Jednostka

PKC-2
Zakład Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych

Kontakt

Kierownik: dr hab. n. med. Bartosz Hudzik

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18
tel. 32/ 39-76-541/ Sekretariat: 32/ 39-76-532
http://dietoprofilaktyka.sum.edu.pl

Opis