Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

KKK
III Katedra Kardiologii

W ramach III Katedry Kardiologii działają:
1.    Klinika Kardiologii
2.    Zakład Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca i Naczyń

Kontakt

Kierownik Katedry:
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski, prof. nadzw. SUM

Adres:    ul. Ziołowa 47, 40-635 Katowice - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Tel.:    +48 32 252 39 30; Fax: +48 32 252 39 30
E-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.gcm.pl

Opis

W ramach III Katedry Kardiologii działają:
1. Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca
2. Zakład Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca i Naczyń

 

kkk-zespol
Zespół III Katedry Kardiologii SUM w Katowicach – od lewej: dr Barbara Korzeniowska, prof. Andrzej Ochała, dr hab. Krystyna Kozakiewicz, lek. Marcin Syzdół, prof. Michał Tendera (kierownik Katedry w l. 1995–2014), mgr Renata Maloch, prof. Wojciech Wojakowski, prof. Maciej Sosnowski, dr hab. Maciej Kaźmierski.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

W ramach działalności dydaktycznej Katedra prowadzi dla studentów Wydziału Lekarskiego w Katowicach ćwiczenia z przedmiotów: propedeutyka chorób wewnętrznych (III rok), choroby wewnętrzne (V rok), podstawowa opieka medyczna (VI rok), zajęcia fakultatywne (IV–VI rok), wykłady (V rok), zajęcia dydaktyczne dla studentów anglojęzycznych, zajęcia ze studentami zagranicznymi, uczestniczącymi w programie Sokrates Erasmus. W ramach szkolenia podyplo-mowego lekarzy Katedra regularnie organizuje kursy do specjalizacji z kardiologii i uczestniczy w kursie atestacyjnym z chorób wewnętrznych, prowadzi studia doktoranckie i programy rezy-denckie. Zespół Katedry organizuje dwa doroczne sympozja naukowo-szkoleniowe: Internatio-nal Summit on Imaging and Interventions in Car-diology (ISIIC) oraz TAVI Heart Teams’ Mee-ting (THT – wspólnie z Instytutem Kardiologii w Warszawie). Zabiegi z zakresu kardiologii in-terwencyjnej są transmitowane na żywo w ramach kongresów europejskich (ESC, EuroPCR).

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Badania naukowe pracowników Kliniki dotyczą przede wszystkim takich tematów, jak: biologia i za-stosowanie kliniczne komórek macierzystych w kardiologii, kardiologia interwencyjna (ob-razowanie wewnątrznaczyniowe – OCT, NIRS/IVUS; przezskórne zabiegi naprawcze w choro-bach strukturalnych serca, tj. przecieki okołozastawkowe, TAVI, MitraClip; rejestry oceniające rokowanie po zabiegach PCI; obrazowanie i leczenie zwężeń w pomostach aortalno-wieńcowych; denerwacja tętnic nerkowych), znaczenie rokownicze częstości rytmu serca, nie-wydolność serca, ostre zespoły wieńcowe, przewlekła choroba niedokrwienna, wady serca, cho-roby serca w wieku podeszłym.
Zainteresowania naukowe pracowników Zakładu koncentrują się na badaniach dotyczących rokowniczej roli uwapnienia tętnic wieńcowych, klinicznych zastosowań obrazowania tętnic i żył wieńcowych przy użyciu tomografii komputerowej i zmienności rytmu serca w migotaniu przedsionków.
Wyniki prac powstałych w Katedrze publikowane są w czasopismach medycznych o wysokim prestiżu, m.in. „New England Journal of Medicine”, „Lancet”, „European Heart Journal”, „Jour-nal of the American College of Cardiology” i innych. Średnia roczna wartość Impact Factor dla prac publikowanych przez zespół Katedry w ostatnich latach wynosi ponad 100.
Katedra realizowała łącznie osiem grantów finansowanych w ramach konkursów MNiSW/KBN.
Obecnie realizowane granty międzynarodowe
−    BAMI. „The Effect of Intracoronary Reinfusion of Bone Marrow-derived Mononuclear Cells
(BM-MNC) on All Cause Mortality in Acute Myocardial Infarction”. PI – Pr Anthony Mathur, Londyn; M. Tendera – koordynator krajowy (7 Program Ramowy UE);
−    Program UE Innowacyjna Gospodarka. POIG 01.01.02.-00-109/09 „Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie” (W. Wojakowski – główny badacz SUM; M. Ten-dera – członek Rady Programowej);
−    Horyzont 2020 – SCIENCE (Stem Cell therapy in IschEmic Non-treatable Cardiac disease); W. Wojakowski – główny badacz, J. Kastrup – koordynator;
−    STRATEGMED II – VALE (Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecie-ków okołozastawkowych); M. Tendera – koordynator;
−    STRATEGMED II CIRCULATE „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-na-czyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeu-tycznego komórek macierzystych”; W. Wojakowski – główny badacz SUM.

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

Klinika realizuje pełny zakres świadczeń medycznych z kardiologii. Specjalizuje się w kardiolo-gii interwencyjnej, wykonując spectrum zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych na tętni-cach wieńcowych, przezskórne zamknięcia uszka lewego przedsionka i ubytków międzyprzed-sionkowych, a także zabiegi unikalne, np. zamykanie przecieków okołozastawkowych. We współpracy z Kliniką Kardiochirurgii zespół Kliniki wykonuje wszczepienia zastawki aortalnej drogą przezskórną i przezkoniuszkową, a także interwencje na zastawce mitralnej. W Klinice prowadzone są liczne badania naukowe, zarówno własne, jak i wieloośrodkowe.
Zakład prowadzi pełną diagnostykę kardiologiczną przy użyciu tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (NMR).

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Katedra współpracuje naukowo z licznymi ośrodkami krajowymi (m.in. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Instytut Kardiologii w Warszawie) oraz zagranicznymi (m.in. Uniwersytet Stanowy w Louisville – USA, Mt Sinai Hospital w No-wym Jorku – USA, Uniwersytet w Aalst – Belgia, uniwersytety w Londynie i Glasgow – GB, Uniwersytet w Kopenhadze – Dania).
Pracownicy Katedry pełnią różne funkcje w strukturach Europejskiego Towarzystwa Kardiolo-gicznego i Światowej Federacji Kardiologicznej. Są członkami komitetów naukowych i redakcyjnych prestiżowych czasopism naukowych (m.in. „European Heart Journal”, „Journal of the American Col- lege of Cardiology”, „Journal of Cellural and Molecular Medicine”, „Car-diology Journal”, „Cardio-logy”, Kardiologia Polska”). Otrzymują również zaproszenia jako wykładowcy do licznych ośrodków w Europie i Stanach Zjednoczonych.

INNE INFORMACJE

W realizacji zadań naukowych, dydaktycznych i klinicznych Katedry, oprócz pracowników Uczelni, aktywnie uczestniczą lekarze III Oddziału Kardiologii SPSK Nr 7 (Górnośląskie Cen-trum Medyczne im. prof. Leszka Gieca w Katowicach-Ochojcu), na bazie którego działają Kli-nika i Zakład, rezydenci, słuchacze Studium Doktoranckiego, studenci Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz członkowie Koła STN.

 

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.