Jednostka

KCZ
Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych

Kontakt

Adres:    ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów
Tel.:    +48 32 346 36 41; Fax: +48 32 241 71 92

Opis

Kierownik Kliniki:
Dr hab. n. med. Włodzimierz Mazur

Zespół Kliniki:
Dr n. med. Marek Beniowski – st. wykładowca

lek. Marcin Kaczmarczyk
Lilianna Tomulka – st. technik

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Przedmiotem działalności dydaktycznej jest kształcenie studentów kierunku lekarskiego w zakresie chorób zakaźnych. Szczególny nacisk kładzie się na omawianie zagadnień tematycznych dotyczących chorób zakaźnych w odniesieniu do indywidualnie przygotowanych i opracowanych przypadków medycznych oraz jednostek chorobowych, zagadnień z zakresu patofizjologii chorób zakaźnych, z uwzględnieniem przede wszystkim wirusowych zapaleń wątroby, zakażenia HIV i zespołu nabytego niedoboru odporności immunologicznej, neuroinfekcji oraz boreliozy.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Działalność naukowa Oddziału jest realizowana w kilku obszarach badawczych i dotyczy przede wszystkim takich zagadnień, jak:
−    badanie mediatorów zapalnych oraz cytokin w patofizjologii i leczeniu wirusowych zapaleń wątroby,
−    badanie ilościowe stężenia antygenów HBs w aspekcie diagnostycznym i terapeutycznym u chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B,
−    aspekty patofizjologiczne niealkoholowego stłuszczenia wątroby oraz autoimmunologicznego zapalenia wątroby,
−    badanie polimorfizmu wybranych genów u chorych zakażonych wirusem HIV z zaburzeniami neuropoznawczymi,
−    badanie wybranych aspektów patofizjologicznych u chorych z boreliozą.

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

Działalność kliniczna realizowana jest statutowo, zgodnie z profilem Oddziału. Jednostka bierze czynny udział w wielu badaniach klinicznych dotyczących przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby, zakażenia HIV oraz niealkoholowego stłuszczenia wątroby.