Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

ZKN
Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej

Opis

REGULAMIN zajęć dydaktycznych dla studentów 2016/2017


WYKAZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH realizujących zajęcia dydaktyczne dla studentów Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2016/2017

Wykładowcy prowadzący zajęcia z przedmiotu chirurgia, transplantologia, sztuczne narządy

 • prof. dr hab.n.med. Marian Zembala – Kierownik Katedry [poniedziałek]
 • dr n.med. Roman Przybylski – adiunkt [wtorek]
 • dr n.med. Ryszard Walas – wykładowca [wtorek, piątek]
 • dr hab.n.med. Marek Cisowski – adiunkt [środa]
 • dr hab.n.med. Jerzy Pacholewicz – adiunkt, kierownik ćwiczeń [czwartek]
 • prof. dr hab.n.med. Michał Zakliczyński – adiunkt [czwartek]
 • dr hab.n.med. Zbigniew Nawrat – adiunkt [wtorek, środa, czwartek]

Studium Doktoranckie [doktoranci]:

 • Lek. Tomasz Jaźwiec – opiekun prof. M.Zembala
 • Lek. Remigiusz Antończyk - opiekun prof. M.Zembala
 • Mgr Izabela Copik – opiekun prof. M.Zakliczyński
 • Mgr Barbara Stołecka – opiekun dr hab. J.Pacholewicz
 • Mgr Gabriela Ptaszek - opiekun dr hab. J.Pacholewicz
 • Mgr Karolina Kroczek – opiekun dr hab. Z.Nawrat

Sekretariat:

 • p. Urszula Pielka tel. 32 37 33 864; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez nauczycieli akademickich.
Prowadzone są wykłady, prelekcje, ćwiczenia dla studentów I, IV, V i VI roku Wydziału Lekarskiego w Zabrzu oraz dla studentów z Ratownictwa Medycznego. Program zajęć z kardiochirurgii, który przedstawiamy ma na celu pomóc studentom w lepszym przygotowaniu praktycznym do samodzielnej pracy już jako młodego lekarza medycyny. Szczególnie ważne jest jak najlepsze przygotowanie z zakresu chorób wewnętrznych, bowiem jest to najważniejsza dziedzina wiedzy i doświadczenia, która potrzebna jest przyszłemu lekarzowi w pracy z chorym starszym z wieloma współistniejącymi obciążeniami takimi jak: cukrzyca, upośledzona funkcja nerek, płuc i innych narządów. Dlatego uczymy Państwa tej wiedzy, która jest niezbędna, aby uczciwie wobec chorego podejmować się nowoczesnej diagnostyki i terapii.
Ćwiczenia z kardiochirurgii są zatem częścią interny i chirurgii w zakresie diagnostyki i nowoczesnego leczenia zabiegowego chorób serca. Stąd wielka troska o upraktycznienie tych ćwiczeń i ich szerszy wymiar obejmujący wszystko to, co młodemu lekarzowi bardzo przyda się w codziennej pracy.
Zapraszamy Państwa do systematycznego przygotowywania się do ćwiczeń i dlatego włączamy Państwa-studentów do konsultacji, seminariów, prezentacji przypadków, także do poznania organizacji pracy i efektywnego funkcjonowania naszych oddziałów. Uczymy nie tylko medycyny sercowo-naczyniowej zgodnie z wymaganiami programowymi, ale także umiejętności służenia chorym w wymiarze medycznym, etycznym, organizacyjnym i ekonomicznym.
Ta wiedza obok dobrego rozumienia partnerstwa zespołu leczącego staje się dzisiaj niezbędna współczesnemu lekarzowi.
Uczymy Was-Drodzy Studenci-umiejętności SŁUŻENIA CHORYM poprzez wiedzę, doświadczenie, profesjonalizm, a jednocześnie solidności i etyczne zachowania wolne od zawiści i korupcji.
Program nauczania:

 • Postępy we współczesnej kardiochirurgii na przykładzie znaczenia w leczeniu kardiochirurgicznym chorych starszych z chorobami współistniejącymi.
 • Umiejętność oceny przez lekarza i personel leczący stanu biologicznego chorego starszego z choroba serca i zmianami ogólnoustrojowymi. Strategia i taktyka postepowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych starszych.
 • Rola ogólnopolskich rejestrów w poprawie jakości polskiej medycyny sercowo-naczyniowej i dokumentowaniu jakości.
 • Prezentacja chorych .Z perspektywy wytycznych i praktyki kardiochirurgicznej - współczesne możliwości leczenia kardiochirurgicznego: choroby niedokrwiennej serca także małoinwazyjnego wad nabytych serca czy opornego leczenia migotania przedsionków
 • Wrodzone wady serca u dzieci i dorosłych .Etiologia i częstość występowania, diagnostyka prenatalna i po urodzeniu – objawy, zaburzenia hemodynamiczne i rozpoznanie.
 • ECMO żylno-tętnicze i żylno-żylne u dorosłych i dzieci. Wskazania, przeciwwskazania i rola we współczesnym leczeniu ostrej niewydolności krążeniowo oddechowej.
 • Ocena rany pooperacyjnej i jakości jej gojenia. Powikłania w gojeniu ran i zapobieganie tym powikłaniom.
 • Znaczenie i przydatność nowoczesnej diagnostyki radiologicznej w rozpoznaniu i leczeniu chorób serca i naczyń (demonstracja przypadków).
 • Choroba niedokrwienna serca. Wskazania do leczenia kardiochirurgicznego. Wybór strategii zabiegu w krążeniu pozaustrojowym i bez na sercu bijącym. Małoinwazyjna kardiochirurgia w chorobie niedokrwiennej serca (MIDCAB, TECAB i zabiegi hybrydowe). Postępowanie z chorymi i opieka po rewaskularyzacji serca.
 • Ostre schorzenia jamy brzusznej. Rola chirurgii naczyniowej we współczesnej medycynie.
 • Rys historyczny chirurgii, postępy w chirurgii i ich uwarunkowania, specjalności wywodzące się z chirurgii.
 • Specyfika oddziału chirurgii i chirurgicznej opieki ambulatoryjnej.
 • Zasady prowadzenia chirurgicznej dokumentacji medycznej
 • Specyfika badania chirurgicznego.
 • Ostre choroby chirurgiczne jamy brzusznej. Objawy otrzewnowe w chirurgii jamy brzusznej.
 • Doraźna diagnostyka w Izbie Przyjęć i kwalifikacja do operacji.
 • Znieczulenie - podział i techniki znieczulenia oraz zastosowanie w chirurgii.
 • Identyfikacja dawcy i organizacja pobrania wielonarządowego. Opieka nad dawcą wielonarządowym. Pobranie serca, płuc i przygotowanie do transplantacji
 • Kwalifikacja chorych z niewydolnością serca do transplantacji. Wskazania do transplantacji płuc-zabrzański program transplantacji płuc. Program transplantacji serca, płuc z perspektywy 30 lat.
 • Opieka nad chorym po transplantacji serca z uwzględnieniem: immunosupresji, monitorowania odrzucania, zapobiegania i leczenia powikłań infekcyjnych oraz innych powikłań w okresie wczesnym i odległym po zabiegu.
 • Rola kardiochirurga w leczeniu ciężkiej niewydolności serca.
 • Omówienie wskazań do mechanicznego wspomaganie krążenia u chorych z ciężką niewydolnością serca. IABP, ECMO, VAD – pulsacyjne zewnętrzne i implantowalne wirowe u dorosłych i dzieci. VAD jako pomosty do decyzji, transplantacji, regeneracji serca i docelowego leczenia. Charakterystyka różnych urządzeń do mechanicznego wspomagania niewydolnego serca u dorosłych i dzieci.

Wykaz piśmiennictwa dla studentów medycyny realizujących zajęcia w Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Literatura podstawowa
– Noszczyk W. Chirurgia t.1-2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
– Noszczyk W., Chirurgia. Repetytorium. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012
– Fibak J. Chirurgia. Repetytorium. PZWL, 2010
– Wady serca Tom 1. Red. T.Hryniewiecki, Z.Gąsior, W.Rużyłło; Warszawa Medical Tribune Polska 2013
– Hryniewiecki T, Gąsior Z, Rużyłło W. Wady serca. Tom I i II, 2013
– Zarys kardiochirurgii, pod red. Z.Religi, PZWL, Warszawa 1993r.
– Chirurgia naczyń wieńcowych. Red. M.Zembala, A.Bochenek, S.Woś. Warszawa: PZWL 2002.
– Kardiochirurgia dziecięca pod red. J.Skalskiego i Z.Religi, Wydawnictwo Śląsk, 2003
– Podstawy kardiologii. Red. L.Poloński, Katowice: Śląska Akademia Medyczna 2000.
– Przeszczep serca. Red. Z. Religa. Warszawa: Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny 1997.
– Zarys immunologii klinicznej. Red. M.Zembala, A.Górski. Warszawa: PZWL 2001.
– Transplantologia kliniczna. Red. W.Rowiński, J.Wałaszewski, L.Pączek. Warszawa: PZWL 2004.
– Transplantologia praktyczna. Tom 1. Odrzucanie przeszczepu. Red. L. Pączek, K. Mucha, B. Foroncewicz. Wydawnictwo Czelej 2008.
– Transplantologia praktyczna. Tom 2. Nowotwory po przeszczepieniu narządów. Red. L. Pączek, B. Foroncewicz, K. Mucha. Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.
– Transplantacje narządowe. Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy w trakcie specjalizacji. Red. Lech Cierpka. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 2011, 79-89

Literatura uzupełniajaca
– Transplantologia kliniczna. Przeszczepy narządowe. Pod red. L.Cierpki, M.Durlik, Termedia, 2015
– Rokicki W, Rokicki M. Kompendium najczęstszych ropnych chirurgicznych schorzeń klatki piersiowej. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2008.
– Wojciech Noszczyk. Chirurgia tętnic i żył. Wyd. Lek. PZWLW, Warszawa 2010.
– A. Brooks, B. Cotton, N. Tai. Ostry dyżur chirurgiczny. PZWL 2013
– Szmidt J, Kużdżał J. Podstawy chirurgii t 1-2. Medycyna Praktyczna, Kraków 2010.
– WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO DOTYCZĄCE:

  • Rewaskularyzacji mięśnia sercowego w 2014 roku [ Kardiologia Polska 2014; 72; 12; 1253-1379]
  • Postępowania w zastawkowych wadach serca na 2012 rok [Kardiologia Polska 2012; supl VII: 319-372]
  • Rozpoznawania i postępowania w kardiomiopatii przerostowej w roku 2014 [ Kardiologia Polska 2014; 72; 11; 1054-1126]
  • Rozpoznawania i Leczenia chorób aorty [ Kardiologia Polska 2014; 72; 12; 1169-1252]

– Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska www.termedia.pl
– Kardiologia Polska www.kardiologiapolska.pl


Działalność Koła Naukowego działającego przy Katedrze Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej SUM

Założycielem i opiekunem Studenckiego Koła Naukowego był prof. dr hab. med. Marian Zembala, Kierownik Katedry.

Obecnie przy Katedrze działają dwa Koła Naukowe, którego opiekunami są:

 • dr hab.n.med. Zbigniew Nawrat, który prowadzi koło o profilu techniczno-medycznym o charakterze bioinżynieryjnym, które cieszy się dużą popularnością wśród studentów o szerokich zainteresowaniach w zakresie sztucznych narządów i innowacyjnych technologii medycznych.
 • dr hab.n.med. Jerzy Pacholewicz, który prowadzi koło o profilu kliniczno-naukowym w zakresie dodatkowej możliwości rozwoju naukowego i poznania codziennej praktyki lekarskiej i klinicznej w oddziale

Członkami Koła są studenci II-VI roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu oraz Wydziału Lekarskiego w Katowicach.

Celem pracy Koła jest przybliżenie wprowadzanych w kardiochirurgii i transplantologii metod diagnostycznych i leczenia w zakresie chorób układu krążenia i transplantacji serca, płuc. Członkowie Koła 9studenci) pod kierunkiem opiekunów przygotowują i opracowują materiał naukowy, prezentowany następnie w formie doniesień na konferencjach naukowych.

 

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.