Jednostka

PKŚ-1
Zakład Zdrowia Środowiskowego

Kontakt

Kierownik: p.o. Kierownika dr n. med. Agata Piekut

41-902 Bytom,
ul. Piekarska 18

http://zdrowie.srodowiskowe.sum.edu.pl/index.php/menu/1/artykul/3/art

 

Opis