Jednostka

NKA-2
Zakład Anestezjologii i Intensywnej Opieki Pielęgniarskiej

Kontakt

Kierownik: dr n. med. Joanna Wanot

40-752 Katowice, ul. Medyków 12
tel. 32 2088730

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opis

Zespół:
dr n. med. Joanna Wanot; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr n. o zdr. Gabriela długosz-Ptaszek; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Aleksandra Romańska; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Olimpia Karczewska; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działalność dydaktyczna:
Pracownicy Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Opieki Pielęgniarskiej realizują zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów: Medycyna ratunkowa, Pierwsza pomoc medyczna, Podstawowe czynności resuscytacyjne BLS, Ratownictwo medyczne, Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej, Anestezjologia i chory mechanicznie wentylowany, Intensywny nadzór położniczy, Interwencja kryzysowa, ACLS – zaawansowane czynności resuscytacyjne. Wymienione przedmioty są realizowane dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia.
Główne zainteresowania i profil Zakładu skupione są na dydaktyce ze szczególnym uwzględnieniem doraźnej pomocy. Pracownicy posiadają uprawnienia i certyfikaty w zakresie nauczania resuscytacji krążeniowo-oddechowej wg AHA i ERC. Do zadań Zakładu należy również inicjowanie i udział w pracach naukowych studentów w ramach koła naukowego.

Główne obszary badawcze:
- Automatyczna defibrylacja zewnętrzna
- Zasady i trudności w udzielaniu pierwszej pomocy
- Problemy pielęgnacyjne w trakcie znieczulenia pacjentów otyłych
- Pacjent w stanie zagrożenia życia
- Standard anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej
- Sytuacje stresowe w czasie pracy personelu pielęgniarskiego wybranych oddziałów intensywnej terapii noworodka
- Pielęgnowanie chorego z obrażeniami wielonarządowymi
- Analiza pomocy przedlekarskiej udzielanej przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej
- Profilaktyka zakażeń wywołanych przez Acinetobacter baumannii w Oddziałach Intensywnej Terapii
- Stany zagrożenia życia noworodka urodzonego przedwcześnie
- Rola pielęgniarki oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w opiece nad pacjentem krytycznie chorym
- Rola personelu pielęgniarskiego w czasie prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej
- Organizacja transport noworodka w stanie zagrożenia życia
- Leczenie przeciwbólowe dzieci po zabiegach operacyjnych
- Żywienie pacjentów krytycznie chorych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- Problemy pielęgnacyjne u pacjentów objętych programem domowej wentylacji mechanicznej nieinwazyjnej
- Terapia daremna - cel i granice leczenia w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- Nadzór i monitorowanie w trakcie znieczulenia