Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

KPE-3
Klinika Pediatrii

Kontakt

Kierownik: dr hab. n. med. Urszula Grzybowska - Chlebowczyk

Adres:    ul. Medyków 16, 40-752 Katowice (SPSK nr 6, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II)
Tel.:    +48 32 207 17 00; Fax: +48 32 207 17 21
E-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opis

Kierownik Kliniki Pediatrii:
dr hab. n. med. Urszula Grzybowska - Chlebowczyk

Zespół Kliniki Pediatrii:
Dr hab. n. med. Urszula Grzybowska-Chlebowczyk – adiunkt habilitowany
Dr n. med. Agnieszka Mizia-Malarz – adiunkt
Dr n. med. Katarzyna Musioł – adiunkt
Dr n. med. Grażyna Sobol-Milejska – adiunkt
Dr n. med. Sabina Więcek – adiunkt

Dr n. med. Anna Flak-Wancerz
Dr n. med. Monika Kałużna-Czyż

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje kształcenie studentów kierunku lekarskiego w za-kresie propedeutyki pediatrii (III rok) oraz pediatrii (IV rok), kształcenie studentów anglojęzycznych z pediatrii z zakresu gastroenterologii, hematoonkologii, nefrologii, prowadzenie zajęć fakultatywnych oraz kursów obligatoryjnych dla rezydentów pediatrii, a także szkolenie ich z pe-diatrii oraz gastroenterologii pediatrycznej. W Klinice działa Koło STN, w ramach którego powstają prace naukowe prezentowane zarówno na konferencjach studenckich, jak i krajowych konferencjach/kongresach pediatrycznych.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Działalność naukowa Kliniki skupia się na zagadnieniach gastrologicznych, hematoonkologicz-nych i pulmonologicznych, z położeniem nacisku na problemy związane z mukowiscydozą. Badane zagadnienia dotyczą:
−    wpływu czynników genetycznych na przebieg schorzeń przewodu pokarmowego;
−    oceny czynników immunologicznych oraz oceny przepuszczalności jelitowej w schorzeniach gastrologicznych, mukowiscydozie i autyzmie;
−    oceny stanu odżywienia z uwzględnieniem gospodarki żelazem u dzieci z uszkodzeniami OUN;
−    badań genetycznych u pacjentów z mukowiscydozą w odniesieniu do uszkodzenia wątroby, oceny gospodarki witaminowej (wit. A, D i K) oraz profilaktyki zakażeń Pseudomonas aeru-ginosa;
−    angiogenezy schorzeń nowotworowych, w tym zachowania się VEGF, bFGF, hormonów anorektycznych oraz polimorfizmu genu receptora leptyny jako czynników odgrywających rolę w karcinogenezie.

Działalność naukowa wieloośrodkowa
Klinika współpracuje z Polską Pediatryczną Grupą ds. Białaczek i Chłoniaków Dziecięcych i Polską Grupą Guzów Litych oraz bierze udział w wieloośrodkowych projektach o tematyce gastroenterologicznej.

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

W Klinice Pediatrii wyodrębniono 4 oddziały: gastroenterologiczny (32 łóżka), hematoonkologiczny (32 łóżka), nefrologiczny (12 łóżek) oraz pediatryczny (12 łóżek).
W ramach Oddziału Gastroenterologicznego prowadzona jest kompleksowa diagnostyka i leczenie: nieswoistych zapaleń jelit, zespołów zaburzonego wchłaniania – celiakii, mukowiscydozy, alergii pokarmowej, przewlekłych schorzeń wątroby i trzustki, krwawień z przewodu pokarmowego oraz ostrych biegunek.
W strukturze Oddziału znajdują się:
−    Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego, w której wykonywane są zabiegi endoskopowe diagnostyczne i terapeutyczne w zakresie górnego i dolnego odcinka przewodu po-karmowego, opanowuje się krwawienia, zakłada PEG-i oraz usuwa ciała obce;
−    Pracownia Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego nastawiona na badania pH-metryczne i manometryczne górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego;
−    nowoczesna Pracownia Żywienia Pozajelitowego, która zajmuje się leczeniem żywieniowym pozajelitowym; na Oddziale prowadzi się leczenie żywieniowe dojelitowe, w tym realizowany jest program terapeutyczny domowego żywienia dojelitowego w wybranych jednostkach chorobowych przebiegających z niedożywieniem.
Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii, w ramach którego działa Pracownia Badań Szpiku, zajmuje się diagnostyką i terapią schorzeń onkologicznych i hematologicznych wieku rozwojowego, z wyraźnie zarysowanym profilem onkologicznym. Na oddziale leczy się wszystkie choroby nowotworowe, w tym guzy mózgu, w terapii których jednostka należy do wiodą-cych w kraju.
Oddział Pediatryczny (12 łóżek) ukierunkowany został na leczenie schorzeń górnych i dolnych dróg oddechowych, diagnostykę schorzeń alergologicznych (astmę oskrzelową, pokrzywki), w tym prowadzenie wziewnej antybiotykoterapii, a także leczenie enzymatyczne w mukopolischarydozach. Oddział posiada również wyodrębnione pomieszczenia do leczenia przewlekłych infekcji w mukowiscydozie.
Na Oddziale Nefrologicznym (12 łóżek) są diagnozowani i leczeni pacjenci z ostrymi oraz przewlekłymi zapaleniami nerek. Prowadzona jest kompleksowa diagnostyka ciężkich wad układu moczowego, kamicy, a także nadciśnienia tętniczego.
Ciągłość leczenia pacjentów z oddziałów Kliniki Pediatrii zapewniają przykliniczne poradnie: gastrologiczna, hematoonkologiczna, nefrologiczna oraz Poradnia Leczenia Mukowiscydozy, gdzie diagnozuje się niemowlęta w kierunku tej choroby, skierowane na podstawie badań przesiewowych noworodków. W ramach Katedry Pediatrii, łącznie z Kliniką Neurologii Wieku Rozwojowego i Kliniką Patologii Noworodka, został utworzony Zespół Ekspercki ds. Wrodzonych Wad Metabolizmu, który zajmuje się dziećmi z ultrarzadkimi schorzeniami, m.in. mukopo-lisacharydozami.

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.