Przedmiot zamówienia jest dostawa sakadometru do Kl iniki Neurologii Katedry Neurologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach dzial ającej na bazie SP CSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice.

POBIERZ PLIKI:

Ogłoszenie