Wykonanie badań laboratoryjnych na potrzeby projektu naukowo-badawczego realizowanego w jednostce Śląskiego  Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach.

POBIERZ PLIKI:

Ogłoszenie
Wybór