Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

KKO
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Kontakt

Adres:    ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Tel.:    +48 32 359 82 70; Fax: +48 32 202 99 32
E-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Katedry:
Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz, prof. nadzw. SUM

Opis

 Kierownik Katedry:
Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz, prof. nadzw. SUM

Zespół Katedry:
Dr n. med. Mariusz Nowak – wykładowca
Lek. Przemysław Bereza – asystent
Lek. Łukasz Cieliński – asystent
Lek. Jakub Kamiński – asystent
Lek. Michał Łaszczyca – asystent
Aurelia Kozieł – sekretarka 

kko-zespol
Zespół Katedry i Kliniki – siedzą od lewej: Aurelia Kozieł, prof. Damian Kusz, lek. Przemysław Bereza; stoją od lewej: lek. Michał Łaszczyca, lek. Łukasz Cieliński, dr Mariusz Nowak, lek. Jakub Kamiński.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje kształcenie studentów Wydziału Lekarskiego w Ka-towicach z przedmiotu ortopedia z traumatologią, kształcenie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu z przedmiotu kliniczne podstawy fizjoterapii: ortopedia i traumatologia, studentów an-glojęzycznych z przedmiotów Surgery (Orthopedics) oraz Family Practice, prowadzenie zajęć w ramach studiów doktoranckich „Teoria i praktyka w przedmiocie egzaminacyjnym”, prowadze-nie kursów podyplomowych w ramach specjalizacji z epidemiologii.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Działalność naukowa Katedry i Kliniki jest realizowana w kilku obszarach, które dotyczą ura-zów i schorzeń narządu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem problemów występujących u osób starszych. Główny kierunek badań skupia się na analizie chodu oraz zastosowaniu badań elektrofizjologicznych (elektromiografii powierzchniowej) do oceny aktywności mięśni u pa-cjentów poddawanych zabiegom endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego.
Drugim wiodącym obszarem działalności naukowej jest analiza niemych klinicznie zakażeń implantów ortopedycznych przy użyciu badań z zakresu biologii molekularnej. Zadania te są realizowane w ramach projektów statutowych, prowadzonych we współpracy z innymi jednost-kami organizacyjnymi Wydziału oraz Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
W realizacji projektów naukowo-badawczych Katedry znajduje zastosowanie aparat do elektro-miografii powierzchniowej EMG MyoTrace 400™.
Katedra i Klinika bierze również udział w realizacji grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Nowe wstrzykiwalne biomateriały polimerowe do regeneracji tkanki kostnej”. Ba-dania prowadzone są we współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki Śląskiej.

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu wykonuje pełny zakres operacji ortopedycznych i urazowych u dorosłych oraz dzieci, wykorzystując najnowsze zdobycze tech-niki. Świadczenia medyczne udzielane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdro-wia.
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dysponuje 38 łóżkami, w tym 2 łóżkami in-tensywnej opieki medycznej. Pododdział dziecięcy liczy 6 łóżek.
Katedra i Klinika specjalizuje się w leczeniu:
−    choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego za pomocą endoprotezoplastyki z wykorzysta-niem krótkich trzpieni, implantowanych z dostępów małoinwazyjnych (MIS),
−    choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego za pomocą endoprotezoplastyki bezcementowej i cementowanej,
−    choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego za pomocą endoprotezoplastyk bezcemento-wych i cementowanych z użyciem nawigacji komputerowej, wykonywanych także z mało-inwazyjnych dostępów operacyjnych (MIS),
−    ciężkich powikłań endoprotezoplastyk (wymiana endoprotez),
−    złożonych złamań i zaburzeń zrostu z wykorzystaniem ryglowanych gwoździ śródszpikowych i stabilizatorów zewnętrznych oraz najnowszych metod stabilizacji (płytki LISS, LCP, Philos, gwoździe gamma),
−    zmian zwyrodnieniowych i pourazowych stawu ramiennego za pomocą endoprotezoplastyki,
−    zmian zwyrodnieniowych i pourazowych stawu łokciowego za pomocą endoprotezoplastyki,
−    urazowych złamań kręgosłupa i miednicy,
−    zmian pourazowych oraz schorzeń stawu biodrowego i kolanowego, rekonstrukcji więzadeł krzyżowych i łąkotek za pomocą technik artroskopowych,
−    zmian pourazowych oraz schorzeń stawu skokowego i stawów rąk za pomocą technik artroskopowych i endoprotezoplastyk,
−    zmian pourazowych, nawykowych zwichnięć i schorzeń barku, rekonstrukcji stożka rotatorów, obrąbka i innych z użyciem technik endoskopowych,
−    osteoporotycznych złamań, w tym kręgosłupa (stabilizacja i wypełnianie trzonów kręgowych cementem kostnym).

Pracownicy jednostki posiadają duże doświadczenie w diagnostyce i leczeniu zachowawczym oraz operacyjnym:
−    wrodzonych i nabytych schorzeń narządu ruchu u dzieci i młodzieży,
−    wydłużaniu i korekcji deformacji osi kończyn górnych i dolnych u dzieci oraz dorosłych,
−    następstw wrodzonych wad, urazów i schorzeń ręki,
−    chorób stawu biodrowego u dzieci i młodzieży wraz z rozwojowym wysokim zwichnięciem stawu biodrowego u starszych dzieci (stopniowe obniżanie zwichniętej głowy kości udowej na stabilizatorze zewnętrznym + operacyjna rekonstrukcja),
−    deformacji stóp, w tym końsko-szpotawych i płasko-koślawych,
−    zniekształceń narządu ruchu związanych z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz towa-rzyszących przepuklinie oponowo-rdzeniowej,
−    zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego i kolanowego przez osteotomie korygujące,
−    chorych ze złamaniami okołoprotezowymi po wcześniejszych endoprotezoplastykach,
−    rekonstrukcji więzadeł pobocznych stawu kolanowego,
−    uszkodzeń chrząstki stawowej stawu kolanowego metodą artroskopową,
−    chorych ze stawami rzekomymi kości, powstałymi jako niepowodzenie pierwotnego leczenia,
−    chorych z przerzutami nowotworowymi do kręgosłupa, miednicy oraz kończyn górnych i dolnych.

INNE INFORMACJE

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu organizuje m.in. cykliczne między-narodowe sympozja naukowe „Koksartroza I–VII”, „Biomechanika w implantologii I–VI”, „Całkowita endoprotezoplastyka kolana w znacznych deformacjach i destrukcjach stawu I–II” oraz „Międzynarodowe Sympozjum Traumatologiczne I–II”.
Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu prof. dr hab. Damian Kusz był Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w kadencji 2013–2014.

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.