Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

KPW-2
Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego

Kontakt

kierownik prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik

Adres:    ul. G. Zapolskiej 3; 41-218 Sosnowiec (Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II Sp. z o.o.)
Tel.:    +48 32 720 77 00; Fax: +48 32 720 77 60
E-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opis

Kierownik Oddziału:
Dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik

Zespół Oddziału:
Dr n. med. Joanna Hyrnik – wykładowca
Lek. Ireneusz Jelonek – asystent

kpw2-zespol
Zespół Oddziału Klinicznego – od lewej:
dr hab. Małgorzata Janas-Kozik, lek. Ireneusz Jelonek,
dr Joanna Hyrnik.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Działalność dydaktyczna obejmuje kształcenie studentów kierunku lekarskiego, neurobiologii, pielęgniarstwa, położnictwa i fizjoterapii oraz studentów anglojęzycznych w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Prowadzone są zajęcia fakultatywne oraz kursy podyplomowe w ramach specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży oraz specjalizacji z psychiatrii, staże w ramach spe-cjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży, staże cząstkowe w ramach specjalizacji z psychiatrii, neurologii dziecięcej, audiologii i psychologii klinicznej.
Oddział posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży.
W roku akademickim 2013/2014 przy Oddziale Klinicznym utworzono Koło STN Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

Dorobek naukowy pracowników Oddziału obejmuje:
1.    Podręczniki dla lekarzy:
−    autorstwo – Małgorzata Janas-Kozik: Choroba Alexandra. W: Leukodystrofie oraz inne choroby ośrodkowego układu nerwowego z uszkodzeniem istoty białej u dzieci i młodzie-ży. Red. E. Marszał. ŚAM, Katowice 1998, s. 264–277.
−    współautorstwo – Małgorzata Janas-Kozik: Inne leukodystrofie. W: Leukodystrofie oraz inne choroby ośrodkowego układu nerwowego z uszkodzeniem istoty białej u dzieci i młodzieży. Red. E. Marszał. ŚAM, Katowice 1998, s. 364–376.
−    współautorstwo – Małgorzata Janas-Kozik: Choroby niedotlenieniowo-niedokrwienne. W: Leukodystrofie oraz inne choroby ośrodkowego układu nerwowego z uszkodzeniem isto-ty białej u dzieci i młodzieży. Red. E. Marszał. ŚAM, Katowice 1998, s. 405–419.
−    współautorstwo – Małgorzata Janas-Kozik: Inne choroby ze zmianami w istocie białej (ob-serwacje własne). W: Leukodystrofie oraz inne choroby ośrodkowego układu nerwowego z uszkodzeniem istoty białej u dzieci i młodzieży. Red. E. Marszał. ŚAM, Katowice 1998, s. 428–478.
−    Dziecko z FASD: rozpoznania różnicowe i podstawy terapii. Red. Małgorzata Klecka, Małgorzata Janas-Kozik. Wyd. Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2009.
−    współautorstwo – Małgorzata Janas-Kozik: Ból w psychiatrii rozwojowej.  W: Ból i depre-sja. Red. D. Dudek. TerMedia, Poznań 2011, s. 77–102.
−    autorstwo – Małgorzata Janas-Kozik: Anoreksja, bulimia u dziewcząt – współczesny po-gląd. W: Wybrane zagadnienia z ginekologii dziecięcej i dziewczęcej. Red. V. Skrzypulec-Plinta, S. Radowicki. Medical Project Poland, Bielsko-Biała 2011, s. 173–186.
−    Dieťa s FASD – Diferenciálna diagnostika a základy terapie. Red. M. Klecka, M. Janas-Kozik, Návrat o.z., Bratislava 2012.
−    współautorstwo – Małgorzata Janas-Kozik, Ireneusz Jelonek: Trudne diagnozy – od psy-chozy do limbicznego zapalenia mózgu. W: Trudne diagnozy psychiatryczne. Analiza przypadków. Red. J. Rabe-Jabłońska. PZWL, Warszawa 2014, s. 133–153.
2.    Podręczniki dla studentów:
−    autorstwo – Małgorzata Janas-Kozik: Wybrane zagadnienia z psychiatrii wieku rozwojo-wego. W: Psychiatria. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Red. I. Krupka-Matuszczyk. ŚAM, Katowice 2007, s. 93–109, e-book.
−    autorstwo – Małgorzata Janas-Kozik: Wybrane zagadnienia z psychiatrii rozwojowej. W: Psychiatria dla studentów fizjoterapii. Red. I. Krupka-Matuszczyk. SUM, Katowice 2011, s. 46–56, e-book.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Prace statutowe
−    „4-stopniowa skala diagnostyczna FASD – narzędzie do diagnostyki spektrum zaburzeń po-alkoholowych u dzieci i młodzieży (FASD – Fetal Alcohol Spectrum Disorder)”.
Granty
−    „Rozpowszechnienie ortoreksji wśród młodzieży miejskiej w wieku 15–19 lat”.

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

W Oddziale Klinicznym odbywają się staże w ramach specjalizacji z psychiatrii dzieci i mło-dzieży, staże cząstkowe w ramach specjalizacji z psychiatrii, neurologii dziecięcej, audiologii i psychologii klinicznej.

INNE INFORMACJE

Od 11.10.2000 r. do 14.12.2010 r. jednostka funkcjonowała pod nazwą Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego.
Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego jest siedzibą Zarządu Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (drugą kadencję). Funkcję przewodniczącej Sekcji pełni dr hab. Małgorzata Janas-Kozik, a sekretarza lek. Ireneusz Jelonek (obydwoje drugą kadencję). Dr hab. Małgorzata Janas-Kozik została wybrana na obecną kadencję do Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatryczne-go. Od 2002 r. jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży w regionie śląskim, przewodniczącą Wydziałowej Komisji Uczelnianej ds. mobbingu i molestowania seksualnego, a także przewodniczącą Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej.

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.