Wykonanie czynności: hospitalizacji, pobrania krwi, badań laboratoryjnych, elektrokardiogramu, podmiotowego badania lekarskiego, koronarografii, optycznej tomografii koherentnej (OCT) na potrzeby projektu naukowo-badawczego realizowanego w jednostce Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

POBIERZ PLIKI:

Ogłoszenie
Wybór