Jednostka

KED
Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii  Dziecięcej

Kontakt

Kierownik: p. o. prof. dr hab. n. med. Aneta Gawlik

Adres:    ul. Medyków 16, 40-752 Katowice (SPSK Nr 6, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziec-ka im. Jana Pawła II)
Tel.    +48 32 207 16 54; Fax: +48 32 207 16 53
E-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.gczd.katowice.pl

Opis

Kierownik Katedry i Kliniki:
p. o. prof. dr hab. n. med. Aneta Gawlik

Zespół Katedry i Kliniki:
Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot, prof. zw. SUM
Dr hab. n. med. Aneta Gawlik – adiunkt habilitowany
Dr hab. n med. Grażyna Deja – adiunkt habilitowany
Dr n. med. Barbara Kalina-Faska – adiunkt
Dr n med. Aleksandra Januszek-Trzciąkowska – wykładowca
Dr n. med. Paweł Matusik – adiunkt
Dr n. med. Maria Kalina – adiunkt
Dr n. med. Agnieszka Zachurzok – adiunkt
Katarzyna Lubnau – sekretarka, pracownik techniczny SUM
Do zespołu Katedry i Kliniki należą również pracownicy Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka:
lek. Elżbieta Berdej-Szczot (st. asystent),
dr n. med. Małgorzata Firek-Pędras (st. asystent),
dr n. med. Mariola Minkina-Pędras (st. asystent),
lek. Aleksandra Antosz (słuchacz Studium Doktoranckiego, mł. asystent),
lek. Halla Kamińska (doktorant SUM, mł. asystent),
lek. Barbara Krukowska-Andrzejczyk (słuchacz Studium Doktoranckiego, mł. asystent),
lek. Alicja Binek (słuchacz Studium Doktoranckiego, mł. asystent),
lek Joanna Gieburowska (mł. asystent),
lek. Joanna Sordyl (słuchacz Studium Doktoranckiego, mł. asystent),
lek. Marta Wilczek (mł. asystent),
lek. Agnieszka Tokarska (mł. asystent),
lek. Berenika Norek (mł. asystent),
lek. Oliwia Mikłasz (mł. asystent),
lek. Ewa Rusak (mł. asystent), lek. Miłosz Szrejter (mł. asystent),
lek. Elżbieta Foryś-Dworniczak (mł. asystent),
mgr Oliwia Szylaj (psycholog),
mgr Małgorzata Wolska (pielęgniarka oddziałowa),
mgr Roksana Wałdoch (pielęgniarka koordynująca).

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje kształcenie studentów kierunku lekarskiego w Katowicach (IV i VI rok) oraz grup anglojęzycznych (Pediatrics core, Pediatrics SUB I – General Pediatrics, Pediatrics-Elective), studentów programu Sokrates Erasmus w zakresie pediatrii, prowadzenie zajęć fakultatywnych oraz dwóch Kół STN, prowadzenie kursów podyplomowych w ramach specjalizacji z ginekologii/endokrynologii.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Działalność naukowa Katedry i Kliniki jest realizowana w obszarach endokrynologii i diabetologii wieku rozwojowego. Poniżej przedstawiono wykaz najważniejszych w ostatniej dekadzie badań realizowanych w ramach grantów KBN, NCN, prac statutowych i własnych oraz w ramach współpracy międzynarodowej.

ked-zespol
Zespół Katedry i Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.

Granty finansowane w ramach konkursów Ministerstwa Nauki/Narodowego Centrum Nauki

 • „Wybrane markery genetyczne u dzieci z cukrzycą typu 1 i członków ich rodzin w populacji Górnego Śląska” (2000–2003);
 • „Metody bioinformatyczne dla identyfikacji genetycznych i środowiskowych czynników ryzyka najważniejszych chorób autoimmunologicznych gruczołów wydzielania wewnętrzne-go” (2005––2007);
 • „Wpływ wyrównania metabolicznego na steroidogenezę jajnikową u dojrzewających dziew-cząt z cukrzycą typu 1” (2007–2009);
 • „Polimorfizm genów ACE i RGS2 oraz funkcja śródbłonka naczyniowego a rozwój zaburzeń ciś-nienia tętniczego u chorych z cukrzycą typu 1” (2008–2010);
 • „Populacyjna zmienność genu glukokinazy (GCK) w patogenezie i przebiegu klinicznym cukrzycy” (główny wykonawca) – we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi (2008–2010);
 • „Nowe metody bioinformatyczne dla badania chorób genetycznych o złożonym typie dzie-dziczenia” (główny wykonawca) – we współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach (2010–2013);
 • „Ocena skuteczności leczenia suplementem oleju rybiego niealkoholowej choroby stłuszcze-niowej wątroby u dzieci – badanie z randomizacją” – grant wieloośrodkowy (2008–2010 – współpraca z ośrodkami z Warszawy, Rzeszowa, Białegostoku);
 • „Etiopatogeneza Zespołu Silvera i Russella: Badania kliniczne i molekularne, Instytut „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, kierownik projektu – prof. dr hab. n. med. Krysty-na H. Chrzanowska (grant NCN, 2010–2013).

Udział w grantach międzynarodowych

 • EURODIAB Epidemiology of Type 1 Diabetes Mellitus in Europe (1999 – nadal);
 • TRIGR – Trial to Reduce IDDM In the Genetically At Risk (grant NIH, USA: 2002 – nadal);
 • EUBIROD – European Best Information through Regional Outcomes in Diabetes (grant EU: 2008––2011);
 • INTERPRET International Report on Routine Practice of Sensor-enabled Pump Therapy (2012);
 • EUCID – EU European Core Indicators in Diabetes (grant EU: 2003–2008);
 • OCAPI European post-marketing observational prospective cohort study of children with type 1 diabetes treated with Apidra (koordynator krajowy: 2009–2011);
 • The Hvidøre Study Group on Childhood Diabetes (2009 – nadal);
 • BOYS and GIRLS – projekt międzynarodowy współfinansowany ze środków Programu EU w dziedzinie zdrowia publicznego (grant EU: 2010–2012);
 • PERISCOPE – Pilot European Regional Intervetion for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age – finansowany ze środków Komisji Europejskiej (Polska, Włochy, Dania; 2008–2009).

Najważniejsze tematy badawcze realizowane w ramach prac statutowych i własnych

 • „Profil psychologiczny dziewcząt z PCOS, otyłością prostą i zdrowych nastolatek”;
 • „Ocena parametrów dysfunkcji śródbłonka naczyń oraz potencjału oksydoredukcyjnego jako prognozy wczesnego rozwoju zmian miażdżycowych w grupie otyłych dzieci, w powiązaniu ze współ-występowaniem klasycznych kryteriów rozpoznania zespołu metabolicznego” 2009–2011;
 • „Ocena zależności metabolizmu tkanki kostnej od zawartości i aktywności metabolicznej tkanki tłuszczowej u otyłych dzieci”(2012–2013);
 • „Czynność tarczycy i wybrane parametry metaboliczne u dzieci otyłych z hipertyreotropinemią”;
 • „Genetyczna i kliniczna charakterystyka dzieci z cukrzycą typu MODY 2”;
 • „Ocena układu HLA u dzieci z cukrzycą uwarunkowaną mutacjami w genie glukokinazy”;
 • „Występowanie chorób autoimmunologicznych u dzieci z cukrzycą na terenie Górnego Śląska”;
 • „Zastosowanie systemu ciągłego monitorowania glikemii do oceny leczenia cukrzycy u dzieci najmłodszych”;
 • „Ocena zastosowania analogu długodziałającego w leczeniu cukrzycy u dzieci i młodzieży”;
 • „Zaburzenia wielohormonalne i metaboliczne w zespole Turnera. Ocena densytometryczna masy kostnej”;
 • „Specyfika funkcjonowania intelektualnego dziewcząt z zespołem Turnera”;
 • „Badania molekularne w zespole Turnera – ustalenie pochodzenia prawidłowego chromoso-mu X oraz badania zależności między genotypem a klinicznym i biochemicznym fenotypem pacjentek z zespołem Turnera”;
 • „Wpływ pochodzenia chromosomu X u dziewcząt z zespołem Turnera na efekty leczenia rekombinowanym hormonem wzrostu, ich profil intelektualny oraz ryzyko wystąpienia zaburzeń słuchu”;
 • „Ocena częstości zaburzeń funkcji tarczycy u dziewcząt z zespołem Turnera”;
 • „Predyspozycja do chorób autoimmunologicznych i ich profil kliniczny u pacjentek z zespołem Turnera”.

Udział w badaniach klinicznych

 • EP00-401 Long-term phase IV multicentre study on the safety and efficacy of Omnitrope (rhGH) in short children born Small for Gestational Age (SGA) – Firma Sandoz;
 • EP00-402 Study Participant Retention Programme – Firma Sandoz.

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

Jednostka prowadzi działalność kliniczną. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem www.gczd.katowice.pl.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

 • Od 2005 – do nadal: współpraca naukowa z Division of Paediatric Endocrinology, Rambam Health Care Campus, Faculty of Medicine, Technion-Israel Institute of Technology; trzy kie-runki badań: badania molekularne w zespole Turnera (badanie wieloośrodkowe – zakończo-ne), ocena aktywności 1α-hydroksylazy witaminy 25OHD3 w dwunastnicy (praca doświad-czalna – analiza wyników w toku) oraz analiza procesu wzrastania i dojrzewania w tradycyj-nych plemiennych społeczeństwach (praca zakończona);
 • 2010–2011: współpraca z Department of Anthropology, University of Missouri, USA; kierunek badań: analiza procesu wzrastania i dojrzewania w tradycyjnych plemiennych społeczeństwach;
 • 2009: współpraca z National Institutes of Child Health and Human Development (NIH, Bet-hesda, US); kierunek badań: postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u pacjentek z zespołem Turnera;
 • 2004–2008 – badania molekularne nad rodzinną moczówką prostą – we współpracy z ośrodkiem w Dresden (Niemcy).