Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

KPN
Katedra i Klinika Pneumonologii

Kontakt

Kierownik: dr hab. n. med. Adam Barczyk   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Górnośląskie Centrum Medyczne
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice-Ochojec
tel. 32/4796101
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Opis

Kierownik Katedry i Kliniki:
Dr hab. n. med. Adam Barczyk

Zespół Katedry i Kliniki:
Dr n. med., dr n. hum. Małgorzata Farnik – adiunkt
Dr n. med. Mariola Ograbek-Król – wykładowca
Dr n. med. Szymon Skoczyński – asystent
Dr n. med. Ewa Sozańska – specjalista
Dr n. med. Maciej Tażbirek – adiunkt
Dr n. med. Marzena Trzaska-Sobczak – adiunkt
Lek. Karolina Zawada – lekarz rezydent SPCSK
Mgr Katarzyna Żmuda – sekretarka

kpn-zespol
Zespół Katedry – od lewej strony: dr Małgorzata Farnik, dr Grzegorz Brożek (Katedra i Zakład Epidemiologii), dr Mariola Ograbek-Król, dr Szymon Skoczyński, dr Ewa Sozańska, dr hab. Adam Barczyk, prof. Władysław Pierzchała (pierwszy kierownik Katedry), dr Maciej Tażbirek, dr Marzena Trzaska-Sobczak, pielęgniarka oddziałowa Małgorzata Oleś, dr Marta Biedroń-Machura, mgr Katarzyna Żmuda.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Katedra i Klinika Pneumonologii prowadzi aktualnie następujące zajęcia:

 • z chorób płuc dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego w Katowicach,
 • z medycyny rodzinnej dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego w Katowicach,
 • z klinicznych podstaw fizjoterapii, w tym: pulmonologii dla studentów II roku Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach (wcześniej również dla studentów studiów magisterskich),
 • zajęcia fakultatywne („Duszność; problem kliniczno-diagnostyczny. Nagłe przypadki w pulmonologii i alergologii” oraz „Profilaktyka, diagnostyka i leczenie choroby zakrzepowo-zatorowej”) dla studentów IV, V i VI roku Wydziału Lekarskiego w Katowicach,
 • z aparatury medycznej i jej zastosowania dla studentów III roku Fizyki Medycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • „Internal Medicine” dla studentów anglojęzycznych,
 • dla studentów programu Erasmus,
 • letnie praktyki IFMSA.

W ramach działalności dydaktycznej pracownicy Katedry przygotowywali:

 • wydawnictwa edukacyjne dla lekarzy i studentów, w tym redakcja/autorstwo 16 podręczników/skryptów SUM oraz 23 rozdziały,
 • jako współautorzy – wytyczne postępowania w chorobach układu oddechowego (zakażenia, astma ciężka, zespół bezdechu we śnie, postępowanie paliatywne i inne),
 • tłumaczenia podręczników z języka angielskiego i niemieckiego,
 • edukacyjne opisy kliniczne pacjentów (zeszyty ćwiczeń dla pielęgniarek, dydaktyczne opisy dla lekarzy medycyny praktycznej),
 • materiały edukacyjne dla pacjentów.

Jednostka była organizatorem kursów dla lekarzy oraz personelu pielęgniarskiego. W ramach Katedry i Kliniki Pneumonologii działa Szkoła dla Chorych na Astmę z zajęciami edukacyjnymi dla pacjentów i ich rodzin.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Katedra i Klinika Pneumonologii prowadzi działalność naukową w obszarach związanych z cho-robami układu oddechowego i alergologii. Do najważniejszych zagadnień badawczych należą:

 • badania mechanizmów zapalenia w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), astmie oskrzelowej i sarkoidozie, z wykorzystaniem takich metod uzyskiwania materiału do badań, jak popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe (BAL) i indukowana plwocina;
 • badania neuropsychologiczne, ocena występowania depresji oraz badania jakości życia u chorych z POChP, astmą oskrzelową, zespołem obturacyjnego bezdechu we śnie (OBS), za-burzeniami odporności oraz ich korelacje m.in. z parametrami czynnościowymi płuc, wskaź-nikami stanu zapalnego w badaniu indukowanej plwociny; opracowanie i walidacja wielu testów stosowanych w badaniach jakości życia chorych z chorobami układu oddechowego;
 • badania patogenezy i powikłań u chorych z zespołem bezdechu we śnie (m.in. wpływ leczenia za pomocą aparatu CPAP na właściwości reologiczne krwi; częstość występowania udarów mózgu i cukrzycy u chorych z OBS; rozpoznawanie OBS na podstawie zmienności fali EKG);
 • badania wysiłkowe ergospirometryczne w ocenie stopnia zaawansowania i progresji u chorych na POChP;
 • badania przydatności markerów zapalenia w ustalaniu przyczyn wysięku opłucnowego;
 • badania powiązań stanu zapalnego górnych i dolnych dróg oddechowych w alergicznym nieżycie nosa;
 • badania mechanizmów duszności;
 • badania wydolności wentylacyjnej płuc i wydolności wysiłkowej u chorych po operacjach torakochirurgicznych;
 • badania czynników epidemiologicznych wpływających na ryzyko powstania i przebieg astmy oskrzelowej;
 • badania czynników warunkujących prawidłowe prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej na świecie.

Współpraca z innymi ośrodkami naukowymi SUM

 • Badania mechanizmów zapalenia w chorobach układu oddechowego, z wykorzystaniem hodowli komórek izolowanych z dróg oddechowych. Analiza przy użyciu wielokolorowej cy-tometrii przepływowej, RT-PCR, immunocytochemii i innych metod laboratoryjnych (Kate-dra i Zakład Histologii oraz Katedra Biologii).
 • Wpływ na układy oddechowe leczenia za pomocą autologicznego przeszczepu szpiku u chorych ze sklerodermią uogólnioną (Katedra i Klinika Reumatologii) oraz leczenia interferonem u chorych z WZW typu C (Katedra i Klinika Gastroenterologii).
 • Znaczenie metod kwestionariuszowych w badaniach populacyjnych astmy dziecięcej oraz ocena wpływu czynników socjoekonomicznych na rozpoznanie i przebieg astmy oskrzelowej u dzieci (Katedra i Klinika Epidemiologii).
 • Ekspresja zaburzeń przewodnictwa nerwowo-mięśniowego na mechanikę oddychania oraz częstość występowania OBS u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (Katedra i Klinika Neurologii).

Działalność naukowa Katedry i Kliniki Pneumonologii prowadzona jest w ramach grantów naukowych Ministerstwa Nauki oraz prac własnych i statutowych SUM.

Granty finansowane w ramach konkursów Ministerstwa Nauki

 • „Znaczenie stanu zapalnego dróg oddechowych oraz toksycznego oddziaływania pestycydów na limfocyty T dla powstawania zawodowej postaci przewlekłej obturacyjnej choroby płuc” (2004––2007);
 • „Znaczenie komórek CD4+ i CD8+ w patogenezie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i astmy oskrzelowej” (2007–2010);
 • „Dynamiczna hiperinflacja i nadciśnienie płucne jako modyfikowalne leczeniem wskaźniki warunkujące poprawę kliniczną u pacjentów z zaostrzeniem POChP”;
 • „Wpływ progesteronu, estradiolu, prolaktyny, testosteronu, TSH, kortyzolu na stężenia: IL-1beta, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, eotaksyny, RANTES, TNF-alfa w indukowanej plwocinie kobiet z zaostrzeniem astmy w okresie okołomiesiączkowym”.

Udział w grantach międzynarodowych

 • „The role of CD8+ cells in the development of lung inflammation in COPD patients” – dwustronny projekt naukowy The Polish-British Research Partnership Programme pomiędzy Department of Thoracic Medicine, National Heart & Lung Institute, Imperial College, Londyn, Wielka Brytania a Katedrą i Kliniką Pneumonologii w latach 2003–2005.

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

Działalność kliniczna Oddziału Pneumonologii opiera się na wieloletnim doświadczeniu zespołu adiunktów i asystentów, którzy posiadają szeroką wiedzę w zakresie diagnostyki i leczenia po-pulacyjnych chorób płuc, a także wysokospecjalistycznego postępowania w chorobach rzadkich. Oddział realizuje swoje zadania kliniczne poprzez udzielanie wysokospecjalistycznych pneumonologicznych świadczeń zdrowotnych w trybie ambulatoryjnym i stacjonarnym. Do podstawowych jednostek chorobowych diagnozowanych i leczonych w Klinice należą astma, POChP, sarkoidoza, choroby śródmiąższowe płuc, niewydolność oddychania, zaburzenia oddychania podczas snu. Oddział zajmuje się również diagnostyką chorób onkologicznych układu oddechowego, po której pacjenci są kierowani do współpracujących ośrodków onkologicznych i torakochirurgicznych w celu podjęcia właściwego leczenia. Klinika Pneumonologii realizuje kontrakt z NFZ, dysponując 21 łóżkami szpitalnymi oraz prowadząc dyżury w Poradni Pneumonologicznej, która czynna jest przez cztery dni w tygodniu, także w godzinach popołudniowych. Obecnie w Klinice zatrudnionych jest sześciu specjalistów chorób płuc i chorób wewnętrznych. Prowadzone są szkolenia i staże specjalizacyjne dla lekarzy. Pracownicy Kliniki są opiekunami specjalizacji z zakresu chorób płuc i chorób wewnętrznych.

W skład Oddziału wchodzi Pracownia Bronchoskopii wyposażona w standardowy sprzęt do diagnostyki wewnątrzoskrzelowej. Wykonywane są bronchoskopia diagnostyczna (w znieczuleniu miejscowym oraz w asyście anestezjologicznej) z badaniami BAL (popłuczyny pęcherzykowo-oskrzelikowe), biopsje przezoskrzelowe płuca i węzłów chłonnych, standardowe badanie z pobraniem wycinków do badań histopatologicznych.
Kadra jednostki poprzez udział w kursach i szkoleniach przygotowuje się do modernizacji pracowni, która ma na celu poszerzenie zakresu badań o procedury diagnostyki endosonograficznej i bronchoskopii interwencyjnej.

Katedra i Klinika Pneumonologii prowadzi działalność kliniczną w zakresie diagnostyki zaburzeń oddychania podczas snu. Na bazie Oddziału funkcjonuje pełnoprofilowa Pracownia Za-burzeń Oddychania w Czasie Snu, utworzona przez prof. Władysława Pierzchałę, która jako jedna z pierwszych w kraju, a pierwsza w województwie śląskim wykonuje badania pełnej polisomnografii – typ I wg AASM (American Academy of Sleep Medicine). Aktualnie podstawę jej wyposażenia stanowią dwa polisomnografy do wykonywania badań nadzorowanych (typ I wg AASM), poligraf (typ III wg AASM), a także urządzenia do leczenia zaburzeń oddychania podczas snu (cpap, auto-cpap, bi-pap, NIV). Lekarze pracowni odbyli szkolenia w zakresie diagnostyki i leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu (w tym w ramach szkoły prowadzonej przez European Respiratory Society – dr Maciej Tażbirek). Jednym ze współautorów pierwszych Zaleceń Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczących diagnostyki i leczenia zaburzeń oddychania podczas snu (Pneumonol. Alergol. Pol. 2013; 81 (3): 221–258) był lekarz Oddziału Pneumonologii SPCSK – dr Maciej Tażbirek. Dr Szymon Skoczyński i dr Maciej Tażbirek zostali przeszkoleni w ramach szkoły prowadzonej przez European Respiratory Society w zakresie nieinwazyjnej wentylacji dorosłych.

Klinika zajmuje się leczeniem niewydolności oddechowej z zastosowaniem nieinwazyjnej wentylacji wspomaganej; wykonywane są także testy alergiczne skaryfikacyjne, prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorzeń opłucnej.
Na wyposażeniu jednostki znajduje się aparat USG do diagnostyki obrazowej, pod kontrolą którego wykonywane są biopsje diagnostyczne i drenaże jam opłucnych.
W ramach Kliniki działa Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego, wyposażona w następujący sprzęt medyczny i laboratoryjny:

 • aparat MasterLab typu Body Transfer firmy Jaeger do wykonywania i analizy parametrów body pletyzmografii, spirometrii, podatności, dyfuzji SB i badania siły mięśni oddechowych;
 • przenośny spirometr Lungtest 250 oraz spirometr Lungtest 1000 firmy MES;
 • spirometr KOKO DigiDoser firmy Pulmonary Data Services Inc. do wykonywania diagnostycznych badań czynnościowych układu oddechowego w tym testów prowokacyjnych;
 • aparat Vmax firmy Sensor Medics oraz cykloergometr ERM-100 do wykonywania badań wysiłkowych układu oddechowego;
 • cytowirówka MPW-342+, inhalatory ultradźwiękowe firmy deVilbiss oraz mikroskop świetlny Alphaphot 2 firmy Nikon do wykonywania badań cytologicznych plwociny indukowanej;
 • zamrażarka niskotemperaturowa (-70°C) do przechowywania materiału biologicznego w celach naukowych;
 • czytnik ELISA KCJunor.

Wymienione badania mają na celu zdiagnozowanie chorób układu oddechowego u pacjentów leczonych na Oddziale Pneumonologii oraz w Przyklinicznej Poradni Pneumonologicznej. Badania spirometryczne są ponadto szeroko wykonywane u pacjentów innych oddziałów SPCSK. Pracownia posiada zaplecze laboratoryjne, gdzie prowadzone są badania immunologiczne, głównie typu ELISA.
W Pracowni Badań Czynnościowych Układu Oddechowego realizowane są badania naukowe w formie prac statutowych i grantów Katedry i Kliniki Pneumonologii.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Katedra Pneumonologii prowadzi współpracę z Department of Thoracic Medicine, National He-art & & Lung Institute, Imperial College, Londyn, Wielka Brytania, która zaowocowała w ostat-nich latach kilkoma publikacjami z wysokim wskaźnikiem oddziaływania (IF).
Badanie mechanizmów duszności prowadzone jest przy współpracy z Institute of Pulmonary Medicine & Research, Sri Ramakrishna Hospital, Coimbatore, India.

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.