Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

KCB
Katedra i Zakład Biochemii

Opis

Kierownik Katedry:
Dr hab. n. med. Tomasz Francuz

Zespół Katedry:
Dr n. med. Wojciech Garczorz – asystent
Dr n. biol. Teresa Jurczak – specjalista
Dr n. med. Agnieszka Kosowska – wykładowca
Dr n. przyr. Elżbieta Kotrys-Puchalska – st. wykładowca
Dr n. farm. Dorota Polańska – specjalista
Dr n. przyr. Barbara Posielężna – st. wykładowca
Dr n. med. Krzysztof Siemianowicz – st. wykładowca
Dr n. biol. Aneta Wójcik – st. wykładowca
Lek. wet. Leszek Dziubdziela – student Studium Doktoranckiego
Mgr Wojciech Bański – student Studium Doktoranckiego
Mgr Jolanta Czerniak – specjalista
Mgr Agnieszka Kłych – wykładowca
Mgr Grzegorz Hibner – student Studium Doktoranckiego
Mgr Małgorzata Kimsa – studentka Studium Doktoranckiego
Mgr Michał Woźniak – technik

kcb-zespol
Zespół Katedry – siedzą od lewej: dr Barbara Posielężna, dr Elżbieta Kotrys-Puchalska, dr Dorota Polańska, dr Teresa Jurczak, dr Aneta Wójcik, mgr Jolanta Czerniak; stoją od lewej: dr Agnieszka Kosowska, mgr Agnieszka Kłych, mgr Agnieszka Kimsa, mgr Michał Woźniak, dr Wojciech Garczorz, mgr Wojciech Bański, dr Krzysztof Siemianowicz, mgr Grzegorz Hibner, dr hab. Tomasz Francuz.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje kształcenie studentów kierunku lekarskiego z przedmiotów: biochemia z elementami chemii, Evidence Based Medicine i diagnostyka laborato-ryjna, prowadzenie zajęć fakultatywnych podejmujących problemy nowoczesnej diagnostyki chorób cywilizacyjnych (miażdżyca tętnic, cukrzyca, osteoporoza) oraz diagnostyki molekular-nej, prowadzenie zajęć w ramach studiów doktoranckich oraz Uniwersytetu Licealisty (zajęcia z biochemii), kształcenie studentów anglojęzycznych na kierunku lekarskim z przedmiotów Bio-chemistry oraz Evidence Based Medicine.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Działalność naukowa Katedry koncentruje się na badaniu mechanizmów molekularnych po-wstawania i rozwoju patologii towarzyszących chorobom cywilizacyjnym – miażdżycy tętnic oraz cukrzycy i ich skojarzeniu z nowotworami. Większość badań jest prowadzona na modelach hodowli komórkowych, głównie z wykorzystaniem komórek endotelialnych pochodzących z różnych lokalizacji naczyniowych, a także komórek miocytów gładkich naczyń, komórek pig-mentowych siatkówki oraz linii komórek nowotworowych. Przedmiot zainteresowania pracow-ników stanowi także wpływ biochemicznych czynników ryzyka występowania miażdżycy tętnic i cukrzycy na mechanizmy molekularne prowadzące do dysfunkcji komórek łożyska naczynio-wego, głównie komórek endotelialnych. Ponieważ cukrzyca istotnie zwiększa zapadalność na nowotwory, drugim kierunkiem prowadzonych w Katedrze badań jest ocena wpływu wybra-nych leków stosowanych w terapii tej choroby na rozwój komórek nowotworowych in vitro, ich przeżywalność oraz poznanie molekularnych mechanizmów regulujących te procesy. Oprócz badań podstawowych Katedra realizuje także wiele badań klinicznych we współpracy z klini-kami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Obejmują one poszukiwania markerów ryzyka i markerów prognostycznych u pacjentów w wieku podeszłym (we współpracy z Oddziałem Ge-riatrii Górnośląskiego Centrum Medycznego), a także u najmłodszych pacjentów (we współpra-cy z Kliniką Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Górnośląskiego Centrum Zdro-wia Dziecka). Wraz z Kliniką Okulistyki Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii SUM Katedra prowadzi badania nad powikłaniami ocznymi cukrzycy, głównie na modelu ko-mórek pigmentowych siatkówki. W ramach badań klinicznych jednostka współpracuje także z Kliniką Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej, badając markery biochemiczne i czynniki ryzyka występowania nowotworów.

Udział w grantach finansowanych w ramach konkursów Ministerstwa Nauki

  • „Ocena stanu zdrowia osób w starszym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem czynności ściany naczyniowej” (2010–2013);
  • „Wpływ substancji pobudzających układ inkretynowy na czynność śródbłonka naczyniowe-go” (2010–2012).

Jednostka realizuje także program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Uniwersytet Młodych Wynalazców”, którego celem jest popularyzacja i upowszechnienie nauki wśród mło-dzieży. W roku akademickim 2014/2015 nasz projekt „Od ucznia do naukowca – wstęp do technik biologii molekularnej” został przez MNiSW wybrany do realizacji w ramach Uniwersytetu Młodych Wynalazców.

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

Katedra nie prowadzi działalności klinicznej.

INNE INFORMACJE

Przy Katedrze działa Koło STN, w ramach którego studenci mogą bliżej poznać i opanować warsztat obejmujący nowoczesne metody z zakresu biologii molekularnej, metody immunolo-giczne, hodowle komórkowe. Dzięki włączaniu się w badania naukowe prowadzone w Katedrze, studenci Koła mają możliwość poznania metodyki i metodologii stosowanej w badaniach naukowych, rozszerzenia swojej wiedzy na temat chorób cywilizacyjnych i połączenia umiejętności praktycznych z naukowymi podstawami medycyny. W pracach Koła uczestniczą również studenci programu anglojęzycznego, goszczą studenci w ramach programu IFMSA, co pozwala na nawiązanie nowych kontaktów i doskonalenie umiejętności językowych. Dzięki szerokiej współpracy z klinikami członkowie STN mogą poszerzyć swoją teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu medycyny.

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2020

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.