Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza kwoty o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp są zamieszczane na Platformie SmartPZP dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/sumkatowice oraz https://sum.eb2b.com.pl/ (od 09.12.2019r.)

NumerDodanoOtwarcie ofertNazwaStatus
RZP/US/130/I/19/202020-01-152020-01-24Realizacja na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach kursu języka polskiego specjalistycznego dla studentów anglojęzycznych kierunku lekarskiego SUM w ramach projektu „Wielowymiarowe wsparcie SUM w zakresie zapewnienia wysokiej jakości obsługi studentów i kadry zagranicznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoOgłoszenie
RZP/PN/161/192020-01-022020-01-13Dostawa materiałów promocyjnych (kalendarzy) dla potrzeb Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.Ogłoszenie
RZP/PN/93/3/192019-12-232019-12-31Dostawa miernika promieniowania elektromagnetycznego dla Katedry Zdrowia Środowiskowego Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.Rozstrzygnięty
inny-06-192019-12-202019-12-10na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zabrzu przy ul. Jerzego Wyciska 2-4 Rozstrzygnięty
RZP/PN/148/192019-12-132019-12-30Dostawa oraz montaż wyposażenia: sofy tapicerowane, pufy, stoły, donice, wieszaki szatniowe, krzesła biurowe dla Jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachOgłoszenie
RZP/PN/159/192019-12-122019-12-20Usługa wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych i pozostałych nie będących odpadami komunalnymi, czyszczenie zbiorników, utylizacja dokumentów poufnych oraz wywozu odpadów komunalnych, biodegradowalnych, gruzu i wielkogabarytowych zbieranych nieselektywnie w okresie 12 miesięcyOgłoszenie
RZP/US/153/192019-12-122019-12-20przeprowadzenie badań profilaktycznych, specjalistycznych w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, sanitarnoepidemiologicznych, szczepień ochronnych, promieniowania jonizującego, pracy na wysokościach, psychotechnicznych, na obecność chorób odzwierzęcych oraz na stanowiskach decyzyjnych pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku 2020 oraz realizowanie obowiązków w zakresie sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad studentami, doktorantami i badania lekarskie kandydatów na studia i do Szkoły DoktorskiejRozstrzygnięty
RZP/PN/100/1/192019-12-062019-12-23Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla potrzeb dydaktycznych jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.Rozstrzygnięty
RZP/PN/58/3/192019-12-032019-12-11Zakup i dostawa odczynników wg katalogu Stemcell Technologies lub równoważne dla jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachRozstrzygnięty
RZP/PN/147/192019-12-022019-12-17Dostawa i montaż zamrażarek niskotemperaturowychRozstrzygnięty