spin-off z przedsiębiorcami oraz inwestorami,
6. poszukiwanie odbiorców/ finansowania dla technologii opracowanych przez Uniwersytet,
7. prowadzenie działań zmierzających do utworzenia spółki celowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
8. działania doradcze i informacyjne skierowane do pracowników i studentów Uczelni z zakresu transferu wiedzy i technologii,
9.współpraca z Centrum Transferu Technologii SUM w zakresie czynności wymienionych w punktach 1-8.

Termin składania ofert upływa 28.09.2020 r. o godzinie 09.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie plików załączonych do korespondencji lub osobiście w Kancelarii Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 473/2020
Formularz ofertowy
Wzór

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu zamrażarek niskotemperaturowych oraz urządzeń chłodniczych znajdujących się na stanie ewidencyjnym jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w okresie 24 miesięcy.

Termin złożenia oferty: do 24.09.2020. Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr 32/ 208-35-58.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 472/2020
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Załącznik nr 2 do umowy

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy stacji do oczyszczania wody Pacyfic 12 UPW, która jest użytkowana  przez Katedrę i Zakład Patomorfologii i Diagnostyki Molekularnej  Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,  zlokalizowany przy ul. Medyków 18, 40-752 Katowice.

Termin złożenia oferty: do 21.09.2020. Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr (32) 208 35 58. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową firmy:
LABO BAZA Zawielak i Wspólnicy sp.j., ul. Topolowa 5, 62-002 Jelonek
Wartość brutto oferty: 498,15 zł

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 471/2020
Formularz ofertowy

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie awaryjnego połączenia pomiędzy instalacją średniego ciśnienia gazu a instalacją niskiego ciśnienia poprzez dobrany reduktor oraz istniejący licznik pomiaru gazu METRIX G-10 w obrębie stacji redukcyjnej gazu na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków w Katowicach-Ligocie, mających na celu usunięcie nieszczelności na instalacji niskiego ciśnienia.

Termin składnia ofert upływa 22.09.2020r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Ofertę należy składać w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie I lub faxem – 32- 208-35-58. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 470/2020
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiar

 

W związku z koniecznością objęcia studentów kierunku elektroradiologia SUM w Katowicach indywidualną kontrolą dozymetryczną, przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu który w roku akademickim 2020/2021 tj. od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r., przeprowadzi wśród ok. 189 studentów ww. kierunku kwartalne indywidualne pomiary izometryczne.

Termin składania ofert upływa 22 września 2020 r. o godzinie 12.00. Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie zostaną uwzględnione. Oferta powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 469/2020
Formularz ofertowy
Wzór umowy

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa materiału biologicznego (potencjalnie skażonego
nie COVID-19) w formie zamrożonej wraz z dostarczeniem odpowiedniego opakowania i odpowiedniej ilości suchego lodu.

Termin złożenia ofert: 21.09.2020 r. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub w Kancelarii Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (pokój nr 11) przy ul. Poniatowskiego 15, 40–055 Katowice na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 468/2020
Formularz ofertowy
Wzór

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dysków na rzecz Zamawiającego zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 oraz specyfikacją asortymentowo – cenową stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa 21.09.2020 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 467/2020
Formularz ofertowy
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Wzór umowy

 

Przedmiotem zamówienia jest naprawa agregatu skraplającego AERMEC ANL080 o numerze seryjnym 1303005163100002 zabudowanego na dachu budynku Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 4.

Termin złożenia oferty: 18. 09.20202r. Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr (32) 208 35 58.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 466/2020
Formularz ofertowy

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na wymianie starego kontenera, będącego obudową podstacji gazowej, zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Jordana 38 na nowy oraz konserwacja ogrodzenia wokół podstacji, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Termin składnia ofert upływa 21.09.2020r. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie I. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 465/2020
Formularz ofertowy
Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oględzin / diagnostyki aparatu do elektroforezy z systemem wylewania żeli Biometra Compact M wraz z osprzętem (s/n A:0706.10536 / 0706.200652), który jest użytkowany przez Klinikę Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Katedry Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach działającą na bazie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze.

Termin złożenia oferty: do 18.09.2020. Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr (032) 208 35 58.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 464/2020
Formularz ofertowy

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądu technicznego obejmującego wymianę taśmy z re-certyfikacją urządzenia do samoasekuracji TruBlue nr TB150-12C, użytkowanego przez Zakład Adaptowanej Aktywności i Sportu Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 8, 40-752 Katowice.

Termin złożenia oferty: do 21.09.2020.Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr (032) 208 35 58.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 463/2020
Formularz ofertowy

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oceny stanu technicznego/diagnostyki, celem ustalenia zakresu prac naprawczych wraz z wyceną kosztów naprawy komputera kabiny do fototerapii MEDISUM 2800-PC-4-AB.

Termin złożenia oferty: do 18.09.2020 r. Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr (32) 208 35 58

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 462/2020
Formularz ofertowy

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy i przeglądu technicznego USG DUB Skin Scanner 75 (s/n:B134224), który jest użytkowany przez Katedrę i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowaną w Sosnowcu przy ul. Kasztanowej, 41-205 Sosnowiec.

Termin złożenia oferty: do 18.09.2020. Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr (32) 208 35 58

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową firmy:
IT4KAN sp. z o.o., Al. Rozdzieńskeigo 188C, 40-203 Katowice
Wartość brutto oferty: 1230,00 zł

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 461/2020
Formularz ofertowy

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wzorcowania zestawu monitora skażeń radioaktywnych EKO-C (s/n: 880/2015), który jest użytkowany przez Katedrę i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice.

Termin złożenia oferty: do 18.09.2020.Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr (32) 208 35 58.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 460/2020
Formularz

 

Realizacja usługi polegającej na wykonaniu wydruku załączników do kwestionariuszy na potrzeby projektu pn. „Rozpowszechnienie, przebieg i czynniki ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w populacji Aglomeracji Górnośląskiej w 2020 roku" w ramach przyznanego przez Agencję Badań Medycznych w konkursie COVID19 dofinansowania.

Termin składania ofert upływa 23 września 2020 r. o godzinie 10:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie plików załączonych do korespondencji. Ofertę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu wskazanego powyżej.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 459/2020
Formularz
Wzór

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającej na wykonaniu wydruku kwestionariusza epidemiologicznego i serologicznego:
1. broszura A4 składana do A5, 4+4, papier offset 90g , nakład 6000 szt. z numeracją kolejno od K0001 do K2000
od G0001 do G2000
od S0001 do S2000
2. karta A5, 4+0, papier offset 90g , nakład 6000 szt. z numeracją kolejno od K0001 do K2000
od G0001 do G2000
od S0001 do S2000
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Termin składania ofert upływa 23 września 2020 r. o godzinie 10:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie plików załączonych do korespondencji.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 458/2020
Formularz
Wzór
Kwestionariusz epidemiologiczny
Kwestionariusz serologiczny

 

Zapytanie ofertowe dotyczy: usługi polegającej na wykonaniu oraz dostarczeniu wg specyfikacji wskazanej przez Zamawiającego roll- up'ów z usługą transportu do siedziby Zamawiającego.

Termin składania ofert upływa 18 września 2020 r. do godz. 9.00. Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie zostaną uwzględnione

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 457/2020

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usunięciu starych naklejek na  tablicach informacyjnych i drzwiach wejściowych na piętra, przygotowaniu projektów nowych, wykonaniu naklejek oraz ich montażu w budynku przy ul. Poniatowskiego 15 w Katowicach.

Termin złożenia oferty: 18.09.2020 r.
Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 456/2020
Formularz
Treść tablic
Wybór

Dostawa na rzecz Zamawiającego katody do mikroskopu elektronowego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i w ilościach określonych w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

Termin składania ofert upływa 16.09.2020 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 455/2020
Wybór

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózków do transportu butelek na rzecz Zamawiającego zgodnie ze specyfikację techniczną stanowiącą załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa 15.09.2020r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 454/2020
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Specyfikacja techniczna
Protokół przekazania
Wybór

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu tabliczki informacyjnej na płycie kompozytowej dibond w kolorze drapanego srebra w technice nadruku bezpośredniego o wymiarach: 15cmx29cm oraz jej dostawa i montaż na foli samoprzylepnej na drzwiach w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu przy placu Traugutta 2 .

Termin złożenia oferty: 16.09.2020 r. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 453/2020
Formularz ofertowy (zał. 1)
Załącznik nr 2
Wybór oferty

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu zamrażarek niskotemperaturowych oraz urządzeń chłodniczych znajdujących się na stanie ewidencyjnym jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w okresie 24 miesięcy.

Termin złożenia oferty: do 14.09.2020. Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr 32/ 208-35-58. Do oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wypełnioną specyfikację asortymentowo-cenową stanowiącą tabele 1÷5 (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania). Brak załącznika skutkować będzie odrzuceniem złożonej oferty

W wyniku przeprowadzonego postępowania nie wybrano propozycji cenowej, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 452/2020
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Załącznik nr 2 do umowy

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia, jest usługa zakupu, dostawy i wymiany wodnego zaworu regulacyjnego dwudrogowego wraz z siłownikiem elektrycznym, będącego wyposażeniem kotła parowego w kotłowni gazowej SUM w Katowicach, przy ul. Medyków 2a, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Termin składnia ofert upływa 17.09.2020r. Ofertę należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w punkcie I. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 451/2020
Formularz ofertowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wybór oferty

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2020

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.