Jednostka

ZDE
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii

Kontakt

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Jarząb  

41-800 Zabrze, ul. C. Skłodowskiej 10 Szpital Specjalistyczny
tel. 271-31-65032/373-23-23

email
http://dermalerg.sum.edu.pl/

Opis

 


Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii to nowoczesna placówka o szerokich możliwościach diagnostycznych i leczniczych, co wynika z unikalnych możliwości jednoczesnego wykorzystania wiedzy i doświadczenia specjalistów dermatologów, specjalistów chorób wewnętrznych, alergologii i pulmonologii.
Uzupełnianiem 43 łóżkowego oddziału szpitalnego są przykliniczne poradnie: dermatologiczna i alergologiczna, gabinety: fototerapii i krioterapii oraz pracownie naukowo- diagnostyczne:
alergologiczno-immunologiczna i mikologiczna.

Katedra i Oddział Kliniczny poza podstawową działalnością usługowo-leczniczą, obejmującą wszystkie choroby skóry i choroby alergiczne, realizuje programy badawcze dotyczące najnowszych form terapii:
1. Łuszczycy,
2. Astmy oskrzelowej,
3. Grzybic skóry,
4. Badań dotyczących patogenezy chorób alergicznych i zapalnych skóry,
- pokrzywek,
- alergii górnych i dolnych dróg oddechowych.

Szczególne zainteresowania obejmują:
1. Immunologiczne,
2. Molekularne,
3. Genetyczne aspekty patogenezy atopowego zapalenia skóry,
4. Łuszczycy,
5. Starzenia się,
6. Kortykoterapii,
7. Fototerapii.

Ważnym elementem działalności jest także prowadzona w oparciu o własne pracownie szeroka diagnostyka:
1. Chorób atopowych,
2. Alergii kontaktowej,
3. Alergii na leki,
4. Jady owadów,
5. Diagnostyka grzybic.

W ramach działalności dydaktyczno-szkoleniowej prowadzone są zajęcia z następujących przedmiotów:
- Dermatologia i wenerologia,
- Choroby wewnętrzne,
- Geriatria,
- Alergologia,
- Medycyna ratunkowa,
- zajęcia ze studentami w ramach programu Erasmus,
- zajęcia anglojęzyczne dla studentów stomatologii.

Ponadto prowadzone są także staże specjalizacyjne i kursy szkoleniowe dla lekarzy. Katedra jest również siedzibą zarządów i miejscem posiedzeń naukowo-szkoleniowych dwóch Towarzystw Naukowych: Oddziału Śląskiego PTA i Oddziału Katowickiego PTIDiK.