Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza kwoty o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp są zamieszczane na Platformie SmartPZP dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/sumkatowice

NumerDodanoOtwarcie ofertNazwaStatus
RZP/PN/122/192019-11-072019-11-18Dostawa drukowanych książek zagranicznych i polskich, książek elektronicznych zagranicznych i polskich (ebook) oraz czasopism polskich drukowanych i online dla potrzeb Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachOgłoszenie
RZP/PN/125/192019-10-302019-11-19„Termomodernizacja budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ulicy Medyków 12 w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach realizowana w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”Ogłoszenie
RZP/PN/137/192019-10-232019-11-07Wybór operatora sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachOgłoszenie
RZP/US/99/192019-10-162019-10-28Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach projektu „Zintegrowane Programy Uczelni SUM” POWR.03.05.00-00-Z095/17 dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoOgłoszenie
RZP/US/131/192019-10-112019-10-21Realizacja na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach szkolenia specjalistycznego dla pracowników SUM w ramach projektu „Wielowymiarowe wsparcie SUM w zakresie zapewnienia wysokiej jakości obsługi studentów i kadry zagranicznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.Rozstrzygnięty
RZP/PN/110/192019-09-262019-10-04Dostawa materiałów promocyjnych dla potrzeb Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.Rozstrzygnięty
RZP/PN/109/192019-09-172019-09-27Dostawa mikroskopów dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachRozstrzygnięty
RZP/PN/94/192019-09-112019-09-26WYBURZENIE BUDYNKÓW ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH ZLOKALIZOWANYCH W ZABRZU PRZY UL. WOLNOŚCI 452 I UL. JORDANA 19.Rozstrzygnięty
RZP/PN/114/192019-09-112019-09-20Badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz 2020 r. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych za 2019 r. oraz 2020 r. pięciu Szpitali Klinicznych, dla których Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest Podmiotem TworzącymRozstrzygnięty
RZP/PN/103/192019-09-092019-09-26Zabudowa agregatu prądotwórczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla kompleksu obiektów przy ul. Jagiellońskiej 4 w SosnowcuRozstrzygnięty