Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

KPW-1
Klinika Psychiatrii i Psychoterapii

Kontakt

Kierownik: dr hab. n. med. Krzysztof Kucia

Adres:    ul. Ziołowa 45/47 40-635 Katowice - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Tel./Fax:    +48 32 205 92 60
E-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.gcm.pl

Opis

Zespół Kliniki:

Dr hab. n. med. Marek Krzystanek – adiunkt habilitowany
Dr hab. n. med. Krzysztof Kucia – adiunkt habilitowany
Dr n. med. Krzysztof Krysta – adiunkt
Dr n. med. Tomasz Mędrala – asystent
Dr n. o zdr. Zygmunt Podbielski – wykładowca
Dr n. med. Radosław Stepańczak – asystent
Dr n. med. Beata Trędzbor – wykładowca
Dr n. med. Anna Warchala – wykładowca
Lek. Wojciech Merk – asystent
Mgr Ewa Karmińska – wykładowca
Mgr Ewa Martyniak – asystent
Maria Całka – st. technik

kpw1-zespol
 Zespół Kliniki – od lewej strony stoją: dr Zygmunt Podbielski, lek. Wojciech Merk, dr hab. Krzysztof Kucia, mgr Ewa Martyniak,
dr hab. Marek Krzystanek, Maria Całka, dr Krzysztof Krysta, dr Radosław Stepańczak,  dr Tomasz Mędrala;
siedzą od lewej: mgr Ewa Karmińska, prof. Irena Krupka-Matuszczyk, dr Anna Warchala, dr Beata Trędzbor.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Działalność dydaktyczna Kliniki obejmuje kształcenie studentów kierunku lekarskiego, neurobiologii, studentów anglojęzycznych Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz pielęgniarstwa, położnictwa i fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu w zakresie psychiatrii. Jednostka posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji z psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży oraz seksu-ologii. Organizowane są zajęcia fakultatywne oraz kursy podyplomowe w ramach specjalizacji z psychiatrii oraz z psychiatrii dzieci i młodzieży.
Przy Klinice Psychiatrii i Psychoterapii w 1993 r. zostało reaktywowane Koło STN, a prace prezentowane przez studentów na konferencjach wielokrotnie zdobywały nagrody.

1. W roku akademickim 2010/2011:

 • VI Międzynarodowa i L Międzywydziałowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych – 1. miejsce w Sesji Psychiatrii, Neurologii i Neurochirurgii: Karolina Furczyk, Eliza Górniak, Rafał Skowronek, Maksymilian Gajda „Postrzeganie osób z zaburzeniami psychicznymi przez młodych ludzi – badanie ankietowe”;
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Optymalizacja leczenia w psychiatrii”, podczas której miało miejsce międzynarodowe spotkanie studentów medycyny kół psychiatrycznych; konferencja zapoczątkowała współpracę z Uniwersytetem w Cam-bridge i umożliwiła członkom Koła wyjazdy na praktyki studenckie do Cambridge;
 • 1. miejsce w Międzynarodowej Sesji Studentów i Młodych Psychiatrów: Ewa Dębska, Ad-am Janas, Arkadiusz Stęposz, Rafał Beblok „Social functioning in patients diagnosed with Eating Disorders during hospital treatment and two years after treatment – follow up”.

2. W roku akademickim  2011/2012:

 • VII Międzynarodowa i LI Międzywydziałowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych – 1. miejsce w sesji psychiatrycznej: Adam Zaczek, Joanna Bracik „Social anxiety disorder (SAD) – the impact of family and education”;
 • 5 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Optymalizacja leczenia w psychiatrii” – 2. miejsce Anna Szczegielniak, Anna Skowronek, Ewa Dębska, Katarzyna Wydra, Przemysław Frey ”Are psychiatrists aggressive? – questionnaire analysis”;
 • International Conference on Mental Health Cambridge/Luton – 2. miejsce: Ewa Dębska, Anna Kowalska, Anna Szczegielniak, Katarzyna Wydra, Przemysław Frey ”Are psychia-trists aggressive? – The importance of the issue of aggression in the workplace”;
 • VII Międzynarodowa i I Międzywydziałowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych – 3. miejsce w sesji psychiatrycznej: Norbert Chudy, Katarzyna Pyrkosz, Ksenia Kosteczko, Aleksandra Bednar „Ocena jakości życia i funkcjonowania seksualne-go u pacjentów chorujących na łuszczycę – badanie pilotażowe”.

3. W roku akademickim 2012/2013:

 • VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych – 3. miej-sce w sesji psychiatrycznej Magdalena Bonk, Weronika Bulska, Kamila Orszulak, Mariusz Seweryn “Utility of Liebowitz Anxiety Scale and Barett Impulsiveness Scale in the as-sessment of mental state”.

4. W roku akademickim 2013/2014:

 • 9 International Scientific Conference of Medical Students and Young Doctors – 1. miejsce w sesji psychiatrycznej: Krzysztof Maria Wilczyński, Anna Urbanowicz, Kamila Orszulak „Correlation between the occurrence of depression and internet addiction”;
 • Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – 3 miejsce zdobyło Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Psychiatrii i Psychoterapii WLK.

5.    Podręczniki dla studentów:

 • Psychiatria dla studentów fizjoterapii. Red. I. Krupka-Matuszczyk. SUM, Katowice 2011,e-book.
 • Psychiatria. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Red. I. Krupka-Matuszczyk, M. Ma-tuszczyk. SUM, Katowice 2007, e-book.
 • Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej. Podręcznik dla studentów medycyny i le-karzy. Red. I. Krupka-Matuszczyk. ŚAM, Katowice 2004.

6.    Podręczniki dla lekarzy:

 • Autorstwo rozdziału: Irena Krupka-Matuszczyk, Marek Krzystanek: Die Liechttherapie in der polnischen Medizin. In: „Herbst-/winterdepression und lichttherapie”. Ed. S. Kasper, H.J. Moller, Wiedeń 2004
 • Adam Klasik, Irena Krupka-Matuszczyk, Krzysztof Krysta: Wpływ leczenia neurolepty-kami na funkcje poznawcze w schizofrenii. Warszawa 2005
 • Adam Klasik, Irena Krupka-Matuszczyk, Krzysztof Krysta: Procesy poznawcze człowieka – norma a schizofrenia. Warszawa 2005.

Od 2009 r. Klinika zajmuje czołowe miejsce podczas Lekarskiego Egzaminu Państwowego z psychiatrii.

W roku akademickim 2012/2013 pracownicy Katedry zdobyli 8 prestiżowych nagród za postery podczas Europejskiego Kongresu Neuropsychofarmakologicznego.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Aktualnie realizowane prace statutowe
−    „Zaburzenia seksualne u pacjentów ze schizofrenią”;
−    „Zaburzenia seksualne u pacjentów z chorobami afektywnymi”;
−    „Ocena zaburzeń poznawczych, depresji i poziomu lęku przed i po implantacji kardiowertera--defibrylatora (ICD)”;
−    „Ocena akceptacji i przystosowania do choroby, kontroli emocji i orientacji życiowej w gru-pie pacjentów z nowotworami układu krwiotwórczego”;
−    „Badanie polimorfizmów genów transportera aminokwasów pobudzających EAAT (SLC1A2) oraz transportera glicyny 1 (SLC6A9) u chorych na schizofrenię paranoidalną”;
−    „Badanie różnic w zakresie funkcjonowania poznawczego u mężczyzn i kobiet chorujących na schizofrenię, z uwzględnieniem poziomu hormonów płciowych w surowicy”;
−    „Wpływ komputerowych treningów kognitywnych na funkcjonowanie poznawcze u pacjen-tów przewlekle leczonych z powodu schizofrenii”.

Granty
−    „Badanie zależności pomiędzy polimorfizmem genów podjednostek Receptora NMDA a skutecznością leczenia wybranymi neuroleptykami schizofrenii paranoidalnej u pacjentów z obszaru Śląska”;
−    „Prospektywna wczesna i odległa ocena wybranych funkcji poznawczych oraz jakości życia chorych po operacji pomostowania wieńcowego z użyciem lub bez użycia krążenia pozaustrojowego. Badanie randomizowane”;
−    „Wykorzystanie systemu usług telepsychiatrycznych w celu poprawy poziomu opieki zdrowotnej w grupie chorych ze schizofrenią paranoidalną”.
Habilitacje:
−    dr hab. Małgorzata Janas-Kozik (2009) „Regulacyjna rola oreksyny A, oreksyny B, greliny i leptyny u chorych z jadłowstrętem psychicznym leczonych psychoterapią w trakcie 6-miesięcznej obserwacji”;
−    dr hab. Krzysztof Kucia (2011) „Polimorfizmy genów kodujących cytokiny w schizofrenii paranoidalnej oraz w dużym zaburzeniu depresyjnym, nawracającym”;
−    dr hab. Marek Krzystanek (2011) „Kognitywne wykładniki hipofrontalności a zmiany struktury receptorów n-metylo-d-asparaginianu (NMDA) w schizofrenii”.

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

W ramach działalności klinicznej organizowane są staże podyplomowe i specjalizacyjne z psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, neurologii, geriatrii oraz obowiązkowe staże specjalizacyjne dla psychologów i praktyki wakacyjne dla studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

INNE INFORMACJE

Od 01.07.2000 r. nową siedzibą Kliniki jest Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach--Ochojcu (SPSK nr 7). Wcześniej, od 1953 r., jednostka była zlokalizowana w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu.
Klinika od 2006 r. corocznie współorganizuje międzynarodową konferencję psychiatryczną „Optymalizacja diagnozy i terapii w psychiatrii”.
Prof. Irena Krupka-Matuszczyk pełni funkcję Prezesa Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (drugą kadencję), a dr Krzysztof Krysta jest skarbnikiem Oddziału i członkiem Sądu Koleżeńskiego Zarządu Głównego PTP. W Klinice mieści się (drugą kadencję) siedziba Zarządu Oddziału Śląskiego PTP.
Przez 28 lat (1983–2011) prof. Irena Krupka-Matuszczyk była konsultantem wojewódzkim bądź regionalnym w dziedzinie psychiatrii.
W 2011 r. dr Krzysztof Krysta otrzymał nagrodę Senior Research Fellow University of Cam-bridge.
Prof. Irena Krupka-Matuszczyk jest członkiem Rady Programowej „Psychiatrii Polskiej”, Rady Naukowej „Psychiatrii po Dyplomie” i „Medycyny Praktycznej–Psychiatria”, pracuje w Komisji Bioetycznej SUM i Wydziałowej Komisji Nostryfikacyjnej Dyplomu Lekarza oraz Odwoław-czej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.
Dr hab. Marek Krzystanek jest zastępcą przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz członkiem Komisji ds. Nauki.
Prof. Irena Krupka-Matuszczyk otrzymała w 2014 r. wyróżnienie Zasłużony Nauczyciel Lekarzy.

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.