Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza kwoty o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp są zamieszczane na Platformie SmartPZP dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/sumkatowice oraz https://sum.eb2b.com.pl/ (od 09.12.2019r.)

NumerDodanoOtwarcie ofertNazwaStatus
RZP/TP/21/212021-04-192021-05-05Wykonanie przebudowy schodów zewnętrznych w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachOgłoszenie
inny-12-022021-01-282021-02-12Pisemny przetarg nieograniczony na wyłonienie podnajemcy wolnej powierzchni 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Rozstrzygnięty
RZP/PN/37/1/202020-12-312021-01-18Zakup środków czystości, worków i pojemników na odpady medyczne oraz koszy modułowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w okresie 24 miesięcy.Rozstrzygnięty
RZP/PN/103/202020-12-312021-01-15Sukcesywne dostawy artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego na okres 24 miesięcy na potrzeby jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.Rozstrzygnięty
RZP/PN/156/2/19/202020-12-312021-01-19Dostawa elektromiografu dla Katedry i Zakładu Ortodoncji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.Unieważniony
RZP/PN/26/II/202020-12-302021-01-12Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachOgłoszenie
RZP/PN/9/202020-12-302021-01-19Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachRozstrzygnięty
RZP/US/96/202020-12-302021-01-15Przedmiot zamówienia: świadczenie usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży usług hotelarskich krajowych dla uczestników szkoleń oraz organizacji cateringu na prowadzonych szkoleniach w ramach Projektu pn. "Kształcenie podyplomowe lekarzy - rozwój kształcenai praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej SUM".Ogłoszenie
RZP/PN/60/I/202020-12-212021-01-05Dostawa i wdrożenie aplikacji mobilnej w ramach projektu „Wielowymiarowe wsparcie SUM w zakresie zapewnienia wysokiej jakości obsługi studentów i kadry zagranicznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwójOgłoszenie
RZP/PN/101/202020-12-152020-12-28Sukcesywny zakup paliw płynnych oraz realizacja dostaw i usług dodatkowych(w systemie bezgotówkowym) do samochodów służbowych oraz sprzętów ogrodniczych będących w użytkowaniu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przez okres 24 miesięcy.Rozstrzygnięty