Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

KKA
I Katedra i Klinika Kardiologii

Kontakt

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia – Stec  

Adres:    ul. Ziołowa 47, 40-635 Katowice - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Tel.:    +48 32 359 88 90; Fax: +48 32 252 36 58
E-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.1klinkard.sum.edu.pl

Opis

 Poprzedni kierownicy i twórcy I Katedry i Kliniki Kardiologii

kka-lgieckka-mgluza
Prof. zw. dr hab. n. med. Leszek Giec       Prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza

Kierownik Katedry:
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec, prof. nadzw. SUM

Zespół Katedry:
Prof. dr hab. n. med. Krystian Wita – prof. nadzw. SUM
Dr hab. n. med. Krzysztof Szydło – adiunkt habilitowany
Dr hab. n. med. Anna Maria Wnuk-Wojnar – adiunkt habilitowany
Dr n. med. Tomasz Bochenek – asystent
Dr n. med. Artur Filipecki – adiunkt
Dr n. med. Andrzej Hoffmann – asystent
Dr n. med. Zofia Parma – asystent
Mgr Anna Maria Krzemińska – sekretarka

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Działalność dydaktyczna I Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach obejmuje kształcenie studentów polsko- i anglojęzycznych kierunku lekarskiego w zakresie przedmiotów choroby wewnętrzne – kardiologia oraz medycyna rodzinna, prowadzenie zajęć fakultatywnych oraz zajęć w ramach studiów doktoranckich. Od wielu lat w Klinice działa Koło STN zrzeszające corocznie ok. 30 studentów rozwijających swoje zainteresowania naukowe i osiągających sukcesy na studenckich konferencjach naukowych.
Jednostka jest ośrodkiem, w którym lekarze odbywają szkolenia specjalizacyjne z kardiologii i chorób wewnętrznych, współorganizuje także państwowy egzamin specjalizacyjny z kardiologii.
I Katedra i Klinika Kardiologii bierze aktywny udział w kształceniu podyplomowym. Organizuje i prowadzi kursy w ramach specjalizacji z kardiologii. Ich tematyka obejmuje diagnostykę i leczenie zaburzeń rytmu serca, diagnostykę echokardiograficzną, elektrokardiograficzną i holterowską oraz diagnostykę i leczenie niewydolności serca.
Od roku 2014 pracownicy Kliniki organizują coroczną, cieszącą się dużym zainteresowaniem konferencję o zasięgu ogólnopolskim – „Postępy w arytmologii i elektroterapii”.

kka-zespol
Zespół Katedry – od lewej: dr Zofia Parma, dr hab. Krzysztof Szydło, dr Tomasz Bochenek,
dr hab. Anna Maria Wnuk-Wojnar, dr Andrzej Hoffmann, dr Artur Filipecki, prof. Katarzyna Mizia-Stec,
mgr Anna Maria Krzemińska, prof. Krystian Wita.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Tematy badań naukowych realizowanych w Katedrze związane są z podstawowymi problemami współczesnej kardiologii i dotyczą leczenia przewlekłej niewydolności serca, nowoczesnych metod obrazowych stosowanych w kardiologii, zwłaszcza w diagnostyce nabytych wad serca, oraz obecnych problemów arytmologii. Wśród tych ostatnich szczególne miejsce zajmują naj-nowsze metody ablacyjne, leczenie z wykorzystaniem urządzeń wszczepialnych (kardiowerter–defibrylator, układy resynchronizujące) oraz szeroko pojęta stratyfikacja ryzyka nagłego zgonu sercowego.
Pracownicy Katedry czynnie uczestniczą w obradach licznych konferencji ogólnopolskich oraz międzynarodowych, a także, jako zaproszeni wykładowcy, w cyklicznie odbywających się konferencjach, takich jak: Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Konferencje Sekcji PTK, Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Congress of International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, EuroECHO, Cardiostim, Heart Rhythm Congress.
O aktywności pracowników Katedry świadczy 125 prac oryginalnych opublikowanych w ciągu ostatnich 10 lat w czasopismach polskich i zagranicznych.
Zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii uczestniczył w grantach finansowanych w ramach konkursów Ministerstwa Nauki. W ostatnim okresie realizowane są granty naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na realizację projektów:

  • „Ocena efektywnego pola powierzchni ujścia zastawki aortalnej w powiązaniu z masą tkanki beztłuszczowej – implikacje diagnostyczne, terapeutyczne i prognostyczne w stenozie zastawki aortalnej”;
  • „Kompleksowa ocena czynników ryzyka nefropatii kontrastowej u pacjentów kierowanych do planowej i pilnej koronarografii”.

I Katedra i Klinika Kardiologii od lat aktywnie uczestniczy w licznych międzynarodowych, wieloośrodkowych badaniach klinicznych, m.in.:

  • ATLAS ACS 2 TIMI 51 (RIVAROXACS 3001/ 048011/2008;
  • SIGNIFY (CL3-16257-083);
  • IMPROVE IT (P04103-639 IMPROVE);
  • MODIFY (CL2-16257-101-POL; CL3-16257-102);
  • SOCRATES (BAY 1021189/15371_15829) i in.

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

I Katedra i Klinika Kardiologii jest ośrodkiem III stopnia referencyjności, posiada 55 łóżek (w tym 18 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego). Dysponuje doświadczoną kadrą lekarską i pielęgniarską. Wśród lekarzy są specjaliści w zakresie kardiologii, angiologii, chorób wewnętrznych, w tym osoby mające europejskie certyfikaty w dziedzinie elektrofizjologii, elektroterapii i echokardiografii. Klinika posiada zaplecze aparaturowe umożliwiające pełną diagnostykę nieinwazyjną i inwazyjną. Równocześnie oferuje pełny zakres możliwości terapii zarówno zachowawczej, jak i interwencyjnej.
Specjalnością Kliniki jest diagnostyka i terapia zaburzeń rytmu serca, obejmująca inwazyjne badanie elektrofizjologiczne serca, ablację serca (pierwszy zabieg w Polsce) i wszczepianie kardiowerterów–defibrylatorów serca (pierwszy zabieg w Polsce), urządzeń CRT.
Do wysokospecjalistycznych metod terapii wykonywanych w I Katedrze i Klinice Kardiologii należą:
−    przezskórna plastyka wieńcowa (także wielonaczyniowa, pnia LTW),
−    implantacja stentów,
−    przezskórna walwuloplastyka zastawki mitralnej oraz aortalnej,
−    zabiegi przezskórne implantacji zastawek aortalnych, w zespołach z kardiochirurgami,
−    denerwacja tętnic nerkowych w nadciśnieniu tętniczym opornym na farmakoterapię,
−    zabiegi przezskórne w strukturalnych chorobach serca,
−    angioplastyka tętnic szyjnych i podobojczykowych w szczególnych wskazaniach,
−    ablacja RF mięśnia sercowego w zaburzeniach rytmu metodą klasyczną oraz przy użyciu systemów elektroanatomicznych 3D, tj. CARTO 3 lub EnSiteNavX, krioablacja,
−    implantacja rozruszników, implantacja kardiowerterów–defibrylatorów serca, w tym z opcją resynchronizacji.
I Katedra i Klinika Kardiologii dysponuje najnowocześniejszą w Polsce Pracownią Elektrofizjologii wyposażoną w angiografię rotacyjną oraz systemy do elektroanatomicznego mapowania serca (CARTO 3, EnSiteNavX). Zespół wykonuje pełny zakres zabiegów ablacyjnych, w tym również bez użycia promieni rentgenowskich, co zwiększa bezpieczeństwo personelu i chorego. W zakresie elektroterapii Klinika specjalizuje się we wszczepianiu automatycznych kardiowerterów–defibrylatorów, układów stymulacji resynchronizującej oraz monitorowaniu tych urządzeń. Wykonuje się również zabiegi reimplantacji urządzeń.
Dla optymalnej kwalifikacji chorych stworzono system diagnostyki nieinwazyjnej, prowadzonej głównie ambulatoryjnie, obejmujący badania elektrokardiograficzne, w tym wydłużone formy rejestracji – tygodniową oraz telemetryczną. System ten umożliwia pełną ocenę ryzyka nagłego zgonu, zgodnie z najnowszymi zaleceniami. Metody te wykorzystywane są również do dalszego prowadzenia chorych oraz w celu optymalizacji parametrów wszczepionych urządzeń. Diagnostyka nieinwazyjna obejmuje także badania echokardiograficzne, zarówno badania klasyczne, jak i techniki zaawansowane: badania przezprzełykowe, próby czynnościowe, badania metodą śledzenia plamki, obrazowanie
3-wymiarowe.
Klinika jest jednym z trzech ośrodków na Śląsku zajmującym się diagnostyką i leczeniem tętniczego nadciśnienia płucnego. Prowadzi złożoną diagnostykę różnicową w tym zakresie, często z udziałem specjalistów zagranicznych. Pracownicy Kliniki należą do grona ekspertów Center of Rare Cardiovascular Disease (CM UJ w Krakowie). Realizacja leczenia nadciśnienia płucnego jest możliwa w ramach Programu Lekowego NFZ.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Pracownicy I Katedry i Kliniki Kardiologii nawiązali wiele międzynarodowych kontaktów naukowych. Prowadzona jest współpraca z Institute of Clinical Physiology, Pisa, Italy (prof. Rosa Sicari), Department of Cardiac, Thoracic and Vascular Sciences University of Padova, Italy (prof. Luigi Badano), Department of Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medi-cine, Prague, Czech Republic (prof. Josef Kautzner).

INNE INFORMACJE

Zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii prowadzi działalność edukacyjną dla pacjentów z zaburzeniami rytmu serca oraz członków ich rodzin. Celem inicjatywy jest zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa wdrożonego w Klinice leczenia.

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.