Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

KFA-1
Zakład Farmakologii

Kontakt

Kierownik: prof. dr hab.n.med. Ewa Obuchowicz   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAKŁAD FARMAKOLOGII
Adres:    ul. Medyków 18, 40-752 Katowice (budynek C 3, III piętro)
Tel.    +48 32 252 38 35, +48 32 208 85 22; fax: +48 32 252 38 35
E-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.farmakologia.sum.edu.pl

 

Opis

Kierownik Zakładu:
Prof. dr hab. n. med. Ewa Obuchowicz, prof. nadzw. SUM

Zespół Zakładu:
Dr hab. n. med. Bożena Gabryel – adiunkt habilitowany
Dr n. med. Anna Bielecka – asystent
Dr n. farm. Anna Pudełko – st. wykładowca
Dr n. med. Marta Plato – asystent
Mgr Wiesława Sip-Budych – sekretarka
Mgr Wojciech Stachura – prac. gospodarczy
Mariola Adamska – st. technik
Mariola Nytko – pomoc lab.
Iwona Łukaszek – prac. gospodarczy
Grażyna Ringwelska – st. technik

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Zadania dydaktyczne realizowane są w ramach Katedry Farmakologii kierowanej przez prof. Bogusława Okopienia. Pracownicy Zakładu prowadzą ćwiczenia, seminaria i wykłady z farma-kologii dla studentów Wydziału Lekarskiego SUM, studentów pielęgniarstwa i położnictwa Wy-działu Nauk o Zdrowiu SUM, zajęcia z farmakologii w języku angielskim dla grup anglojęzycz-nych Wydziału Lekarskiego SUM oraz osób studiujących w ramach programu Socrates Erasmus. Pracownicy Zakładu uczestniczą w kształceniu studentów kierunku neurobiologia Wydziału Lekarskiego, realizując program zajęć z neurobiologii emocji, neurobiologii uzależnień i neurop-sychofarmakologii; są promotorami prac magisterskich oraz współautorami podręcznika z far-makologii dla studentów i absolwentów kierunków medycznych. Prowadzą kursy doskonalące dla farmaceutów, organizowane przez Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farma-ceutycznego SUM.

zespol kfa1

Zespół Zakładu – w pierwszym rzędzie stoją od lewej: doktorantka mgr Daniela Kasprowska, Mariola Nytko, mgr Wiesława Sip-Budych, prof. Ewa Obuchowicz, dr hab. Bożena Gabryel; w drugim rzędzie stoją od lewej: mgr Wojciech Stachura, Iwona Łukaszek, dr Anna Bielecka, Grażyna Ringwelska, dr Marta Plato, dr Anna Pudełko.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Głównymi kierunkami działalności naukowej Zakładu są badania eksperymentalne z zakresu psychoneuroimmunologii oraz prace podejmujące problematykę mechanizmów molekularnych zaangażowanych w patogenezę udaru niedokrwiennego mózgu i możliwości neuroprotekcji farmakologicznej.
Badania te dotyczą:

 • wpływu leków przeciwdepresyjnych i przeciwpsychotycznych na cytokiny oraz substancje neurotroficzne w strukturach mózgowia szczurów oraz w warunkach pierwotnych hodowli komórek glejowych;
 • oceny wpływu leków przeciwdepresyjnych na morfologię i profil białkowy komórek glejowych;
 • farmakologicznej modulacji procesu autofagii i apoptozy w hodowli szczurzych astrocytów oraz linii komórek śródbłonka naczyń (HUVEC) w warunkach symulowanej in vitro ischemii (model deprywacji tlenu i glukozy);
 • poznania mechanizmu cytoprotekcyjnego działania związków, w tym również leków prze-ciwdepresyjnych, w modelu ischemii in vitro w warunkach szczurzych hodowli komórek gle-jowych lub neuronów;
 • oceny wpływu leków przeciwdepresyjnych na wybrane parametry biochemiczne komórek glejaka wielopostaciowego i ich interakcji z chemioterapeutykiem pierwszego wyboru – ba-dania na komórkach linii T98G.

Doświadczenia przeprowadzane są in vitro na pierwotnych hodowlach komórkowych: miesza-nych hodowlach glejowych, hodowlach astrocytów, mikrogleju i neuronów oraz liniach komór-kowych: komórkach śródbłonka (HUVEC) i T98G, a także w modelach in vivo. Istotą badań in vivo jest ocena biochemiczna wpływu leków psychotropowych na poziom substancji endogen-nych w izolowanych strukturach mózgowia szczurów (binokular do izolacji struktur mózgo-wych). W pracach stosowane są metody immunofluorescencyjne (mikroskopy fluorescencyjne Nikon Eclipse – TS 100, TE 200 – z od-wróconą fazą, z możliwością rejestracji obrazu za po-mocą kamery Nikon DS-Fi1c, czytnik płytek Fluoroskan Ascent FL), immunoenzymatyczne (czytnik płytek Mulitiskan RC), Western Blot z modułem Chemi-Doc-it 410 Imaging System i RT-PCR. Prowadzone są obserwacje dynamiki hodowli komórkowych w czasie rzeczywistym przy użyciu fluorescencyjnego analizatora komórek Juli TM.
Zakład realizuje projekty badawcze we współpracy z Katedrami Teorii Medycyny Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego SUM, Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń SUM oraz Instytutem Farmakologii PAN w Krakowie i Zakładem Biochemii Fizycznej UJ.
W ciągu ostatnich 10 lat działalność naukowa Zakładu była finansowana z umów SUM, a także z następujących grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 • „Wpływ wybranych ligandów immunofilin (FK506, rapamycyny oraz cyklosporyny A) na astrocyty kory mózgowej szczura eksponowane na warunki symulowanej in vitro ischemii i reoksygenacji (2003–2006);
 • „Leki przeciwdepresyjne i cytokiny – badania in vivo i in vitro” (2006–2009);
 • „Wpływ kwasu glutaminowego na komórki śródbłonka naczyń mózgowych w warunkach modelu ischemii in vitro oraz możliwości jego farmakologicznej modulacji” (2006–2009);
 • „Wpływ przewlekłego podawania haloperidolu i chlorpromazyny na stężenie oraz ekspresję genu dla interleukiny – 1β w mózgu szczurów” (2007–2009);
 • „Wpływ wybranych leków przeciwdepresyjnych na proces apoptozy w warunkach symulo-wanej ischemii in vitro” (2009–2012);
 • „Wpływ farmakologicznych aktywatorów kinazy aktywowanej AMP (AMPK) na procesy autofagii i apoptozy oraz wzajemne interakcje między nimi w astrocytach w modelu symu-lowanej in vitro ischemii” (2010–2014).

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

Zakład nie prowadzi działalności klinicznej.

INNE INFORMACJE

W ostatnich 5 latach (2009–2013) działalności Zakładu 1 osoba uzyskała tytuł naukowy profesora, 1 stopień doktora habilitowanego, 10 stopień doktora nauk medycznych.
Pracownicy Zakładu są autorami (w ciągu ostatnich 5 lat) 32 publikacji naukowych (IF = 60,535).

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.