Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

KCF
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych

Kontakt

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Michał Holecki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres:    ul. Medyków 14, 40-752 Katowice (UCK im. prof. K. Gibińskiego)
Tel.:    +48 32 789 43 01; Fax: +48 32 789 43 02
E-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.csk.katowice.pl

Opis

Kierownik Katedry:
Prof. dr hab. n. med. Antoni Hrycek, prof. zw. SUM

Zespół Katedry:
Prof. dr hab. n med. Paweł Buszman – prof. nadzw. SUM
Dr hab. n. med. Joanna Ścieszka – adiunkt habilitowany
Dr n. med. Paweł Cieślik – adiunkt
Dr n med. Anna Osławska-Dzierżęga – wykładowca
Dr n med. Dagmara Urbańska-Krawiec – wykładowca
Dr n med. Agnieszka Żak-Gołąb – adiunkt
Mgr Justyna Dworak – specjalista
Urszula Ciećwierska – sekretarka
oraz 6 lekarzy zatrudnionych na etacie Centralnego Szpitala Klinicznego (CSK)
 

kcf-zespol
Zespół Katedry i Kliniki. Od prawej siedzą: prof. Antoni Hrycek, dr hab. Joanna Ścieszka, dr Bogusław Konieczny (CSK); stoją: Urszula Ciećwierska, mgr Justyna Dworak, dr Agnieszka Żak-Gołąb, dr Anna Osławska-
-Dzierżęga, dr Dagmara Urbańska-Krawiec, dr Roman Badowski (CSK), Krystyna Straszak (piel. oddziałowa – CSK), dr Janusz Kośmider (CSK), lek. Urszula Drążkiewicz (CSK), dr  Paweł Cieślik, Iwona Zakrzewska (statystyk medyczny CSK).
W tle portrety poprzednich kierowników Kliniki – prof. Stanisław Kośmider oraz prof. Zbigniew Kalina.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

W ramach działalności dydaktyczno-naukowej Klinika prowadzi zajęcia z propedeutyki chorób wewnętrznych ze studentami III roku oraz zajęcia z zakresu ultrasonografii ze studentami pol-skimi i obco- języcznymi. Ponadto przy Klinice funkcjonuje Koło STN oraz odbywają się zaję-cia fakultatywne.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Działalność naukowo-badawcza Kliniki ogniskuje się wokół chorób o podłożu autoimmunolo-gicznym, a szczególnie tocznia rumieniowatego układowego w aspekcie badań genetycznych, pozwalających wykrywać predyspozycje genetyczne do rozwoju tej choroby, oraz zakażenia wirusem cytomegalii w wymienionej grupie chorych. Ponadto prowadzone są badania immuno-logiczne z oceną odczynów ostrej fazy i badania nad zmiennością stężeń cytokin zapalnych, chemokin oraz adipokin w toku prowadzonej nowoczesnej, wspomagającej terapii u chorych z toczniem, polegającej na stosowaniu leków działających agonistycznie względem receptora do-paminowego. Tego zakresu tematycznego dotyczą też liczne prace publikowane przez zespół Kliniki w renomowanych, specjalistycznych periodykach krajowych i zagranicznych („Lupus”, „Rheumatology International”, „Autoimmunity”, „Archives of Medical Research”) oraz rozdział w opracowaniu książkowym pt. Neuroinflammation. Ed. A. Minagar. Amsterdam: Elsevier 2011.
Ważnym aspektem działalności naukowo-badawczej jednostki są zakrojone na szeroką skalę badania z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury ultrasonograficznej, pozwalające na rozwią-zywanie trudnych diagnostycznie problemów, co znalazło wyraz w licznych publikacjach przedstawianych na łamach periodyków fachowych. Klinika realizowała zadania m.in. w ra-mach grantu norweskiego, dotyczącego badań nad kleszczami, prowadzonego przez Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu. Jest ponadto inicjatorem i wykonawcą w przygotowywanym pro-jekcie badań immunologicznych u górników kopalń węgla kamiennego. W ostatnich latach sa-modzielni pracownicy Kliniki byli promotorami kilkunastu przewodów doktorskich.

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

Działalność leczniczo-usługowa prowadzona jest w warunkach klinicznych (jednostka dysponu-je 32 łóżkami klinicznymi). Zaplecze dla tej działalności stanowią pracownie diagnostyczne, Laboratorium Centralne Szpitala oraz Kliniczne Laboratorium Naukowe. Wyposażenie aparatu-rowe pozwala na prowadzenie szerokiej diagnostyki. Dzięki połączeniu tych możliwości z wie-dzą fachową i doświadczeniem, zespół osiąga liczne sukcesy diagnostyczno-terapeutyczne, wy-rażające się m.in. prezentowanymi w literaturze fachowej krajowej i zagranicznej opisami oso-bliwości diagnostycznych dotyczących rzadkich przypadków chorób. Pracownicy Kliniki wie-lokrotnie otrzymywali także nagrody rektorskie. W ostatnim roku trzy lekarki uzyskały podspe-cjalizację z reumatologii oraz jedna z immunologii klinicznej, kolejne osoby realizują podspe-cjalizacje z endokrynologii i pulmonologii.

WSPÓŁPRACA KRAJOWA

Klinika współpracuje z licznymi jednostkami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pozauczelnianymi, np. z Uniwersytetem Śląskim (koordynowanie szkolenia w zakresie fizyki me-dycznej), Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Narodowym Funduszem Zdrowia, Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego. Do niedawna w Klinice Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych mieściła się siedziba Zarządu Oddziału Śląskiego Towarzystwa Internistów Polskich i organizowane były comiesięczne konferencje naukowo-szkoleniowe dla lekarzy z terenu województwa śląskiego. Ponadto kilkakrotnie współorganizowano konferencje z zakresu chorób wewnętrznych, np. „Standardy Diagnostyczne i Terapeutyczne w Praktyce Lekarskiej” – Katowice, Górnośląskie Centrum Kultury (26.6.2005); „Standardy Leczenia Bólu i Choroby Reumatyczne” – Katowice, Górnośląskie Centrum Kultury (03.12.2005); „Postępy Angiologii” – Katowice, Górnośląskie Centrum Kultu-ry (04.03.2006) oraz „Choroby Wieku Dorosłego. Wybrane Standardy Postępowania” – Katowi-ce, Górnośląskie Centrum Kultury (25.11.2009). Działania te prowadzono z myślą o szkoleniu podyplomowym młodej kadry lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych. Z tego tytułu w Klinice dwa razy w roku odbywają się egzaminy specjalizacyjne z dziedziny chorób wewnętrznych, organizowane przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

INNE INFORMACJE

Pracownicy Kliniki pełnili i aktualnie pełnią liczne funkcje administracyjne i społeczne. Obecny Kierownik Kliniki był prodziekanem Wydziału Lekarskiego w Katowicach (przez dwie kaden-cje, tj. w latach 1991–1997), ponad 20 lat uczestniczył w pracach Zarządu Oddziału Śląskiego Towarzystwa Internistów Polskich oraz Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich, a następnie w Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Internistów Polskich. Pracownicy jed-nostki są członkami Komisji Bioetycznej Śląskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, komitetów redak-cyjnych czasopism (m.in. „Lekarz”, „Ultrasonografia Polska”), recenzentami w kilku rodzimych periodykach fachowych oraz w czasopismach obcojęzycznych, a także członkami New York Academy of Sciences. Biogramy pracowników Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Auto-immunologicznych i Metabolicznych zostały zamieszczone w następujących opracowaniach: „Who's Who in the World” (1999), „Złota Księga Nauki Polskiej 2000”, „Złota Księga Polskiej Medycyny 2000”, „Kto jest Kim w Polsce 2003”, „Złota Księga Nauki Polskiej, Naukowcy Zjednoczonej Europy 2006”.

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2020

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.