Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

Usługa polegająca na wykonaniu czterech tablic informacyjnych na płycie PCV 
o wymiarach: 80 x 120 cm wg załączonego projektu wraz z dostawą do siedziby Uczelni.

Termin składania ofert upływa 10.08.2021.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 486/2021
Formularz ofertowy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży i obuwia roboczego na rzecz Zamawiającego zgodnych ze specyfikacją asortymentowo-cenową stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert do 5.08.2021.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 485/2021
Formularz ofertowy
Specyfikacja AC
Harmonogram dostawy wraz z rozmiarówką - Katowice
Harmonogram dostawy wraz z rozmiarówką - Sosnowiec
Harmonogram dostawy wraz z rozmiarówką - Zabrze
Protokół odbioru
Wzór umowy

 

Dostawy na potrzeby jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz wyrobów medycznych, zwanych dalej przedmiotem zamówienia, zgodnie ze specyfikacją asortymentowo-cenową stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego w zakresie:

Pakiet nr 1 – Odczynniki producenta Cusbio

Pakiet nr 2 – Odczynniki producenta Abbott Laboratories

Pakiet nr 3 – Testy do oceny stężenia immunoglobuliny

Pakiet nr 4 – Wyroby medyczne

Pakiet nr 5 – Odczynniki producenta Sigma-Aldrich

Pakiet nr 6 – Odczynniki producenta Cell Sigmaling Technology

Pakiet nr 7 – Odczynniki producenta ThermoFisherScientific

Pakiet nr 8 – Odczynniki producenta Roche

Pakiet nr 9 – Testy do oznaczenia stężenia NT pro BNP

Pakiet nr 10 – Odczynniki producenta Qiagen

Pakiet nr 11 – Odczynniki producenta Becton Dickinson

Pakiet nr 12 – Odczynniki producenta WuhanFineTest

Pakiet nr 13 – Odczynniki producenta Abcam

Pakiet nr 14 – Odczynniki producenta RCB Bioscience

Pakiet nr 15 – Odczynniki producenta R&D

Pakiet nr 16 – Odczynniki producenta Cell Marque

Pakiet nr 17 – Odczynniki producenta Agilent

Pakiet nr 18 – Odczynniki producenta MyBioscource

Pakiet nr 19 – Testy diagnostyczne

Termin składania ofert upływa 11.08.2021 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty tj. do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 484/2021
Specyfikacja AC
Wzór umowy

 

Zakup usługi serwisowej na okres 36 miesięcy dla dwóch serwerów Lenovo System x3550 M5 o numerach seryjnych: S40MVLL; S40MVLN będących własnością Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Termin składania ofert upływa 06.08.2021 o godz. 15.00. 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 483/2021
Formularz ofertowy
Specyfikacja AC
Specyfikacja tech.
Wzór umowy

Usługa polegająca na tłumaczeniu przysięgłym dyplomu uzyskania stopnia doktora z języka fińskiego oraz angielskiego na język polski w ramach realizacji badania klinicznego.

Termin składania ofert upływa 09.08.2021 r. o godzinie 10:00

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 482/2021
Formularz ofertowy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa polskich i anglojęzycznych książek drukowanych, dla potrzeb Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, wyszczególnionych w Formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 481/2021
Specyfikacja AC

Przedmiotem zamówienia jest dostawa polskich książek drukowanych, dla potrzeb Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, wyszczególnionych w Formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 480/2021
Formularz ofertowy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi napełnienia magnesów nadprzewodzących ciekłym helem w dwóch spektrometrach NMR (Bruker Avance III 600 Mhz oraz 300 Mhz).

W/w urządzenia są użytkowane przez Katedrę i Zakład Chemii Organicznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
ul. Jagiellońska 4, 41-200Sosnowiec.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 479/2021
Formularz ofertowy

"Dostawa na rzecz Zamawiającego akcesoriów i części zamiennych do spektrometru ICP-OES Ultima Expert LT posiadanego przez Zamawiajacego"

Termin składania ofert upływa z dniem 05.08.2021 r.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 478/2021
Wzór umowy
Odpowiedzi na pytania

Dostawa pościeli na rzecz Zamawiającego zgodnie ze specyfikacją asortymentowo-cenową stanowiącą załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert do 3.08.2021.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 477/2021
Formularz ofertowy
Specyfikacja AC
Protokół odbioru
Wzór umowy

Zapytanie dotyczy sukcesywnych dostaw naturalnej wody mineralnej dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przez okres 24 miesięcy.

Termin składania ofert upływa 02.08.2021 r.. 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 476/2021
Formularz ofertowy
Specyfikacja AC
Wzór umowy
Wybór

Usługa polegająca na przycięciu gałęzi 18 drzew oraz wycięcia 2 drzew w Zabrzu-Rokitnicy. 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 475/2021
Formularz ofertowy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy inkubatora CO2 Galaxy 48 R prod. Eppendorf, polegającej na wymianie elektrozaworu.

W/w sprzęt użytkowany jest przez Zakład Farmakologii Katedry Farmakologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zlokalizowany przy ul. Medyków 18 w Katowicach. 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 474/2021
Formularz ofertowy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa polskich książek drukowanych, dla potrzeb Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, wyszczególnionych w Formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 473/2021
Formularz ofertowy
Wybór

Zapytanie dotyczy „Wykonanie przeglądu technicznego dziesięciu układów stabilizacji ciśnienia w kotłowniach i wymiennikowniach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 471/2021
Formularz ofertowy
Specyfikacja tech.
Wzór umowy

 

Świadczenie usług polegających na dokonywaniu pogwarancyjnych napraw komputerów przenośnych oraz płyt głównych komputerów stacjonarnych będących w posiadaniu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, tj. naprawy każdorazowo po otrzymaniu zgłoszenia od Zleceniodawcy o awarii sprzętu. Poszczególne naprawy urządzeń realizowane będą na podstawie odrębnych zleceń.

Termin składania ofert upływa 30.07.2021 r. o godzinie 15.00.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 470/2021
Formularz ofertowy
Wzór umowy

 

Zapytanie dotyczy - zapewnienia usługi hotelowej oraz gastronomicznej / restauracyjnej w dniach 5 – 6 października 2021 r., w związku z organizacją Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 469/2021
Wzór umowy

 

Zapytanie dotyczy " Wykonanie przeglądu technicznego kotłów i palników w kotłowniach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ".

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 468/2021
Formularz ofertowy
Specyfikacja tech.
Wzór umowy

 

Wykonanie przeglądu technicznego 7 stacji uzdatniania wody w kotłowniach i wymiennikowniach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 467/2021
Formularz ofertowy
Specyfikacja techniczna
Wzór umowy

 

Wykonanie ekspertyzy kominów spalinowych H-45 i H-35, usytuowanych na terenie kotłowni gazowych w Zabrzu, przy ul. Jordana 19 oraz w Katowicach, przy ul. Medyków 2A.

Termin składnia ofert upływa 02.08.2021r. Ofertę należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej, na adres wskazany w punkcie I.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 466/2021
Formularz ofertowy
Specyfikacja techniczna
Wzór umowy

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy kserokopiarki Toshiba E-Studio 256E MJ-1032 model 2400, która jest użytkowana przez Zakład Propedeutyki i Położnictwa Katedry Zdrowia Kobiety Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 12, 40-752 Katowice, tel.: (32) 208 35 15. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową firmy:

F. H. U. Tadan s.c. T. Bończyk. M. Jureczko, ul. Radomska 15, 40-757 Katowice

Wartość brutto oferty: 1.029,51 zł

 

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 465/2021
Formularz ofertowy

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji i kalibracji n/w pipet:

a) 12 szt. pipet jednokanałowych – pakiet nr 1

W/w sprzęt jest użytkowany przez Katedrę i Zakład Farmakologii Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec,

b) 29 szt. pipet jednokanałowych. – pakiet nr 2

W/w sprzęt jest użytkowany przez Katedrę Biologii Molekularnej i Genetyki Zakład Biologii Molekularnej Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18, 40-752 Katowice.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową firmy:

Biokom sp. z o.o., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki 

Wartość brutto oferty:

3.394,80 zł brutto

(w tym pakiet nr 1 – 774,90 zł brutto, pakiet nr 2 – 2.619,90 zł brutto)

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 464/2021
Formularz ofertowy
Specyfikacja AC
Specyfikacja AC

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeniesieniu centrali przeciwpożarowej Polon Ignis 1080 z portierni w przybudówce budynku dwukondygnacyjnego do portierni w budynku parterowym Archiwum Uczelni zlokalizowanej w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 30 należącego do SUM w Katowicach.

Termin składania ofert upływa 29.07.2021 r. o godzinie 10:00.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano złożoną ofertę  cenową firmy: ENERGYTECH Sp. z o.o., ul. Narcyzów 41, 43-100 Tychy

Wartość ostateczna zamówienia w PLN (netto)    3 700,00

Wartość ostateczna zamówienia w PLN (brutto)   4 551,00

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 463/2021
Formularz ofertowy
Wzór umowy

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu przez Wykonawcę modernizacji przyłącza telefonicznego w szafie przyłączeniowej zlokalizowanej w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 18 na parterze budynku C2 Zakładu Teorii Medycyny, przedłużeniu i rozszyciu kabla 100 parowego pomiędzy budynkiem głównym a pomieszczeniem centrali telefonicznej w Zabrzu przy ul. Jordana 19 oraz modernizacji centrali, zlokalizowanej w budynku przy pl. Traugutta w Zabrzu należących do SUM w Katowicach.

Termin składania ofert upływa 29.07.2021 r o godz. 10:00.

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 462/2021
Formularz ofertowy
Wzór umowy

 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana pękniętych szyb zamontowanych w oknach i drzwiach zlokalizowanych w jednostkach organizacyjnych SUM w Katowicach - Ligocie przy ul.Medyków.

Termin składania ofert upływa 30.07.2021r. Ofertę należy składać w Kancelarii lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 461/2021
Formularz ofertowy
Wymiary

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na wykonani badania czystości i zdolności patentowej, opracowaniu i złożeniu kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej do UPRP, występowaniu przed urzędem w tej sprawie oraz uiszczanie opłat urzędowych dla wynalazku pn. "Infiltrant dentystyczny z dodatkiem trifluorku itru (YF3) wykorzystywany do profilaktyki i leczenia próchnicy początkowej".

Termin składania ofert upływa 30.07.2021 r. o godzinie 15:00. 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 460/2021
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Oświadczenie - postępowania
Oświadczenie - niekaralność
Pytania i odpowiedzi

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na wykonani badania czystości i zdolności patentowej, opracowaniu i złożeniu kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej do UPRP, występowaniu przed urzędem w tej sprawie oraz uiszczanie opłat urzędowych dla wynalazku pn. "Zastosowanie MSF-438 - inhibitora desaturazy SCD1 kwasów tłuszczowych do przeciwdziałania rozwojowi latentnego zapalenia powierzchni oka indukowanego kroplami oczymi zawierającymi analogi prostaglandyn".

Termin składania ofert upływa 30.07.2021 r. o godzinie 15:00. 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 459/2021
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Oświadczenie - postępowania
Oświadczenie - niekaralność
Pytania i odpowiedzi

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż szaf metalowych dla Jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa 26.07.2021 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie I.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 458/2021
Formularz ofertowy
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja ac
Protokół odbioru
Wykaz miejsc dostaw
Wzór umowy
Wybór

 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki i ślusarki drzwiowej w budynkach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowicach - Ligocie, Zabrzu oraz w Sosnowcu.

Termin składania ofert upływa 13.08.2021r. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Ofertę należy składać w Kancelarii lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 457/2021
Formularz ofertowy
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja ac
Pozostałe dokumenty zapytania ofertowego (zip)
Wzór umowy

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót instalacyjnych sanitarnych w zakresie zmiany sposobu zasilania urządzeń w ciepłą i zimna wodę użytkową w pomieszczeniach Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Wirusologii Wydziału Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Jagiellńskiej 4 w Sosnowcu.

Ofertę należy składać w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin składania ofert upływa  28.07.2021r.

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 456/2021
Formularz ofertowy
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja ac (pdf)
Specyfikacja ac (ath)
Wzór umowy
Wybór

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2021

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.