W sprawie:

wprowadzenia Regulaminu realizacji działań związanych ze stworzeniem studentom i doktorantom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Czytaj treść:

Zarządzenie Rektora 107/2013 z dnia 2013-08-06

Załącznik do Zarządzenia Rektora 107/2013 z dnia 2013-08-06

Zarządzenie Rektora 176/2014 z dnia 2014-12-11