Jednostka

ZCC-1
Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej

Kontakt

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska  

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24 SPSK im. A. Mielęckiego SUM
tel.

Opis