Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

KBL
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej

Kontakt

Kierownik: Dr hab. n. med. Patrycja Dolibog

Adres:    ul. Medyków 18, 40-752 Katowice (budynek C 2, II piętro)
Tel.:    +48 32 20 88 424; Fax: +48 32 25 28 422
E-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.biofizyka.sum.edu.pl

Opis

Kierownik Katedry:
Dr hab. n. med. Patrycja Dolibog

Zespół Katedry:
Dr hab. n. biol. Krzysztof Pawlicki – adiunkt
Dr n.med. Beata Wróbel – asystent naukowo-dydaktyczny
Dr n.med. Barbara Pietrzyk – asystent naukowo-dydaktyczny
Mgr Klaudia Kierszniok – asystent dydaktyczny
Mgr Marcelina Paruzel – starszy technik
Irena Ciok –starszy technik

 

kbl-zespol
Zespół Katedry – od lewej stoją: Jacek Kramarczyk, dr hab. Edward Błaszczak, prof. Andrzej Franek, dr Rafał Kuśka, dr hab. Jakub Taradaj; siedzą od lewej: dr Dorota Duda, dr Stefania Rzymełka, Irena Ciok, dr Patrycja Dolibog; na zakładce od góry: dr Krzysztof Pawlicki, dr Paweł Dolibog, mgr Lidia Białek.


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Katedra jest zlokalizowana w zespole budynków teorii medycyny w Katowicach – Ligocie, przy ul Medyków 18, gdzie prowadzone są zajęcia dydaktyczne w formie seminariów, prelekcji, wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych ze studentami licznych kierunków studiów (lekarskiego, fizjoterapii, pielęgniarstwa, położnictwa, neurobiologii, dwóch kierunków anglojęzycznych) z biofizyki, biofizyki lekarskiej, informatyki medycznej, statystyki medycznej oraz informacji naukowej.
Obecnie w Katedrze zatrudnionych jest na etatach 4 nauczycieli akademickich (2 ze stopniem dr habilitowanego, jeden ze stopniem doktora i jeden ze stopniem magistra). Jedna osoba ze stopniem magistra pracuje na stanowisku starszego technika. Kadrę uzupełnia sekretarka.


Głównymi celami nauczania biofizyki i biofizyki lekarskiej są:

 1. Poznanie roli fizycznych i biofizycznych czynników środowiskowych w powstaniu, rozwoju i kształtowaniu zjawiska życia. Poznanie mechanizmów i skutków oddziaływania fizycznych i biofizycznych czynników środowiskowych (naturalnych i sztucznie wytworzonych przez człowieka) na organizm ludzki w różnych fazach jego rozwoju i różnych okresach życia.
 2. Poznanie biofizycznych podstaw funkcjonowania narządów i układów narządów organizmu ludzkiego oraz innych organizmów żywych.
 3. Poznanie teoretycznych podstaw oraz praktyczne wykorzystanie praw i zjawisk fizycznych oraz biofizycznych prawidłowości w diagnostyce medycznej, profilaktyce i lecznictwie. Poznanie zasad funkcjonowania aparatury diagnostycznej i leczniczej (na wybranych przykładach).
 4. Nabycie praktycznych umiejętności prawidłowego wykonywania pomiarów (wielkości biofizycznych) stosowanych w zawodowej praktyce lekarza; nabranie sprawności i biegłości w metodyce wybranych badań stosowanych w medycynie.


Głównymi celami nauczania informatyki medycznej oraz (ewentualnie) teorii błędów i podstaw statystyki medycznej są:

 1. Biegłe opanowanie obsługi edytora Word, arkusza Excel, programu Power Point. Obsługa wyszukiwarek i przeglądarek. Poznanie obsługi baz bibliografii naukowej. Poznanie obsługi portalu SUM, programów edukacyjnych i narzędziowych.
 2. Poznanie pojęć statystyki medycznej oraz zasad przygotowania i przeprowadzania kontrolowanego eksperymentu medycznego. Umiejętność analizy prawidłowego doboru grup porównawczych, kryteriów doboru i wykluczenia, statystycznego opracowania wyników (w zakresie deskryptywnym i wnioskowania statystycznego). Umiejętność krytycznej oceny oryginalnych doświadczalnych prac badawczych i klinicznych z punktu widzenia wniosków wyciąganych z opracowania statystycznego (analiza artykułów).


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Głównymi tematami naukowo-badawczymi realizowanymi w Katedrze i Zakładzie Biofizyki Lekarskiej są:

 • Badanie możliwości zastosowania leczniczego fali uderzeniowej we wspomaganiu gojenia i regeneracji uszkodzonych tkanek miękkich, w chorobach ortopedycznych oraz w usprawnianiu chorych z dysfunkcją układu narządów ruchu, a także dysfunkcją czynnościową stawów skroniowo – żuchwowych.
 • Badanie przydatności leczniczej oraz warunków stosowania i dobór optymalnych parametrów fizycznych i aplikacyjnych czynników fizjoterapeutycznych (prądu elektrycznego, metod mechanicznych, promieniowania laserowego itp.) w leczeniu uszkodzonych tkanek.
 • Optymalizacja usprawniania ruchowego chorych z leczonymi chirurgicznie stawami kolanowymi (po plastyce więzadeł krzyżowych i implantacji endoprotez) oraz z uszkodzeniami pourazowymi i chorobami kręgosłupa.
 • Badanie wpływu czynników fizycznych (promieniowania laserowego, ultradźwięków, prądu elektrycznego itd.) na struktury i funkcje ciał morfotycznych krwi i mikroorganizmów.
 • Badania biofizyczne w diagnostyce i terapii.


Od wielu lat Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej współpracuje wieloma Katedrami i Klinikami ŚUM w zakresie realizacji prac statutowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Efektem tego jest rozwój naukowy i powiększenie dorobku naukowego pracowników. Liczne artykuły, opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych o cyrkulacji krajowej i międzynarodowej są tego dowodem.

 

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2021

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.