Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy komory laminarnej Jouan MSC 12 (s/n: 39910585), która jest użytkowana przez Zakład Biologii Komórki Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowany przy ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec.

 

Termin złożenia oferty: do 08.07.2020
Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr (032) 208 35 58.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 313/2020
Formularz ofertowy

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wypisywaniu pismem artystycznym Księgi Postępowań Doktorskich oraz Księgi Postepowań Habilitacyjnych na rzecz wszystkich wydziałów Uczelni.

Termin złożenia ofert: do 28.07.2020r. do godz. 15:30. Oferty sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 OFERTA do niniejszego zapytania ofertowego należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie plików załączonych do korespondencji lub za pośrednictwem poczty lub osobiście w Kancelarii Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice.

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 312/2020
Formularz ofertowy
Wzór umowy - zlecenie
Wzór umowy - księga

 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy niszczarek oraz oleju do niszczarek na okres 12 miesięcy zgodnie ze specyfikację techniczną stanowiącą załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa 08.07.2020 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty należy składać w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie I.

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 311/2020
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Specyfikacja techniczna
Oświadczenie gwarancyjne wykonawcy
Protokół przekazania

 

Dostawa na rzecz Zamawiającego akcesoriów do urządzeń laboratoryjnych będących na stanie Zamawiającego oraz drobnych urządzeń laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w specyfikacji technicznej.

 

Termin składania ofert upływa 10.07.2020 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 310/2020

Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usługi asysty technicznej na okres 2 lat funkcjonującego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oprogramowania AMMS firmy Asseco wykorzystywanego do celów dydaktycznych obejmującego następujące moduły: Ruch Chorych (Izba Przyjęć, Oddział, Statystyka, Rozliczenia, Gruper JGP, Symulator JGP), Przychodnia (Recepcja, Gabinet, Rozliczenia), Blok Operacyjny, Rehabilitacja, Punkt Pobrań, Dokumentacja Medyczna (Formularze), Zakażenia Szpitalne, Diagnostyka laboratoryjna, e-Recepta.

Termin składania ofert upływa 08.07.2020 o godz. 15.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Ofertę należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie 1 lub faksem na nr (032) 2083696.


POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 309/2020
Formularz ofertowy
Wzór umowy

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowego przeglądu technicznego inkubatora z atmosferą CO2 Panasonic MCO-19AICUV (s/n: 130090556), który jest użytkowany przez Zakład Analizy Instrumentalnej Katedry Analizy Instrumentalnej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zlokalizowany przy ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec.

Termin złożenia oferty: do 06.07.2020. Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr (032) 208 35 58.


POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 308/2020
Formularz ofertowy

 

Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania oraz dostarczenia pamiątkowych certyfikatów wg projektu Zamawiającego z uwzględnieniem poniższych danych:

a) wymiar certyfikatu – format A3,
b) karton ozdobny matowy, tłoczony o fakturze papieru czerpanego w kolorze ecru,
c) druk jednostronny,
d) czcionka: Ubuntu, kolor: CMYK 84 / 36 / 8 / 16 RGB 21 / 120 / 169 HEX #1578A9 PANTONE 307C.

 


Termin składania ofert upływa 7 lipca 2020 r. do godz. 09.00. 
Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 307/2020
Oferta
Wzór umowy

Usługa obejmuje swym zakresem  wymianę agregatu chłodniczego (wraz z chłodnicą) o numerze inwentarzowym KBM-485-0001/08 obsługujących pomieszczenie chłodni Zakładu Biologii Molekularnej Katedry Biologii Molekularnej i Genetyki Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 18, 40-752 Katowice.

 

Termin złożenia oferty: do 03.07.2020 r.
Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr (032) 208-35-58

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 303/2020
Formularz ofertowy
Wzór umowy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy pipety GILSON Pipetman P20 J18597C, która jest użytkowana przez Centrum Medycyny Doświadczalnej Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 4, 40-752 Katowice.

Termin złożenia oferty: do 03.07.2020. Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr (032) 208 35 58.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 302/2020
Formularz ofertowy

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany uszczelki pokrywy autoklawu AS-1 (s/n 27), który jest użytkowany przez Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice.

Termin złożenia oferty: do 01.07.2020. Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr (032) 208 35 58

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową firmy:
Technika i Medycyna Sp. z o. o., ul. Jana Smolenia 20, 41-902 Bytom
Wartość brutto oferty: 393,60 zł

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 301/2020
Formularz ofertowy

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu serwisowego aparatów:

 1. BD FACS Aria I (s/n: P07800181) - pakiet nr 1
  W/w sprzęt jest użytkowany przez Zakład Biologii Molekularnej Katedry Biologii Molekularnej
  i Genetyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zlokalizowany przy ul. Medyków 18, 40-752 Katowice,
 2. BD FACS Aria III (s/n: P28200039) - pakiet nr 2
  W/w sprzęt jest użytkowany Katedrę i Zakład Mikrobiologii i Immunologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowaną przy ul. H. Jordana 19, 41-808 Zabrze.

 

Termin złożenia oferty: do 01.07.2020. Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr (032) 208 35 58.

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 300/2020
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Wybór oferty

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na w wwozie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z budynków Uczelni posadowionych w Zabrzu.

Termin złożenia oferty: 01.07.2020 r. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 299/2020
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Specyfikacja
Wybór oferty

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli i czyszczenia przewodów kominowych: wentylacyjnych i spalinowych w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Termin składania ofert upływa 09.07.2020 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Ofertę należy składać w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie I lub faxem – 032- 208-35-58.

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 298/2020
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Protokół
Protokół z okresowej kontroli
Protokół z okresowego czyszczenia
Specyfikacja asortymentowo-cenowa

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy koherentnego tomografu optycznego DRI OCT Triton (nr fabr.: 107088), który jest użytkowany przez Katedrę i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice. 

Termin złożenia oferty: do 01.07.2020

Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr (032) 208 35 58.


POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 297/2020
Formularz ofertowy
Wzór umowy

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wzorcowania n/w pipet Eppendorf:
Nr fabryczny L16798D (0,1-2,5 µl)
Nr fabryczny L23213H (2-20 µl )
Nr fabryczny M18160H (20-200 µl)
Nr fabryczny P18765H (100-1000 µl)
Nr fabryczny I41715I (05,5 ml)
Nr fabryczny L22780H (2-20 µl)
Nr fabryczny M18026H (20-200 µl)
Nr fabryczny P18846H (100-1000 µl)
Nr fabryczny I41814I (05-5 ml)
Nr fabryczny O53168I (0,5-10 µl)

 

 

Termin złożenia oferty: do 30.06.2020 r.

Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr (032) 208 35 58.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową firmy:
Biokom Sp. z o.o. sp.k., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki
Wartość brutto oferty: 984,00 zł

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 296/2020
Formularz ofertowy

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa skażonego materiału biologicznego w postaci próbek krwi i osocza oraz bakteryjnych próbek klinicznych w temperaturze -70°C wraz z dostarczeniem odpowiednich opakowań, suchego lodu lub z wykorzystaniem specjalistycznego środka transportowego pomiędzy jednostkami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posadowionych na terenie miasta Sosnowiec. 

Termin złożenia ofert: 29.06.2020 r.

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub w Kancelarii Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (pokój nr 11) przy ul. Poniatowskiego 15, 40–055 Katowice na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową firmy:

OBZ Sp. z o.o.
40-602 Katowice
ul. Kolejowa 57
Wartość netto oferty: 600,00 złotych
Wartość brutto oferty: 738,00 złotych

 

 

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 295/2020
Formularz ofertowy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy wirówki Eppendorf Mini Spin Plus (nr fabr.: 545301357, nr inw.: ZOB-801-0002/01).

Termin złożenia oferty: do 30.06.2020 r.
Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr (032) 208 35 58.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową firmy:
Eppendorf Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa
Wartość sumaryczna brutto oferty: 1.687,81 zł

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 294/2020
Formularz ofertowy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy autoklawu Vacuklav 24-B (nr fabr.: B1060, nr inw.: FAC-801-0035/07). 

Termin złożenia oferty: do 25.06.2020 r.
Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr (032) 208 35 58.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową firmy:

Technika i Medycyna Sp. z o.o., ul. Jana Smolenia 20, 41-902 Bytom
Wartość brutto oferty: 1.922,49 zł

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 293/2020
Formularz ofertowy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oceny stanu technicznego cieplarki laboratoryjnej typ CL prod. POL-EKO (nr fabr.: CW15D10992, nr inw.: FIG-801-00004/10), która jest użytkowana przez Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec. 

Termin złożenia oferty: do 25.06.2020
Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr (032) 208 35 58.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową firmy:

POL-EKO-APARATURA sp.j. A. Polok-Kowalska, S. Kowalski, ul. Kokoszycka 172 C
Wartość brutto oferty: 738,00 zł

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 292/2020
Formularz ofertowy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznego aparatu USG Sonoscape S9 wraz z osprzętem (s/n 0398331338), który jest użytkowany przez Centrum Medycyny Doświadczalnej Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 4, 40-752 Katowice.

Termin złożenia oferty: do 25.06.2020 do godz. 10:00. Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr (032) 208 35 58


W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową firmy:
Vetiss Sp. z o.o., ul. W. H. Lindleya 16, 02-013 Warszawa
Wartość sumaryczna brutto oferty: 1.185,72 zł


POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 289/2020
Formularz ofertowy

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy spirometru Spirolab III Colour (s/n: A2305303809/16), który jest użytkowany przez Katedrę i Zakład Fizjologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowaną przy ul. Medyków 18, 40-752 Katowice.

Termin złożenia oferty: do 25.06.2020. Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr (032) 208 35 58

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową firmy:

Eres Medical Sp. z o.o., Płouszowice Kolonia 64B, 21-008 Tomaszowice
Wartość brutto oferty: 738,00 zł

 
POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 288/2020
Formularz

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa na rzecz Zamawiającego drobnych urzadzeń medycznych oraz akcesoriów do urządzeń laboratoryjnych zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.1, 2.2, 2,3, 2,4 i 2,5 w ilościach określonych w specyfikacjach asortymentowo-cenowych stanowiących załączniki nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5 do niniejszego zapytania ofertowego, w zakresie:

Pakiet nr 1: Przenośny aparat EKG,
Pakiet nr 2: Latarka i okulary do detekcji śladów biologicznych,
Pakiet nr 3: Skoliometr, plurimetr oraz inklinometr cyfrowy,
Pakiet nr 4: Kasetki do licznika komórek,
Pakiet nr 5: Akcesoria do autoklawu

Termin składania ofert upływa 26.06.2020 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 287/2020

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznaczeń : estradiol (E2), progesteron (P), 17-OH- progesteron, prolaktyna (PRL), FSH, LH, testosteron całkowity, testosteron wolny, andronestenedion, TSH, cholesterol, trójglicerydy, HDL, LDL, glukoza na czczo, insulina na czczo, wskaźnik insulinooporności – HOMA- IR, morfologia, rozmaz na potrzeby projektu naukowo-badawczego realizowanego w jednostce Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Termin składania ofert upływa 30.06.2020 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie plików załączonych do korespondencji, faxem, za pośrednictwem poczty lub osobiście w Kancelarii Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice.

 
POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 286/2020
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wybór oferty

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu serwisowego aparatów:

 1. BD FACS Aria I (s/n: P07800181) - pakiet nr 1
  W/w sprzęt jest użytkowany przez Zakład Biologii Molekularnej Katedry Biologii Molekularnej i Genetyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zlokalizowany przy ul. Medyków 18, 40-752 Katowice,
 2. BD FACS Aria III (s/n: P28200039) - pakiet nr 2
  W/w sprzęt jest użytkowany Katedrę i Zakład Mikrobiologii i Immunologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowaną przy ul. H. Jordana 19, 41-808 Zabrze.


Termin złożenia oferty: do 24.06.2020. Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr (032) 208 35 58.

 
POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 285/2020
Formularz ofertowy
Wzór umowy

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznego regałów kompaktowych Compactus Elektro firmy DEXION użytkowanych przez Archiwum Uczelni SUM przy ul. Medyków 30 w Katowicach-Ligocie.

Termin składnia ofert upływa 26.06.2020r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Ofertę należy składać w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie I lub faxem – 032- 208-35-58.


POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 284/2020
Formularz ofertowy
Zestawienie regałów z napędem elektrycznym
Wybór

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2020

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.