Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

KCT
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

Kontakt

Kierownik: dr hab. n. med. Robert Król, profesor SUM

Adres:    ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice (SPSK im. A. Mielęckiego)
Tel./fax:    + 48 32 255 50 52
E-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
spskm.katowice.pl/spskm_www/oddzialy/lkc/chirurgiaStronaWlasna/

Opis

Kierownik Kliniki:
dr hab.n.med. Król Robert, profesor SUM

Zespół Katedry i Kliniki:
Dr hab. n. med. Grzegorz Budziński – adiunkt habilitowany
Dr hab. n. med. Jacek Ziaja – adiunkt habilitowany
Dr n. med. Wojciech Wystrychowski – adiunkt
Dr n. med. Artur Caban – wykładowca
Dr n. med. Grzegorz Oczkowicz – wykładowca
Dr n.med. Lekstan Andrzej asystent
Dr n.med. Pawlicki Jacek asystent
lek. Piaszczyński Michał wykładowca
lek. Kurek Adam asystent

 

kct-zespol
Zespół Kliniki. Od lewej: dr hab. Jacek Ziaja, dr hab. Robert Król, dr Wojciech Wystrychowski, prof. Lech Cierpka, dr hab. Grzegorz Budziński, dr Artur Caban, dr Grzegorz Oczkowicz.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Katedra prowadzi kształcenie studentów V i VI roku Wydziału Lekarskiego oraz studentów anglojęzycznych w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej, transplantologii klinicznej, chirurgii endokrynologicznej i naczyniowej. Realizuje także zajęcia fakultatywne oraz szkolenie podyplomowe w ramach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Kolegium Kształcenia Podyplomowego SUM, obligatoryjne do specjalizacji z chirurgii naczyniowej i transplantacyjnej w formie 2 kursów rocznie pt. „Podstawy chirurgii transplantacyjnej” oraz 1 kursu z angiologii nt. „Prewencja pierwotna i wtórna chorób naczyń”. W Klinice prowadzone są specjalizacje leka-rzy rezydentów w zakresie chirurgii ogólnej, transplantacyjnej, naczyniowej oraz angiologii. Zespół opracował i wydał podręcznik „Transplantacje narządowe” w formie e-booka oraz kilka rozdziałów w publikacji „Podstawy angiologii” dla lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Podstawą działalności naukowej Katedry jest wykorzystanie własnych obserwacji klinicznych w połączeniu z rozwiniętą działalnością w zakresie chirurgii eksperymentalnej, prowadzonej na modelach zwierzęcych. Badania realizowane są we współpracy z innymi jednostkami organiza-cyjnymi Wydzia-łu – Centrum Medycyny Doświadczalnej SUM oraz Instytutem Zootechniki w Krakowie. Ich wiodącym tematem są zagadnienia dotyczące transplantacji narządów jamy brzusznej, w zakresie odpowiedniego doboru dawców narządów, optymalizacji procesu pobie-rania i przechowywania nerek i wątroby, minimalizacji następstw urazu niedokrwienno-reperfuzyjnego, techniki chirurgicznej przeszczepów, rozpoznawania i leczenia powikłań oraz analizy odległych wyników transplantacji i jakości życia pacjentów. Zadania te opierają się na własnych projektach i badaniach wieloośrodkowych prowadzonych w kraju oraz w zakresie współpracy międzynarodowej.
Opracowano m.in. własne modyfikacje skal kwalifikacji dawców narządów oraz oceny jakości życia po przeszczepie. Obecnie realizowane są całkowicie pionierskie projekty wieloośrodkowej oceny zaburzeń strukturalno-czynnościowych śródbłonka naczyń pacjentów po transplantacji trzustki, we współpracy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, oraz program wprowadzenia własnego, opatentowanego płynu do perfuzji narządów przeszczepianych, we współpracy z Farmaceutycznym Zakładem Naukowo-Produkcyjnym „BIOCHEFA” w Sosnowcu oraz Wydziałem Farmaceutycznym SUM. W ramach tego badania opracowano wraz z Działem Biotechnologii Rozrodu Zwierząt Instytutu Zootechniki w Krakowie oryginalne zwierzęce modele auto- i alloprzeszczepu nerek u zwierząt blisko spokrewnionych. Katedra uczestniczy także w innowacyjnym projekcie mającym na celu uzyskanie transgenicznych świń – potencjalnych dawców narządów dla ludzi. Oryginalne w skali światowej doświadczenia w zakresie ksenotransplantacji zwarto m.in. w pierwszej na rynku krajowym książce z tego tematu („Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantologii”. Red. Z. Smorąg, R. Słomski, L. Cierpka. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2009, Wydanie II uaktualnione 2013 r.).

Wymienione badania naukowe są prowadzone w ramach następujących grantów finansowanych z zewnętrznych źródeł:
−    „Analiza dysfunkcji śródbłonka, zaburzeń krzepnięcia i markerów progresji miażdżycy u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek w przebiegu cukrzycy typu 1, poddanych prze-szczepowi nerki lub nerki i trzustki”. 2013/09/B/NZ5/00258;
−    Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 w ramach umowy o dofinansowanie Nr UDA--POIG.01.0400-24.002/11-00, posiadająca patent nr 205012 w Urzędzie Patentowym RP na wynalazek pt. Płyn do perfuzji, prezerwacji i reperfuzji narządów i tkanek;
−    Umowa nr N R12 0036 zawarta pomiędzy Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Krakowie, wykonawcą projektu (Prof. Smorąg) rozwojowego pt. „Uzyskanie transgenicznych świń jako dawców tkanek i narządów do transplantacji u ludzi oraz ich biotechnologiczna, fizjologiczna i medyczna charakterystyka” a SUM w Katowicach – współwykonawcą projektu rozwojowego.
Katedra realizuje ponadto liczne dodatkowe badania kliniczne, np. w zakresie genetycznych aspektów chorób nadnerczy, zaburzeń układu krzepnięcia po splenektomii, wyników endowa-skularnego leczenia zwężenia tętnic szyjnych i nerkowych, opierając się na własnych bazach danych.

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

Klinika jest jedynym na Śląsku i jednym z nielicznych w kraju ośrodkiem, w którym wykonywane są zarówno transplantacje nerek od dawców zmarłych i żywych (od 1983 r.), trzustki z nerką (od 2004 r.) i samej trzustki (od 2013 r.), jak i wątroby (od 2005 r.). Bogate, wieloletnie doświadczenie kliniczne, uzyskiwane wyniki i największa w Polsce liczba wykonanych trans-plantacji (2012 r.) sytuują Klinikę w gronie wiodących ośrodków transplantacyjnych w kraju.
Do pionierskich osiągnięć zespołu należą m.in. udział w pierwszym w Polsce równoczasowym przeszczepie nerki i serca (2002 r.) oraz wprowadzenie laparoskopowego pobierania nerek z dostępu zaotrzewnowego od dawców żywych (2013 r.). Kierownik Kliniki, prof. Lech Cierpka, jest obecnie konsultantem krajowym w zakresie transplantologii klinicznej.

Katedra i Klinika prowadzi kompleksowe leczenie chirurgiczne w pełnym zakresie:
−    chirurgii ogólnej i onkologicznej narządów jamy brzusznej metodami klasycznymi, małoinwazyjnymi i endoskopowymi, w tym zabiegi resekcyjne przewodu pokarmowego, trzustki i wątroby, nerek, rekonstrukcyjne dróg żółciowych, reoperacje złożonych powikłań chirurgicznych, operacje u pacjentów po przeszczepach narządowych leczonych immunosupresyjnie oraz obciążonych dodatkowo schorzeniami hematologicznymi, niewydolnością nerek i chorobami układu naczyniowego;
−    chirurgii naczyń – schorzeń naczyń obwodowych, aorty i naczyń trzewnych jamy brzusznej, tętnic szyjnych, przetok tętniczo-żylnych do dializ, zespoleń wrotno-systemowych w nadciśnieniu wrotnym; wykonywane są operacje klasyczne, endowaskularne (stentplastyki, stentgrafty aortalne, wewnątrznaczyniowe leczenie trombolityczne i chemoembolizacja naczyń wątrobowych) oraz hybrydowe;
−    chirurgii endokrynologicznej – tarczycy, przytarczyc, nadnerczy (w tym adrenalektomie lapa-roskopowe), hormonalnie czynnych guzów jamy brzusznej;
−    chirurgii onkologicznej gruczołu piersiowego, tkanek miękkich, narządów jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej, limfadenektomie – w ramach leczenia skojarzonego, we współ-pracy z ośrodkami onkologicznymi;
−    chorób hematologicznych – chirurgia śledziony, wszczepianie portów naczyniowych.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Prowadzona od 2006 r. współpraca z firmą Cytograft Tissue Engineering (California, USA) przyniosła wielce obiecujące wyniki pierwszej fazy badań klinicznych prowadzonych w naszym ośrodku oraz w Argentynie i publikacje w czasopismach „Lancet”, „Biomaterials”, „Journal of Vascular Access” oraz  prezentację (na żywo przez Internet) w ramach prestiżowego Emerging Science Serwis (tylko 2 badania prezentowane rocznie), organizowanego przez American Heart Association. Badanie dotyczy pierwszego w skali światowej modelowego wykorzystania całko-wicie autologicznego i allogenicznego naczynia krwionośnego bedącego produktem inżynierii tkankowej jako przetoki tętniczo-żylnej do potrzeb hemodializ. Katedra współpracuje także ściśle z Kliniką Chirurgiczną w Ostrawie w zakresie chirurgii laparoskopowej wątroby i transplantologii.

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2020

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.