Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

NKE-1
Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca

Kontakt

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba

ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice - Ochojec - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Tel. 32 3598990

Opis

 

Zespół
Kierownik Kliniki:
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Asystenci:
Dr n. med. Danuta Łoboda Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dr n. med. Jacek Wilczek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dr n. med. Karolina Simionescu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dr n. med. Rafał Gardas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Lek. Michał Gibiński Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dr n. med. Kinga Gościńska-Bis Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dr n. o zdrowiu Piotr Gurowiec Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Konsultacje z nauczycielami akademickimi: możliwość umówienia się bezpośrednio poprzez kontakt mailowy, lub w sekretariacie Katedry Elektrokardiologii.

 

Sekretariat:
Mgr Anna Chomik Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działalność dydaktyczna

W Klinice Elektrokardiologii i Niewydolności Serca działa Studenckie Koło Naukowe, którego opiekunem jest dr n. med. Danuta Łoboda.

W Klinice Elektrokardiologii i Niewydolności Serca działa Studenckie Koło Naukowe, którego opiekunem jest prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba


Zaplecze dydaktyczne: Oddział Elektrokardiologii GCM im. prof. L. Gieca SUM w Katowicach
Studenci mają dostęp do wszystkich niżej wymienionych pracowni w procesie dydaktycznym, pracownie zaopatrzone są w części w dodatkowe monitory dydaktyczne
- Pracownia Echokardiografii,
- Echokardiograf stacjonarny IE 33 z sondą sektorową 2D, z sondą sektorową 3D, z sondą przezprzełykową,
- Echokardiograf stacjonarny Vivid 7 z sondą sektorową 2D, z sondą przezprzełykową, z sondą liniową do badań naczyniowych,
- Echokardiograf mobilny CX-50 z sondą sektorową 2D, z sondą przezprzełykową,
- Pracownia diagnostyki nieinwazyjnej układu krążenia,
- System holterowski (24 i 48 godzinny oraz 7-dniowy) EKG z rejestratorami i stacją analityczną,
- System holterowski (24 godzinny) rejestracji ciśnienia tętniczego z rejestratorami i stacją analityczną,
- Stanowisko do testu pochyleniowego,
- Pracownia kontroli stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów,
- Programatory: Medtronic, Biotronic, St Jude, Boston Scientific,
- Pracownia ergometrii (prób wysiłkowych),
- Pracownia Elektrokardioterapii z dwoma salami operacyjnymi (wszczepiania stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów, zabiegi elektrofizjologiczne - ablacje). Sala podstawowa wyposażona w angiograf z funkcjonalnością angiografii rotacyjnej. Sterowania podstawowej Sali operacyjnej pozwala na obecność grup studentów do 10 osób,
- Pracownia Kardiologii Inwazyjnej (koronarografie, angioplastyki, terapia chorób strukturalnych serca),
- Sala seminaryjna wyposażona w APARAT RTG GENERAL MEDICAL MERATE OPERA T30 CS- aparat bez aktywnego źródła promieniowania.
Pracownia diagnostyki bezdechu sennego
- System do oceny zaburzeń oddychania w czasie snu Alice Night One
- System do oceny zaburzeń oddychania w czasie snu Alice 6
- System do oceny zaburzeń oddychania w czasie snu Alice PDx

Pracownia narządów izolowanych
Zestaw do badania czynności izolowanych fragmentów ludzkiego przedsionka oraz fragmentów ludzkich tętnic
- Sekretariat Katedry wraz z pokojem nauczycieli

Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca prowadzi dydaktykę przede wszystkim w ramach kierunku Elektroradiologia (studia I i II stopnia):
Fizjologia z elektrofizjologią
Podstawy diagnostyki obrazowej
Echokardiografia
Diagnostyka elektromedyczna
Statystyka medyczna
Historia radiologii
Aparatura elektromedyczna (audiologia)
Patologia, patofizjologia, podstawy patomorfologii
Elektrokardiologia
Polisomnografia
Repetytorium z diagnostyki elektromedycznej (EEG,EKG,EMG)
Radiologia interwencyjna w kardiologii - repetytorium
Elektromedycyna w laryngologii
Elektromedycyna w pulmonologii
Diagnostyka elektromedyczna – nowe trendy
Anatomia echokardiograficzna
Elektrokardioterapia
Medycyna snu i polisomnografia
Repetytorium z elektrokardiografii
Postępy diagnostyki obrazowej
Kardiochirurgia i techniki perfuzyjne
Podstawy elektrofizjologii klinicznej
Diagnostyka obrazowa stanów nagłych
Diagnostyka obrazowa w niewydolności serca
Podstawy kliniczne obrazowania w kardiologii
Telemonitoring w elektrokardiologii
Statystyka medyczna
oraz przedmiot „Patologia” na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo oraz fizjoterapia.

W Klinice Elektrokardiologii i Niewydolności Serca działa Studenckie Koło Naukowe, którego opiekunem jest dr n. med. Danuta Łoboda.


Działalność naukowa
• Główne obszary badawcze:
• Ocena zaburzeń oddychania podczas snu u pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego.
• Wpływ wybranych parametrów elektrofizjologicznych mierzonych podczas zabiegu implantacji układu do resynchronizacji serca na odległe efekty terapii.
• Ocena relacji wskaźników uszkodzenia serca i parametrów zaburzeń oddychania oraz czynności bioelektrycznej mózgu w czasie snu u pacjentów ze skurczową niewydolnością serca przy użyciu techniki automatycznej analizy.
• Analiza czynników determinujących kinezjofobię u pacjentów z niewydolnością serca i upośledzoną czynnością skurczową lewej komory serca.
• Stymulacja pęczka Hisa u pacjentów z upośledzoną czynnością skurczową lewej komory – ocena czynności serca w obserwacji odległej
• Czynniki determinujące możliwość wystąpienia dyslokacji elektrod wewnątrzsercowych u pacjentów po zabiegach implantacji wszczepialnych urządzeń kardiologicznych.
• Stymulacja pęczka Hisa jako alternatywa klasycznej stymulacji prawej i/lub lewej komory serca
• Optymalizacja elektroterapii w leczeniu niewydolności serca. Analiza efektów stymulacji peczka Hisa jako alternatywnego miejsca stymulacji resynchronizacyjnej lub synchronicznej w różnych populacjach pacjentów
• Ochronne działanie układu opioidowego na czynność niedotlenionego ludzkiego mięśnia sercowego w warunkach in vitro – analiza wewnątrzkomórkowych mechanizmów kardioprotekcyjnych
• Optymalizacja elektroterapii w leczeniu niewydolności serca. Analiza efektów stymulacji peczka Hisa jako alternatywnego miejsca stymulacji resynchronizacyjnej lub synchronicznej
• Ochronne działanie układu opioidowego na czynność niedotlenionego ludzkiego mięśnia sercowego w warunkach in vitro – analiza wewnątrzkomórkowych mechanizmów kardioprotekcyjnych


Działalność kliniczna
Zespół Kliniki Elektrokardiologii i Niewydolności Serca jest równocześnie zespołem lekarskim Oddziału Elektrokardiologii Górnośląskiego Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Regulamin zajęć w Katedrze Elektrokardiologii

Komunikaty dotyczące koronawirusa

Sylabusy

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 

"Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2023

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.