Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

ZWD
Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii

Kontakt

Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

 

SPSK nr 1 im. Stanisława Szyszko
Ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze
Telefon: 32 37 04 488
Fax 32 37 04 489
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Opis

STRUKTURA

Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu jest jednostką Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

W skład Katedry Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii wchodzi Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii oraz Zakład Chorób Metabolicznych Kości  Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii wraz z Kliniką Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii oraz Zakładem Chorób Metabolicznych Kości mieści się w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu przy ulicy 3-go Maja 13-15

Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii z Zakładem Chorób Metabolicznych Kości, będąc jednostką akademicką, łączy realizację zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych z działalnością usługowo-leczniczą.

RYS HISTORYCZNY

W roku 1948 powołano do życia Akademię Lekarską w Rokitnicy Bytomskiej bez zaplecza klinicznego. Rezultatem usilnych starań władz uczelni, zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.01.1950 roku na bazie Szpitala i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu przy ulicy 3-Maja 13-15 powołano pierwszy Państwowy Szpital Kliniczny.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii , będąc integralną częścią Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu, powstała w grudniu 1950 roku, początkowo jako II Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych ŚAM. Organizatorem i kierownikiem katedry oraz kliniki był wówczas prof. dr hab. n. med. Witold Zahorski. W 1962 r. klinika została przemianowana na II Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych i Zawodowych, a w 1972 r., w związku ze zmianą struktury organizacyjnej Akademii, weszła w skład nowo utworzonego Instytutu Chorób Wewnętrznych, zmieniając nazwę na Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych i Zawodowych.

W 1974 roku kierownikiem kliniki został prof. dr hab. n. med. Jan W. Sroczyński. W 1976 roku z Kliniki wyodrębniono samodzielną Klinikę Alergologii. W Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Zawodowych został utworzony Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pneumonologicznego i Toksykologicznego (jeden z pierwszych w kraju) oraz Oddział Hematologiczno-Onkologiczny i Diabetologiczny. Zorganizowano wówczas pracownie: Izotopową III Stopnia, Diagnostyki Kardiologicznej, Endoskopową, Ultrasonograficzną oraz Badania Naczyń a także powiększono istniejące laboratorium.

W 1991 roku kierownictwo katedry i kliniki powierzono prof. dr hab. n. med. Władysławowi Grzeszczakowi. W 1996 roku na bazie dotychczas istniejącej Kliniki Chorób Wewnętrznych i Zawodowych powołano do życia Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, a od 2001 roku - Klinikę Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii z Zakładem Chorób Metabolicznych Kości. Od 1993 roku katedra i klinika podjęła się prowadzenia Ośrodka Naukowo-Badawczego Cukrzycy w Wysowej Zdroju, zaś od 1994 roku - Sanatoryjnego Oddziału Ciągłej Ambulatoryjnej Dializy Otrzewnowej - także w Wysowej Zdroju (jedyny tak sprofilowany oddział w kraju). W 1992 roku w klinice utworzono Oddział Dializoterapii oraz Oddział Nefrologiczny. Jednocześnie w 1993 roku rozbudowano laboratorium mogące prowadzić badania radioimmunologiczne i immunoluminometryczne, badania z użyciem metod ELISA oraz nefelometrycznych. W 1994 roku oddano do użytku Pracownię Biopsji Nerki. W 1995 roku stworzono Pracownię Badań Genetycznych. Od roku 2011 w skład Kliniki wchodzą: Oddział Nefrologiczny z Pododdziałem Dializoterapii oraz Odział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.

Od momentu powołania Katedry do dnia dzisiejszego funkcję Kierownika Katedry Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii sprawowali w kolejnych latach:

Prof. dr hab. n. med. Witold Zahorski (1950 -1974)

Prof. dr hab. n. med. Jan Władysław Sroczyński (1974 -1991)

Prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak (1991 do nadal)

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Dorobek naukowy Katedry Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu obejmuje setki prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych a także doniesień i referatów wygłoszonych w trakcie krajowych oraz zagranicznych zjazdów naukowych.

Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu od wielu lat plasuje się na czele placówek akademickich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pod względem liczby prac naukowych i publikacji w czasopismach naukowych.

 

łączna liczba prac

 

liczba prac z IF

liczba prac
z punktacją MNiI

łączna wartość IF

łączna wartość
punktacji MNiI

ogółem

1700

273

1078

807.382

10353.000

polski artykuł

699

31

646

31.286

3320.000

polska książka

12

0

12

0.000

216.000

polska redakcja

17

0

17

0.000

65.000

polska redakcja czasopisma

24

0

12

0.000

104.000

polski rozdział w książce, itp.

126

0

126

0.000

555.000

polski referat zjazdowy

4

0

0

0.000

0.000

polskie streszczenie zjazdowe

251

0

1

0.000

8.000

zagraniczny artykuł

265

242

259

776.096

6048.000

zagraniczny rozdział w książce itp.

2

0

2

0.000

10.000

zagraniczny referat zjazdowy

6

0

2

0.000

20.000

zagraniczne streszczenie zjazdowe

248

0

0

0.000

0.000

recenzja

1

0

0

0.000

0.000

tłumaczenie

1

0

0

0.000

0.000

inny

44

0

1

0.000

7.000

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu, jako jednostka akademicka, łączy realizację zadań dydaktyczno- wychowawczych z pracą naukowo-badawczą oraz działalnością leczniczą.

Katedra prowadzi kształcenie studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, ratownictwa medycznego oraz dietetyki w zakresie chorób wewnętrznych i genetyki klinicznej. Zajęcia prowadzone są oddziałach, poradniach i pracowniach kliniki w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń na salach chorych oraz zajęć fakultatywnych. Tematyka zajęć z zakresu chorób wewnętrznych obejmuje m.in. zaburzenia metaboliczne (ze szczególnym uwzględnieniem zespołu metabolicznego i cukrzycy), nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej oraz choroby nerek (ze szczególnym podkreśleniem zasad prowadzenia nefroprotekcji oraz optymalizacji leczenia nerkozastępczego: hemodializoterapii, dializy otrzewnowej, zabiegu przeszczepienia nerki). Powyższe problemy kliniczne są omawiane w aspekcie zarówno postępowania w warunkach ambulatoryjnych, tj. w poradni, jak i w warunkach szpitalnych. Zajęcia z genetyki klinicznej koncentrują się tematycznie na podłożu genetycznym schorzeń układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy, dyslipidemii, chorób płuc itd oraz udziału genów w procesie nowotworzenia i podstaw diagnostyki prenatalnej. Klinika prowadzi ponadto zajęcia fakultatywne m.in. dotyczące aktualnych problemów populacyjnych tj. starość, otyłości oraz transplantacji narządów.

Od wielu lat przy Katedrze Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu działa aktywnie Studenckie Towarzystwo Naukowe (STN). Prowadzone w ramach STN zajęcia pozwalają studentom nie tylko poszerzyć w warunkach klinicznych praktyczną wiedzę zawodową, ale także brać czynny udział w prowadzeniu badań naukowych. Prace studentów zrzeszonych w STN, wygłaszane na zjazdach krajowych i zagranicznych oraz publikowane w czasopismach naukowych, wielokrotnie zdobywały wyróżnienia i nagrody, a liczni uczestnicy STN po ukończeniu studiów zostali pracownikami naukowymi uczelni.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych oraz egzaminów specjalizacyjnych.

Katedra aktywnie uczestniczy w szkoleniu podyplomowym lekarzy, prowadząc specjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych, diabetologii i nefrologii. Od wielu lat jest także jednym z ogólnopolskich ośrodków prowadzących część ustną egzaminów specjalizacyjnych z wyżej wymienionych dyscypiln medycyny.

Prof. dr hab. Władysław Grzeszczak w latach 1995 - 1999 był Konsultantem Regionalnym ds. diabetologii (woj. katowickie, częstochowskie, bielsko-bialskie i opolskie), w latach 2003-2011 Przewodniczącym Zespołu Ekspertów ds. "Zaleceń dotyczących leczenia chorych na cukrzycę", członkiem Zespołu Ekspertów powołanych przez Ministerstwo Zdrowia ds. opracowania "Narodowego programu walki z cukrzycą".

Udział w pracach towarzystw i organizacji naukowych:

Samodzielni pracownicy nauki zatrudnieni w klinice biorą od lat aktywny udział w:

 • Komisjach PAN (m.in. prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak)
 • Zarządach Towarzystw Naukowych (m.in. prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak - zastępca Prezesa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w latach 2001-2007, Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w latach 2007-2011, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w latach 1995-2015; prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht – członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w latach 2003-2015),
 • są także członkami licznych Towarzystw Międzynarodowych (np. EDTA, ESCI, EASD, ASN, ADA, INS)

Redakcja czasopism:

Pracownicy katedry należą do zespołów redakcyjnych uznanych polskich czasopism medycznych.

prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak był Redaktorem Naczelnym Diabetologii Doświadczalnej i Klinicznej (2001-2011), Annales Academiae Medicae Silesiensis (2003-2014) i Diabetologii po Dyplomie (2005-2014). Aktualnie jest członkiem Rady Naukowej Przeglądu Lekarskiego, Nefrologii i Dializoterapii Polskiej, Diabetologii Klinicznej, Chorób Serca i Naczyń, Nefrologii i Nadciśnienie Tętniczego, Medycyny Praktycznej i in.),

prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht jest od 2015 roku do nadal Redaktorem Naczelnym Diabetologii Praktycznej; jest ponadto Redaktorem Naczelnym Clinical Diabetology.

Pracownicy katedry są recenzentami licznych uznanych w świecie medycznym czasopism m.in. Plos One, Nephrology Dialysis Transplantation, Diabetes Care, Diabetes Nutrition and Obesity, Diabetes Obesity and Metabolism, Clinical Nephrology, Journal of Nephrology, Kidney International, Atherosclerosis, Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, Kardiologia Polska, Medical Science Monitor.

Organizacja zjazdów

Kierownik Katedry wraz z zespołem byli organizatorami wielu sympozjów, zjazdów i konferencji naukowych m.in.: w roku 1995 i 2007 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, odbywających się od roku 1993 do nadal corocznych Sympozjum Diabetologicznych „Postępy w diagnostyce i terapii cukrzycy” oraz prowadzonej co dwa lata w okresie 2002-2012 „Karpackiej Konferencji Diabetologicznej”.

Współpraca międzynarodowa

Katedra prowadzi aktywną współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, m.in. w uniwersytetach medycznych w Bostonie, Heidelbergu, Glasgow, Manchester i Washington. Umożliwiło to wielu pracownikom kliniki odbycie zagranicznych staży naukowych. Kontynuowana od wielu lat współpraca międzynarodowa w zakresie badań nad epidemiologią i genetyką nadciśnienia tętniczego oraz przewlekłej niewydolności nerek zaowocowała wspólnymi publikacjami naukowymi w czasopismach o zasięgu światowym.

OBSADA KADROWA

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu: Prof. zw. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak

Zastępca Kierownika Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu: Prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht

Kierownik Zakładu Chorób Metabolicznych Kości: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz

Pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

na etacie naukowo-dydaktycznym

 • Prof. zw. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
 • Prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz
 • Dr hab. n. med. Mirosław Śnit
 • Dr hab. n. med. Grzegorz Wystrychowski
 • Dr hab. n. med. Joanna Żywiec
 • Dr n. med. Edyta Cichocka
 • Dr n. med. Katarzyna Gosek
 • Dr n. med. Roman Kuźniewicz
 • Dr n. med. Beata Łącka-Gaździk
 • Dr n. med. Anna Markowicz
 • Dr n. med. Katarzyna Nabrdalik

na etacie naukowo-technicznym

 • Dr Sylwia Górczyńska-Kosiorz
 • Dr Wanda Trautsolt
 • Mgr Barbara Starzyńska (sekretariat Katedry)

 

 

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.