Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza kwoty o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp są zamieszczane na Platformie SmartPZP dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/sumkatowice oraz https://sum.eb2b.com.pl/ (od 09.12.2019r.)

NumerDodanoOtwarcie ofertNazwaStatus
RZP/PN/34/I/202020-06-192020-06-29Dostawa i montaż zamrażarek niskotemperaturowychRozstrzygnięty
RZP/PN/159/IV/19/202020-06-102020-06-19Usługa wywozu i utylizacji odpadów opakowań (w tym po substancjach niebezpiecznych) i sorbentów w okresie 12 miesięcy.Unieważniony
RZP/PN/166-1/19/20 2020-06-092020-06-19Dostawa mikroskopu laboratoryjnego dla potrzeb jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachOgłoszenie
RZP/PN/37/202020-06-012020-06-09Zakup środków czystości na okres 24 miesięcy na potrzeby jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachOgłoszenie
RZP/PN/34/202020-05-222020-06-08Dostawa i montaż zamrażarek niskotemperaturowychRozstrzygnięty
RZP/PN/29/202020-05-112020-05-25Usługa stacjonarnej łączności telefonicznej dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachRozstrzygnięty
RZP/PN/166/19/202020-05-052020-05-15Dostawa mikroskopów dla potrzeb SUM w KatowicachRozstrzygnięty
RZP/PN/27/202020-04-302020-05-18DZIERŻAWA CENTRAL TELEFONICZNYCHRozstrzygnięty
RZP/PN/159/III/19/202020-04-282020-05-08Usługa wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych i pozostałych nie będących odpadami komunalnymi oraz wywozu odpadów biodegradowalnych, gruzu i wielkogabarytowych w okresie 12 miesięcyUnieważniony
RZP/PN/23/202020-04-072020-04-29Dostawa i montaż indywidualnych urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz serwis, konserwacja i przeglądy okresowe urządzeń w okresie udzielonej gwarancjiRozstrzygnięty