Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

KNH
Katedra Neurochirurgii

Kontakt

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Piotr Bażowski   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Adres:    ul. Medyków 14, 40-752 Katowice (UCK im. prof. K. Gibińskiego)
Tel.:    +48 32 789 45 01; Fax: +48 32 789 45 06
E-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.csk.katowice.pl

 

Opis

Kierownik Katedry i Kliniki:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Bażowski, prof. nadzw. SUM

Zespół Katedry i Kliniki:
Dr hab. n. med. Stanisław Hendryk – adiunkt habilitowany
Dr hab. n. med. Stanisław Kwiek – adiunkt habilitowany
Dr hab. n. med. Adam Rudnik – adiunkt habilitowany
Ewa Kubista – sekretarka
W Klinice zatrudnionych jest ponadto 9 lekarzy.

kne-zespol
Zespół Katedry i Kliniki Neurochirurgii.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA

Działalność dydaktyczna Kliniki obejmuje zajęcia ze studentami V roku Wydziału Lekarskiego w Katowicach z przedmiotu neurologia z neurochirurgią oraz VI roku medycyny dla grup anglojęzycznych. W ramach specjalizacji kształceni są również lekarze odbywający wymagany staż podyplomowy z neurochirurgii.
Przy Klinice działa prowadzone przez dr. Stanisława Kwieka Koło STN, zdobywające corocznie liczne nagrody i wyróżnienia.
Pracownicy Kliniki uczestniczą praktycznie we wszystkich zjazdach i sympozjach krajowych PTN oraz wielu zagranicznych. Wygłaszane i drukowane prace obejmują niemalże wszystkie dziedziny neurochirurgii.
W latach 2005–2007 Klinika uczestniczyła w europejskich badaniach nad skutecznością leczenia glejaków złośliwych mózgu – „Kontrolowane, randomizowane, prowadzone w równoległych grupach, wieloośrodkowe badania skuteczności i bezpieczeństwa terapii genowej z zastosowaniem genu kinazy tymidynowej pochodzącego z wirusa Herpes Simplex (opryszczki zwyczajnej) (Cerepro TN), z następczym podawaniem Gancicloviru w leczeniu pacjentów z operacyjnym glejakiem wysokiego stopnia”.
W latach 2008–2012 Klinika Neurochirurgii brała udział w wieloośrodkowych, międzynarodowych badaniach klinicznych CENTRIC (nr protokołu EMD 121974-011) – „Cilengitide u pacjentów ze świeżo rozpoznanym glejakiem wielopostaciowym i metylowanym promotorem genu MGMT – wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby, kontrolowane badanie fazy III, oceniające Cilengitide w połączeniu ze standardowym leczeniem (terapia Temozolamidem z towarzyszącą radioterapią, z następującą po niej podtrzymującą terapią Temozolamidem) w porównaniu do standarowego leczenia”.
W latach 2010–2013 Klinika Neurochirurgii uczestniczyła w wieloośrodkowym, międzynarodowym badaniu CORE (nr protokołu EMD 121974-012) – „Cilengitide u pacjentów ze świeżo rozpoznanym glejakiem wielopostaciowym i nie metylowanym promotorem genu MGMT – wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby, badanie fazy II, oceniające 2 schematy podawania preparatu Cilengitide w skojarzeniu ze standardowym leczeniem (terapia Temozolamidem z towarzyszącą radioterapią, z następującą po niej podtrzymującą terapią Temozolamidem)”.

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

W 1975 r. Klinika Neurochirurgii została przeniesiona z Państwowego Szpitala Klinicznego w Zabrzu do nowej siedziby w Centralnym Szpitalu Klinicznym. Od początku działalności Kliniki do września 1997 r. jej kierownikiem był prof. Tadeusz Wencel, po którym w 1998 r. kierownictwo objął prof. Piotr Bażowski.
Klinika Neurochirurgii wprowadziła i rozpowszechniła na Śląsku nowoczesne metody diagnostyczne, a w miarę rozwoju bazy łóżkowej, powiększania się kadry lekarskiej, rozwoju nowych metod diagnostycznych, w tym tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MR), oraz przyswajania nowoczesnych metod operacyjnych, również mikrochirurgicznych, zakres działania Kliniki objął wszystkie obszary neurochirurgii, ze szczególnym ukierunkowaniem w ostatnich latach na chirurgiczne leczenie wad naczyniowych układu nerwowego. Wprowadzono wczesne operacje pękniętych tętniaków mózgu, do 72 godzin po krwotoku.
Od kilku lat w Klinice, wspólnie z Zakładem Radiologii, leczy się znaczną część tętniaków i naczyniaków mózgu metodą endowaskularną, również w okresie ostrym, bezpośrednio po krwotoku.
W zakresie onkologii układu nerwowego wprowadzono radykalne leczenie guzów mózgu o umiejscowieniu do niedawna uważanym za niedostępne lub trudno dostępne do działania operacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem guzów podstawy czaszki. Jednocześnie Klinika, jako pierwszy ośrodek w Polsce, wprowadziła zabiegi operacyjne guzów okolicy przysadki mó-zgowej z dojścia przez zatokę klinową, z użyciem neuroendoskopu. Metodę endoskopową za-stosowano również w leczeniu wodogłowia oraz guzów śródkomorowych, a także w biopsji nowotworów ośrodkowego układu nerwowego.
W zakresie chorób nowotworowych Klinika wyspecjalizowała się także w leczeniu operacyjnym guzów okolicy kąta mostowo-móżdżkowego, głównie nerwiaków nerwu słuchowego. Zaowocowało to największą w Polsce liczbą operowanych pacjentów z całego kraju. Podczas zabiegu stosuje się ciągły monitoring nerwów czaszkowych. Klinika jest pod tym względem pionierem na terenie Polski.
W najbliższym czasie planowany jest wspólnie z Kliniką Laryngologii zabieg z implantacją systemu BAHA podczas jednego zabiegu, w celu uniknięcia jednostronnej głuchoty.
Od 2002 r. w Klinice Neurochirurgii wprowadzono chirurgiczne leczenie padaczki. Obecnie Klinika posiada pełną diagnostykę, w tym video–EEG, oraz możliwość wykonywania elektro-kortykografii śródoperacyjnej.
Dzięki życzliwości Dyrekcji Instytutu Onkologii w Gliwicach i użyczeniu aparatury, w Klinice Neurochirurgii od maja 1999 r. stosuje się leczenie z użyciem techniki afterloading HDR, przy zastosowaniu najnowszej generacji systemu planowania i leczenia stereotaktycznego. Oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie takich funkcji, jak: bezpośredni import obrazów i badań tomografii komputerowej, automatyczne nakładanie obrazów tomografii i rezonansu magne-tycznego, planowanie stereotaktycznej biopsji guza oraz leczenie chorób układu pozapiramidowego, przede wszystkim choroby Parkinsona, w ścisłej współpracy z Kliniką Neurologii.
Od kilku lat Klinika posiada aparaturę do neuronawigacji śródoperacyjnej, co pozwala na wy-konanie bardzo precyzyjnych zabiegów i zwiększa efektywność pooperacyjną.
Wprowadzono również na szeroką skalę zabiegi neuroortopedyczne z możliwością stabilizacji, także dla pacjentów w podeszłym wieku.
Klinika Neurochirurgii dysponuje 63 łóżkami dla chorych na trzech oddziałach i trzema salami operacyjnymi w pełni wyposażonymi i przystosowanymi do przeprowadzania wszystkich zabie-gów neurochirurgicznych. Rocznie wykonuje się około 1200 zabiegów operacyjnych, przy czym około 30% z nich to zabiegi związane z procesami nowotworowymi OUN.
Dzisiaj Klinika jest drugą pod względem wielkości kliniką w kraju, dysponującą nowoczesną diagnostyką oraz dużymi możliwościami w zakresie technik operacyjnych. Współdziała z inny-mi istniejącymi na terenie makroregionu śląskiego oddziałami neurochirurgii, obsługując w pełnym zakresie jego mieszkańców.

INNE INFORMACJE

W latach 2002 i 2005 w rankingu szpitali tygodnika „Wprost” Klinika Neurochirurgii w Katowi-cach zajęła I miejsce w kategorii „Neurochirurgia” wśród wszystkich klinik i oddziałów neuro-chirurgicznych na terenie kraju.

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.