Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

ZWD-1
Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii

Kontakt

Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15 SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM
Telefon: 32 37 04 488
Fax 32 37 04 489
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opis

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWO-LECZNICZA

Działalność usługowo-leczniczą Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu realizuje w ramach struktur organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu.

Pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z lekarzami zatrudnionymi na etatach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu stanowią kadrę 2 oddziałów oraz 4 poradni.

Oddziały:

 • Oddział Nefrologiczny z Pododdziałem Dializoterapii
 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

Poradnie:

 • Poradnia Nefrologiczna
 • Poradnia Transplantacyjna
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Chorób Metabolicznych Kości
 • Realizację zadań statutowych Katedry oraz działalność leczniczą Kliniki wspierają

pracownie :

 • Pracownia biochemiczna
 • Pracownia biologii molekularnej
 • Pracownia ultrasonografii
 • Pracownia biopsji nerki
 • Pracownia densytometryczna

Oddział Nefrologiczny z Pododdziałem Dializoterapii

 • Kierownik Oddziału: Prof. zw. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
 • Zastępca Kierownika Oddziału: Dr hab. n. med. Mirosław Śnit
 • Pielęgniarka Oddziałowa: Mgr Jolanta Dymińska
 • Pielęgniarka koordynująca pracę Pododdziału Dializoterapii: Mgr Katarzyna Przegędza

 

Oddział Nefrologiczny liczy 17 łóżek. W oddziale hospitalizowani są chorzy z podejrzeniem lub/i rozpoznaniem schorzeń układu moczowego wymagający przeprowadzenia specjalistycznej diagnostyki nefrologicznej, optymalizacji terapii lub zastosowania szczególnych metod leczenia np. immunosupresji czy leczenia nerkozastępczego. Pacjentami oddziału są również osoby z nadciśnieniem tętniczym, chorobami metabolicznymi i układowymi, chorzy z genetycznie uwarunkowanymi schorzeniami nerek czy prezentujący zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Liczną grupę chorych stanowią osoby z ostrą i  przewlekłą niewydolnością nerek o różnej etiologii, w tym głównie z uszkodzeniem nerek na tle cukrzycy obu typów. W tych przypadkach w ramach oddziału prowadzone jest specjalistyczne leczenie zachowawcze, a chorzy wymagający leczenia nerkozastępczego rozpoczynają dializoterapię metodą hemodializ lub dializy otrzewnowej. Oddział wyposażony jest w aparaturę do prowadzenia automatycznej dializy otrzewnowej firmy Fresenius, Sleep Safe Home Choice oraz PD Night. Na oddziale opracowano program edukacji chorych i ich rodzin przygotowujący do leczenia dializą otrzewnową. Dzięki współpracy z dietetyczką, na oddziale prowadzone są indywidualne szkolenia chorych dotyczące zasad leczenia dietetycznego w chorobach nerek.

Pododdział Dializoterapii został utworzony w 1992 roku. Aktualnie liczy 9 stanowisk dializacyjnych, wyposażonych głównie w nowoczesne urządzenia firmy Fresenius. Na oddziale tym leczeni są metodą powtarzanych hemodializ chorzy ze schyłkową niewydolnością nerek, w tym głównie osoby z uszkodzeniem nerek w przebiegu cukrzycy (70-80%) i nadciśnienia tętniczego. Oddział ten był do niedawna największym w Polsce ośrodkiem leczenia hemodializami chorych z nefropatią cukrzycową. Wyniki leczenia tej grupy chorych w ośrodku zabrzańskim są porównywalne z wynikami wiodących ośrodków dializoterapii na świecie. Oddział Dializoterapii umożliwia również prowadzenie leczenia nerkozastępczego u wymagających tego chorych z ostrą niewydolnością nerek np. w przebiegu ostrych zatruć. Poza hemodializami na oddziale prowadzone są również zabiegi plazmaferezy oraz hemofiltracji.

 

Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

Kierownik Oddziału: Prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht

Zastępca Kierownika Oddziału: Dr hab. n. med. Joanna Żywiec

Pielęgniarka Oddziałowa: Mgr Bożena Rabowicz

Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii liczy 20 łóżek. Jest jednym z  uznanych w Polsce specjalistycznych ośrodków leczenia cukrzycy, leczącym chorych z regionu Górnego Śląska. Oddział prowadzi kompleksową diagnostykę zaburzeń metabolizmu węglowodanów (cukrzycy, stanów przedcukrzycowych i hipoglikemii). Sprofilowany jest głównie na optymalizację leczenia cukrzycy obu typów, w tym wdrażanie zasady kompleksowego schematu terapii: od edukacji chorych m.in. w zakresie samokontroli i leczenia dietetycznego, po indywidualizację farmakoterapii, z uwzględnieniem najnowszych grup leków hipoglikemizujących. Oddział przyjmuje w trybie całodobowym przypadki świeżo rozpoznanej cukrzycy, głównie typu 1 i cukrzycy w ciąży, oraz chorych z ostrymi powikłaniami cukrzycy (stany hiperglikemiczne, hipoglikemie). Liczną grupę chorych hospitalizowanych w Oddziale Diabetologii stanowią osoby z późnymi powikłaniami cukrzycy, w tym z polineuropatią cukrzycową, nefropatią cukrzycową czy zespołem stopy cukrzycowej, które wymagają częstokroć konsultacji wielu specjalistów (neurolog, chirurg, okulista, nefrolog) oraz przeprowadzenia szeregu badań dodatkowych celem sprecyzowania rozpoznania i ustalenia optymalnej terapii. Oddział dysponuje m.in. CGMS tj. systemem do ciągłego pomiaru glikemii oraz podskórnymi i dożylnymi pompami insulinowymi. Umożliwia to m.in. wysokospecjalistyczne leczenie młodych dorosłych z cukrzyca typu 1 oraz chorujących na cukrzycę kobiet w ciąży lub kobiet planujących prokreację. Zatrudniona na Oddziale dietetyczka prowadzi indywidualne szkolenia chorych dotyczące zasad diety cukrzycowej. Od wielu lat w ramach oddziału prowadzone są badania nad nowymi lekami hipoglikemizującymi.

W Poradni Diabetologicznej są konsultowani i leczeni chorzy z zaburzeniami gospodarki węglowodanowe, począwszy od hipoglikemii, stanów przedcukrzycowych, po cukrzycę wszystkich typów. Poradnia zatrudnia na stałe 5 lekarzy diabetologów, wykwalifikowane pielęgniarki oraz dietetyczkę.

W Poradni Nefrologicznej są konsultowani i leczeni chorzy wymagający diagnostyki, monitorowania lub/i specjalistycznego leczenia schorzeń układu moczowego oraz nadciśnienia tętniczego. W ramach poradni wdrażane są m.in. schematy leczenia nefroprotekcyjnego. Poradnia zatrudnia na stałe 4 lekarzy nefrologów.

Poradnia Transplantacyjna obejmuje kompleksową opieką chorych po zabiegach przeszczepienia nerki. Dysponuje zapleczem umożliwiającym regularne monitorowanie funkcji narządu przeszczepionego, stężenia leków immunosupresyjnych oraz ewentualnych schorzeń współistniejących.

Poradnia Chorób Metabolicznych Kości prowadząc diagnostykę i leczenie chorób kości, wyposażona jest w aparaturę umożliwiającą badanie gęstości mineralnej kości w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, szyjki kości udowej oraz przedramienia. Od wielu lat w ramach poradni prowadzone są badania naukowe nad metabolizmem kości, oceną ryzyka złamań, badania epidemiologii osteoporozy pomenopauzalnej, badania nad układem kostnym u chorych na mocznicę i znaczeniem polimorfizmu genów białka wiążącego witaminę D3.

Pracownia biochemiczna dysponuje sprzętem umożliwiającym prowadzenie szerokiego zakresu badań metodą immunoenzymatyczną ELISA oraz metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).

Pracownia biologii molekularnej

Wyposażenie pracowni biologii molekularnej umożliwia prowadzenie kompleksowej diagnostyki genetycznej, począwszy od izolacji materiału genetycznego (DNA, RNA) z leukocytów krwi obwodowej lub innych tkanek, poprzez jego badanie z wykorzystaniem techniki polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR), polimorfizmu konformacyjnego jednoniciowego DNA (SSCP), elektroforezy w gradiencie stężeń czynnika denaturującego (DGGE), polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP), po sekwencjonowanie DNA z analiza fragmentów mikrosatelitarnych PCR w czasie rzeczywistym.

Pracownia dysponuje termocyklerami, aparatami do elektroforezy agarozowej i poliakrylamidowej, sekwenatorem automatycznym i aparatem do PCR w czasie rzeczywistym. W pracowni od wielu lat prowadzone są zarówno badania naukowe (dotyczące głownie późnych powikłań cukrzycy i nadciśnienia tętniczego), jak i badania diagnostyczne w kierunku cukrzycy MODY, hemochromatozy, zespołu Lynch, PKD, nietolerancji laktozy, trombofilii i zespołu Gilberta.

Pracownia badań układu krążenia

dysponuje specjalistyczną nowoczesną aparaturą umożliwiającą całodobowe monitorowanie EKG i ciśnienia tętniczego metodą Holtera, badanie ultrasonograficzne serca oraz wykonywanie testów wysiłkowych.

W pracowni ultrasonograficznej wyposażonej w nowoczesny sprzęt USG (General Electric VIVID) poza rutynowymi badaniami ultrasonograficznymi jamy brzusznej i tarczycy, możliwe jest prowadzenie diagnostyki metodą USG Doppler.

W pracowni biopsji nerki wykonuje się biopsje pod kontrolą ultrasonograficzną celem pobrania materiału do badań histopatologicznych.

W pracowni densytometrycznej wykonuje się badania osób dorosłych i dzieci od 5-go roku życia. W pracowni znajduje się densytometr Hologic Explorer pozwalający na ocenę gęstości mineralnej kości metodą absorpcjometrii promieniowania rentgenowskiego o podwójnej energii (DXA) w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, szyjki kości udowej, przedramienia oraz całego ciała.

OBSADA KADROWA

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu: Prof. zw. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak

Zastępca Kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu: Prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht

W Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu pracuje 12 lekarzy zatrudnionych na etacie naukowo-dydaktycznym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz 2 osoby zatrudnione na etacie inżynieryjno-technicznym.

Pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

na etacie naukowo-dydaktycznym

 • Prof. zw. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
 • Prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz
 • Dr hab. n. med. Mirosław Śnit
 • Dr hab. n. med. Grzegorz Wystrychowski
 • Dr hab. n. med. Joanna Żywiec
 • Dr n. med. Edyta Cichocka
 • Dr n. med. Katarzyna Gosek
 • Dr n. med. Roman Kuźniewicz
 • Dr n. med. Beata Łącka-Gaździk
 • Dr n. med. Anna Markowicz
 • Dr n. med. Katarzyna Nabrdalik

na etacie naukowo-technicznym

 • Dr Sylwia Górczyńska-Kosiorz
 • Dr Wanda Trautsolt

Ponadto w klinice pracuje wysoce wykształcony i profesjonalny zespół lekarzy zatrudnionych na etacie szpitalnym w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu, rezydenci odbywający staże specjalizacyjne, zespół pielęgniarek ze specjalizacjami w zakresie intensywnej terapii, dializoterapii, nefrologii, diabetologii oraz dietetyczka.

Pracownicy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu

 • Dr n. med. Wacław Burak
 • Dr n. med. Marek Dwornicki
 • Dr n. med. Juta Górska
 • Lek. Wojciech Jabłoński
 • Lek. Anna Flak

Lekarze rezydenci

 • Lek. Katarzyna Klimczyk
 • Lek. Hanna Kwiendacz
 • Lek. Anna Maj-Podsiadło
 • Lek. Elżbieta Tabor

Pracownicy kliniki prezentują szeroki wachlarz specjalizacji medycznych, od specjalizacji z chorób wewnętrznych, przez diabetologię, nefrologię, hipertensjologię, kardiologię, transplantologię kliniczną, po specjalizację z zakresu medycyny pracy czy opieki paliatywnej.

Sekretariat Kliniki

 • Beata Galus

 

 

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.