Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

KCP
Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego

Kontakt

Kierownik: dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres:    ul. Medyków 14, 40-752 Katowice (UCK im. prof. K. Gibińskiego)
Tel.:    +48 32 789 42 51; +48 32 789 42 52
E-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opis

Kierownik Katedry i Kliniki:
dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec

Zespół Katedry i Kliniki:
dr hab. n. med. Marek Olakowski – adiunkt habilitowany
dr hab. n. med. Katarzyna Kuśnierz – adiunkt habilitowany
dr n. med. Beata Jabłońska – adiunkt
dr n. med. Jakub Ciosek – asystent
dr n. med. Daria Dranka-Bojarowska – asystent
dr n. med. Andrzej Grabarczyk – wykładowca
lek. mgr Adam Lewiński – asystent
lek. Magdalena Gajda - asystent dydaktyczny
lek. Paweł Sroga - asystent dydaktyczny
dr n. med. Ewa Grudzińska - asystent badawczo - dydaktyczny

HISTORIA KLINIKI
Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego powstała w 1974 roku. Przez pierwszych 7 lat swojego istnienia Klinika działała w ramach Instytutu Chirurgii, od 1981 roku jako samodzielna jednostka pod kierownictwem prof. dr. hab. n. med. Zygmunta Górki. Profesor Zygmunt Górka na mocy uchwały Senatu z dnia 23. października 2002 r. otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Śląskiej Akademii Medycznej. W latach 1997 – 2018 Kliniką kierował prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe, a od 1. października 2018 r. funkcję tę pełni dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec, który jest jednocześnie lekarzem kierującym Oddziałem Chirurgii Przewodu Pokarmowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego z chirurgii przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego, jelita grubego oraz wątroby, dróg żółciowych i trzustki; studentów V roku Wydziału Lekarskiego z zakresu chirurgii onkologicznej Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego prowadzi również zajęcia fakultatywne o następującej tematyce: „Nieswoiste choroby zapalne jelit”, „Postępy w chirurgii w ostatnim pięćdziesięcioleciu”, „Otyłość – patogeneza, leczenie” oraz „Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w schorzeniach przewodu pokarmowego”. Co roku kształceni są także studenci w ramach programu Sokrates Erasmus, a także w ramach programu europejskiego dla studentów anglojęzycznych oraz dla studentów z programu międzynarodowego. W zajęciach Koła STN uczestniczy około 40 studentów Wydziału Lekarskiego z różnych lat studiów. Spotkania naukowe organizowane są dwa razy w miesiącu, a przygotowane prezentacje dotyczą najistotniejszych zagadnień z zakresu chirurgii przewodu pokarmowego, w tym chirurgii przełyku, żołądka, trzustki i jelita grubego. Nasi studenci wykazują niezwykłe zaangażowanie i chęć uczestnictwa w pracach bloku operacyjnego Kliniki. Prace studentów prezentowane są podczas konferencji naukowych, nierzadko zdobywając nagrody i wyróżnienia.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
W Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego opracowano i wdrożono nowatorskie metody operacyjne. Klinika jako pierwsza w Polsce wykorzystała technikę laparoskopową do usunięcia węzłów chłonnych tylnego śródpiersia w przezrozworowej resekcji przełyku. Obecnie wykonuje się zespolenie przełykowo-jelitowe techniką inwaginacyjną, tzw. wstawkę jelitową w operacji naprawczej kalectwa żółciowego . Klinika stosuje także klej fibrynowy w operacjach chirurgicznych. Jako pierwsza w Europie Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego zastosowała klips kompresyjny do zespoleń przewodu pokarmowego i jako jedyna w Polsce wykonała ponad 200 operacji z wykorzystaniem przeszczepu powięzi wołowej. Zastosowano z dobrym skutkiem dysektor ultradźwiękowy do usuwania martwicy trzustki. W praktyce klinicznej skuteczne zastosowanie znalazł także wytworzony z błony mięśniowej jelita cienkiego zwieracz sztucznego odbytu. Klinika była pionierem w stosowaniu klejów tkankowych. Prof. Paweł Lampe wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa jest współautorem licznych patentów, którymi objęto: opracowane w Klinice sposoby otrzymywania gąbki opatrunkowej, wykonanie biostatycznego przeszczepu powięzi wołowej oraz przeszczepu allogenicznej opony twardej.
Działalność naukową Katedry charakteryzują tematy zakończonych grantów:
− „Ocena wpływu metod chirurgicznej rekonstrukcji przewodu pokarmowego na jakość życia pacjentów poddawanych leczącej pancreatoduodenectomii”;
− „Badanie profilu ekspresji genów raka trzustki metodą mikromacierzy oligonukleotydowych wysokiej gęstości”.

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA
Specjalnością Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego jest chirurgiczne leczenie schorzeń przewodu pokarmowego. Zakres zabiegów operacyjnych jest szeroki i obejmuje schorzenia czynnościowe narządów, a także nowotwory trzustki, przełyku, żołądka, jelita grubego, powikłania ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki oraz nowotwory i torbiele wątroby, kamicę i jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych, choroby zapalne jelit, choroby odbytu, guzy przestrzeni zaotrzewnowej, guzy zrębowe przewodu pokarmowego. W Klinice nierzadko wykonywane są resekcje wielonarządowe oraz zabiegi wkraczające w zakres urologii, ginekologii oraz torakochirurgii.
Od początku istnienia Kliniki jego lekarze specjalizują się w leczeniu operacyjnym schorzeń układu pokarmowego. Pierwszy zabieg operacyjny odbył się w Klinice w dniu 11. czerwca 1975 r., a pierwszą resekcję głowy trzustki wykonano 24. kwietnia 1997 r. W Oddziale corocznie hospitalizowanych jest ok. 1870 pacjentów.
W przedstawionym przez tygodnik „Wprost” rankingu najlepszych szpitali chirurgii onkologicznej w Polsce w 2018 r. Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zajął 7. miejsce. W tym samym rankingu w kategorii liczby planowych resekcji poszczególnych nowotworów odział znalazł się na następujących miejscach: nowotwory trzustki – miejsce 1., nowotwory przełyku – miejsce 3., nowotwory żołądka – miejsce 8., nowotwory wątroby – miejsce 10., nowotwory okrężnicy – miejsce 17., nowotwory odbytnicy – miejsce 23.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Pracownicy Katedry i Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego nawiązali współpracę z:
− Dipartimento Chirurgia Generale Trapianti Ospedale Cisanello, Pisa, Włochy (prof. Luca Morelli)
- Allgemein-, Viszeral- und Transpalantationschirurgie UniversitatsKlinikum Heidelberg (prof. dr M.W. Büchler)

INNE INFORMACJE
Dorobek naukowy Kliniki od roku 1990 do 2017 obejmuje ogółem 586 prac, w tym 257 artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych, 252 streszczenia zjazdowe polskie i zagraniczne i 46 rozdziałów w książkach o tematyce chirurgicznej. Ponadto przez 12 lat lekarze Kliniki organizowali szkolenia z zakresu chirurgii przewodu pokarmowego w ramach spotkań Śląskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich odbywających się w katowickim Domu Lekarza.
W Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego prowadzone jest szkolenie lekarzy w ramach specjalizacji z chirurgii ogólnej, a od 1. sierpnia 2018 r. także z zakresu chirurgii onkologicznej.
W ramach Katedry i Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego organizowane są staże podyplomowe oraz kursy z doskonalenia zawodowego.

Klinika zorganizowała liczne konferencje i zjazdy, w tym m.in.:
- 1997 r. - 58 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Katowice;
- 1998 r. - Czesko-Polskie Dni Chirurgiczne, Wisła-Jawornik;
- 2002 r. - 4 Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii, Szczyrk;
- 2004 r. - "Międzynarodowe Dni Trzustkowe", Ustroń;
- 2009 r. - European Congress of Surgery 09 And 3rd International Pancreatic Days, Katowice
- 2014 r. - „V Międzynarodowe Dni Trzustkowe", Zakopane;
- 2016 r. - Konferencja: „Od objawów do leczenia”, Katowice.
- 2018 r. – „VII Międzynarodowe Dni Trzustkowe – choroby trzustki od rozpoznania do terapii” - Katowice
- 2019 - 360 st. wokół chirurgii trzustki

 


Head, the Chair and and Clinical Department:

 • Sławomir Mrowiec, M.D., PhD.

 

The team:

 • Marek Olakowski , M.D., PhD.– reader (habil.)
 • Katarzyna Kuśnierz, M.D., PhD. – reader (habil.)
 • Beata Jabłońska, Doctor in Medicine – reader
 • Jakub Ciosek, Doctor in Medicine – assistant reader
 • Daria Dranka-Bojarowska, Doctor in Medicine – assistant reader
 • Andrzej Grabarczyk , Doctor in Medicine – lecturer
 • Adam Lewiński, M.D., M.Sc. – assistant reader
 • Magdalena Gajda, M.D. - assistant reader

 

HISTORY

History of the Chair and Clinical Department of Gastrointestinal Surgery dates back to 1974. Throughout the initial 7 years the Clinical Department had been part of the structures of the Institute of Surgery and in 1981 was granted the status of an independent body, headed by Prof. Zygmunt Górka, M.D., PhD. By resolution of the Senate of the 23rd October, 2002, Professor Zygmunt Górka was awarded the title of Doctor Honoris Causa of the Medical Academy of Silesia. In the years 1997 through 2018, the Department was headed by Prof. Paweł Lampe, M.D., PhD. and since the 1st October, 2018 the position has been held by dr hab. Sławomir Mrowiec M.D., PhD., holding also responsibilities of the head of the Gastrointestinal Surgery Ward, the Professor Gibiński Clinical Centre, Medical University of Silesia in Katowice.

 

TEACHING PROGRAMMES

The Chair and Clinical Department of Gastrointestinal Surgery offer programmes for year 4 students of the School of Medicine comprising the areas of oesophageal, gastric, duodenal and intestinal surgery as well as surgeries of the liver, bile ducts and pancreas, while year 5 students participate in the oncological surgery programmes. The Chair and Clinical Department of Gastrointestinal Surgery offers also a variety of elective courses focused on “Non-specific inflammatory bowel diseases”, “Progress in surgery during the last five decades”, “Obesity – pathogenesis and treatment” as well as “Diagnostic and therapeutic procedures in oesophageal conditions”. Every year the educational offer attracts the students of Socrates Erasmus programme, English language students within the framework of the European programme as well as those enrolled for other international programmes. Activities of the branch of the Scientific Students’ Association gather about 40 students representing different academic years. Held twice a month, the sessions highlight the most important questions of gastrointestinal surgery, including those of the oesophagus, stomach, pancreas and the large intestine. Committed to their studies, the students eagerly participate in procedures of the Department’s operating suite. The students’ contributions presented during scientific conferences have won numerous awards and distinctions.

SCIENTIFIC STUDIES

The Clinical Department of Gastrointestinal Surgery has developed and implemented some novel surgical methods. For the first time in Poland, the laparoscopic technique has been used to perform retro mediastinal lymphadenectomy in transhiatal oesophagectomy. At present, the oesophageal-intestinal anastomosis makes use of invagination technique, i.e. jejunal conduit in bile duct disability repair. The surgical fibrin glue is used during the procedures. The Clinical Department of Gastrointestinal Surgery has been the first in Europe to apply the compression clip for gastrointestinal anastomosis, performing also more than 200 surgeries with the bovine fascia transplantation. The ultrasonic dissector has been successfully used in pancreatic necrosectomy. Our clinical practice comprises also the use of artificial rectal sphincter made of the small intenstine muscular membrane. The Clinical Department was a pioneer in the use of tissular adhesives. Together with the Regional Blood Donation Centre, Prof. Paweł Lampe, developed multiple patents, including such novel solutions as a method to produce the dressing sponge, biostatic transplant of the bovine fascia or transplantation of the allogenic dura mater.

The scientific profile of the Clinical Department has also been reflected by the accomplished projects, such as:

− “Evaluation of the effect of oespohageal reconstruction surgery on the quality of life of patients after curative pancreatoduodenectomy”;

− “Investigations into the gene expression profile in pancreatic cancer with high-density oligonucleotide microarray analysis”.

 

CLINICAL PRACTICE

The Clinical Department of Gastrointestinal Surgery specializes in surgical management of gastrointestinal conditions. The wide range of the performed procedures includes functional disorderds of the organs as well as pancreatic, oesophageal, gastric and colon cancer, complications in acute and chronic pancreatitis, hepatic malignancies and cysts, cholelithiasis and iatrogenic bile duct injuries, inflammatory intestinal conditions, diseases of the anus, retroperitoneal tumours and gastrointestinal stromal tumours. Frequently performed are multi-organ resections as well as procedures entering the areas of urology, gynaecology and thoracosurgery.

Since the Clinical Department was established, the staff have specialized in surgical management of the alimentary tract disorders. The first major operation was performed on the 11th June, 1975 while the first pancreas head resection took place on the 24th April, 1997. Each year about 1870 patients are admitted to the wards.

The ranking of best surgical oncology hospitals published in 2018 by “Wprost” weekly placed the Gastrointestinal Surgery Ward, the Professor Gibiński Clinical Centre, Medical University of Silesia in Katowice on the seventh position. In the category of planned resection procedures included in the same ranking, the ward was classified as follows: pancreatic cancer - 1st place, oesophageal cancer - 3rd place, gastric tumours - 8th place, hepatic tumours - 10th place, colonic tumours - 17th place, rectal tumours - 23rd place.

 

INTERNATIONAL PROJECTS

The surgeons of the the Chair and Clinical Department of Gastrointestinal Surgery have established collaboration bonds with :

− Dipartimento Chirurgia Generale Trapianti Ospedale Cisanello, Pisa, Italy (Professor Luca Morelli)

- Allgemein-, Viszeral- und Transpalantationschirurgie UniversitätsKlinikum Heidelberg, Germany

(Professor Markus W. Büchler)

 

ACHIEVEMENTS

The scientific achievements of the Clinical Department, recorded from 1990 through 2017, comprises the total of 586 contributions, including 257 articles in Polish and international journals, 252 Polish and international conference abstracts and 46 chapters in textbooks on surgery. During the past 12 years the Department's specialists have been delivering the training programmes in gastrointestinal surgery held within the framework of sessions of the Silesian Branch, Association of Polish Surgeons.

The Clinical Department of Gastrointestinal Surgery offers the training programme for candidates applying for their specialization degree in general surgery and since the 1st of August, 2018 – also in oncological surgery.
The Chair and Clinical Department provide post-graduate internships as well as professional training courses.

The Clinical Dpartment was the organizer of numerous conferences and conventions, including:

 • 1997 - 58th Convention of the Association of Polish Surgeons, Katowice;
 • 1998 - Czech-Polish Surgery Days, Wisła-Jawornik;
 • 2002 - 4th Symposium of Polish Club of Coloproctology, Szczyrk;
 • 2004 - International Pancreatic Days, Ustroń;
 • 2009 - European Congress of Surgery and 3rd International Pancreatic Days, Katowice
 • 2014 - 5th International Pancreatic Days, Zakopane;
 • 2016 - Conference “From Manifestations to Therapies”, Katowice.
 • 2018 - 7th International Pancreatic Days – diseases of the pancreas: from diagnosis to treatment, Katowice

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2020

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.