Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

KKE
Katedra i Zakład Epidemiologii

Opis

Kierownik Katedry:
Prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda, prof. zw. SUM

Zespół Katedry:
Dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska – adiunkt habilitowany
Dr n. med. Bogumiła Braczkowska – adiunkt
Dr n. med. Grzegorz Brożek – adiunkt
Dr n. med. Anna Korczyńska – asystent
Mgr Kamil Barański – asystent
Sylwia Sowa – sekretarka

kke-zespol
Zespół Katedry – od lewej: mgr Kamil Barański, Sylwia Sowa, prof. Jan E. Zejda, dr Anna Korczyńska, dr hab. Małgorzata Kowalska, dr Bogumiła Braczkowska, dr Grzegorz Brożek.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje kształcenie studentów kierunku lekarskiego w za-kresie higieny i epidemiologii, biostatystyki i zdrowia publicznego. Prowadzenie zajęć fakulta-tywnych oraz zajęć w ramach studiów doktoranckich z biostatystyki. Prowadzenie kursów po-dyplomowych w ramach specjalizacji z epidemiologii.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Działalność naukowa Katedry jest realizowana w kilku obszarach, z przewagą projektów z za-kresu epidemiologii środowiskowej. Pozostałe obszary aktywności obejmują projekty z epide-miologii klinicznej oraz wybranych zagadnień zdrowia publicznego.
Wiodącym tematem badań naukowych jest epidemiologia przewlekłych chorób układu odde-chowego, z uwzględnieniem aspektów klinicznych i genetycznych oraz szacowanie skutków zdrowotnych narażeń na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Zadania te są realizowa-ne w ramach własnych projektów prowadzonych w kraju oraz w ramach współpracy międzynarodowej. W badaniach z zakresu epidemiologii klinicznej współuczestniczą inne jednostki organizacyjne Wydziału.
Aktywność naukową Katedry w ostatnich 10 latach podsumowuje wykaz grantów finansowa-nych z zewnętrznych źródeł.
Granty finansowane w ramach konkursów Ministerstwa Nauki
−    „Świadomość środowiskowych zagrożeń zdrowia, potrzeby i oczekiwania społeczne w aspekcie priorytetów profilaktyki zdrowotnej w woj. śląskim” (2000–2001);
−    „Ocena częstości i podstawowych uwarunkowań zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) wśród studentów wydziałów lekarskich w województwie śląskim” (2002–2004);
−    „Zależność poziomu dobowej umieralności w populacji generalnej aglomeracji katowickiej od do-bowych stężeń pyłowych i gazowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w latach 2001–
–2002, z analizą trendu w latach 1994–2002” (2004–2006);
−    „Ocena wiarygodności populacyjnego testu przesiewowego w kierunku astmy oskrzelowej wieku dziecięcego” (2003–2006);
−    „Opracowanie i ocena wiarygodności kwestionariusza przesiewowego astmy wieku dziecię-cego” (2006–2009);
−    „Ocena ryzyka zakażenia wirusem HIV w związku z zawodowym narażeniem na materiał potencjalnie zakaźny na terenie województwa śląskiego” (2007–2009);
−    „Występowanie chorób i objawów ze strony układu oddechowego u dzieci a wielkość poten-cjalnego narażenia na komunikacyjne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego” (2007–2009);
−    „Ocena stanu zdrowia i podstawowych wskaźników kosztu fizjologicznego pracy u osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z obsługą komputera (badanie dwuośrodkowe)” w ramach programu wieloletniego pt. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” (2008–2010);
−    „Środowiskowe uwarunkowania niedodiagnozowania astmy wieku dziecięcego” (2010–2012);
−    „Prospektywna obserwacja profilu ekspresji genetycznej w astmie dziecięcej o stabilnym i niestabilnym przebiegu choroby” (2011–2012).
Granty międzynarodowe
−    „Health impact assessment in new member states and accession countries HIA-NMAC” (2005–
–2007);
−    „Development of macro and sectoral econmic models aiming to evaluate the role of public health externalities on society (6FP EU - DROPS)” (2005–2007);
−    „E2SP – Environmental Enterprise Service Provide” (2006);
−    „Ga2len Screening Survey (Respiratory Diseases)” (2007–2009);
−    „BUPAS – Belarus-Ukraine-Poland Asthma Study. Screening survey: from research to pre-vention” (2010–2011).
W celu realizacji projektów naukowo-badawczych Katedra dysponuje zestawem przenośnych spirometrów, instrumentów do pomiaru stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym oraz testerem palenia tytoniu i programami statystycznymi „SAS” i „Statistica”.

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

Katedra nie prowadzi działalności klinicznej.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Katedra wdrożyła międzynarodowy epidemiologiczny program badań nad astmą dziecięcą we współpracy z ośrodkami akademickimi w Grodnie (Białoruś) i Tarnopolu (Ukraina), poza tym koordynuje porozumienie POLBUCAN (Poland-Belarus-Canada Network in Environmental Epidemiology). Celem programu jest kształcenie w zakresie „dobrej praktyki epidemiologicznej” oraz wspólne występowanie o granty w zakresie epidemiologii środowiskowej i prowadzenie wspólnych badań (kierownik Katedry jest Adjunct Professor w School of Medicine, University of Saskatechewan – Kanada).

 

 

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.