Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

KSD
Studium Doktoranckie

Kontakt

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres:    ul. Medyków 18, 40-752 Katowice (budynek D, II piętro)
Tel.:    +48 32 208 86 71; Fax: +48 32 208 84 17
E-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54

Opis

Kierownik Studium Doktoranckiego:
Prof. dr hab. n. med. Aleksander L. Sieroń, prof. zw. SUM

Zespół Studium:
Rada Programowa Studium Doktoranckiego:
Prof. dr hab. n. med. Aleksander L. Sieroń, prof. zw. SUM – kierownik Zakładu Biologii Molekularnej
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek, prof. nadzw. SUM – prodziekan ds. przewodów dok-torskich
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec, prof. nadzw. SUM – członek
Prof. dr hab. n. med. Ewa Obuchowicz, prof. nadzw. SUM – członek,
Dr hab. n. med. Piotr Czekaj – członek
Lek. Wojciech Maruszczyk – przedstawiciel Samorządu Doktorantów

Administracja Studium Doktoranckiego:
Ewa Lieber

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Studium zajmuje się organizacją kształcenia na studiach III stopnia, doktoranckich na stopień doktora nauk medycznych, w specjalnościach medycyna i biologia medyczna.
Program studiów doktoranckich obejmuje podstawowe zakresy kształcenia:
−    przygotowanie do pracy nauczyciela akademickiego,
−    przygotowanie do pracy naukowo-badawczej,
−    ogólny rozwój humanistyczny.
Zajęcia w Studium prowadzone są w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń przez doświad-czonych ekspertów będących samodzielnymi pracownikami Wydziału Lekarskiego w Katowi-cach oraz specjalistów dziedzin nielekarskich będących pracownikami innych wydziałów SUM.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Studium doktoranckie nie prowadzi działalności naukowej.

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

Studium nie prowadzi działalności klinicznej.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Studium umożliwia i koordynuje współpracę międzynarodową uczestników studiów w ramach:
−    programu Socrates Erasmus
−    dwustronnych umów między Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach i uniwersy-tetami w Europie.

INNE INFORMACJE

Studium Doktoranckie na Wydziale Lekarskim w Katowicach zostało utworzone z dniem 1 paździer-nika 2001 r. na mocy Zarządzenia nr 8/2001 Rektora Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie studiów doktoranckich ŚAM.
Pierwszym kierownikiem i organizatorem Studium była Pani prof. dr hab. n. med. Danuta Ko-kocińska, która opracowała zasady i pierwszy regulamin rekrutacji na studia w drodze konkursu otwartego. Po nowelizacji ustawy o tytule i stopniach naukowych zasady te zostały, po dostoso-waniu ich do wymogów ustawy, przyjęte przez Senat Uczelni i obowiązują na wszystkich wy-działowych studiach SUM.
Na pierwszy rok studiów doktoranckich, na które nabór odbył się w 2001 r., przyjęto 16 osób. Pierwsi absolwenci ukończyli studia w 2005 r., a pierwsze prace doktorskie obroniło 14 doktorantów. Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie przeprowadzana jest według zasad przyjętych przez Senat SUM oraz na podstawie limitu przyjęć określonego przez Rektora SUM. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego co roku naukę rozpoczyna około 25 studentów.
Dotychczas studia doktoranckie ukończyło 199, a stopień naukowy doktora uzyskały 142 osoby.
Studia doktoranckie prowadzone są przez znakomitą kadrę nauczycieli akademickich, profesorów tytularnych, doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych posiadających wieloletnie doświadczenie pedagogiczne i promotorskie.
Niewątpliwą zaletą wyboru studiów doktoranckich w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Kato-wicach jest możliwość połączenia ich z pracą zawodową. Uzyskany stopień naukowy doktora ma w chwili obecnej dużą wartość, stanowi bowiem potwierdzenie wysokiej sprawności intelektualnej jego posiadacza. Jest wysoce rozpoznawalny i ceniony tak w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Program studiów został stworzony z myślą o osobach prowadzących aktywne życie zawodowe.
Dodatkową zaletą studiów jest możliwość aplikowania o liczne programy stypendialne realizowane przez Uczelnię oraz zewnętrzne, takie jak: stypendia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyj-nego Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Funduszu Stypendiów Doktoranckich, Fundacji na rzecz nauki Polskiej i wiele innych.
Doktoranci uczestniczą w licznych konferencjach naukowych, szkoleniach, warsztatach oraz kursach, prezentują wyniki na sympozjach zagranicznych i krajowych.
Uczestnicy studiów mogą uzyskać stypendium doktoranckie oraz aplikować o jego zwiększenie z do-tacji projakościowej, otrzymać stypendium z funduszy na pomoc materialną, stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych czy zapomogę z przyczyn losowych. Mają również szansę na dodatkowe wsparcie finansowe w postaci stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.