Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

KBG-1
Zakład Biologii Molekularnej

Kontakt

Kierownik: prof dr hab. n. med. Aleksander L. Sieroń

40-752 Katowice Ligota, ul. Medyków 18
http://biolmolgen2.sum.edu.pl/

Opis

 Kierownik Katedry:

Kierownik Katedry:
Prof. prof dr hab. n. med. Aleksander L. Sieroń

Zespół Zakładu Biologii Molekularnej:

dr n. med. Aleksandra Auguściak-Duma

mgr Malwina Botor

mgr Agnieszka Fus

dr n. przyr. Danuta Grygierczyk

dr n. med. Marta Lesiak

kbg1-zespol
Zespół Zakładu – od lewej siedzą: dr Marta Lesiak, dr Halina Koryciak-Komarska, Jerzy Podsiadło, dr Aleksandra Auguściak-Duma, dr Danuta Grygierczyk; od lewej stoją: prof. Aleksander L. Sieroń, Aldona Kurek, mgr Łukasz Sieroń, mgr Joanna Witecka, mgr inż. Maria Krzak.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Działalność dydaktyczna Zakładu obejmuje kształcenie studentów kierunku lekarskiego w za-kresie biologii molekularnej, prowadzenie zajęć fakultatywnych z diagnostyki molekularnej oraz zajęć w ra-mach studiów doktoranckich z metodyki przygotowania badań i projektów wniosków o finansowanie badań, prowadzenie specjalizacji z genetyki klinicznej.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Działalność naukowa Zakładu jest realizowana w kilku obszarach, z dominującym udziałem projektów zajmujących się poznaniem molekularnych podstaw chorób i schorzeń tkanki łącznej oraz możliwością naprawy uszkodzeń w tkankach narzędziami biologii molekularnej. Zakład realizuje projekty z zakresu analiz molekularnych w badaniach klinicznych oraz wybranych zagadnień medycyny regeneracyjnej i inżynierii tkanek.
Wiodącym tematem badań naukowych jest molekularne podłoże chorób związanych z zaburze-niami funkcjonowania macierzy pozakomórkowej, z uwzględnieniem aspektów klinicznych i genetycznych. Badania te podejmowane są w ramach własnych projektów prowadzonych w kraju oraz w ramach współpracy międzynarodowej i z innymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału.
Aktywność naukową Katedry w nowym stuleciu podsumowuje wykaz grantów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz opublikowane prace, które powstały w wyniku ich realizacji.
Granty finansowane w ramach konkursów Ministerstwa Nauki

 1. 3 P05D 037 23 – „Regulacja aktywności biologicznej metaloproteinazy mTld podczas angio-genezy” – kierownik – 2002/2005:
  1. Auguściak-Duma A. i wsp. (2008) Molecular characteristics of leiomyoma uteri based on se-lected compounds of the extracellular matrix. Postepy Hig. Med. Dosw. 62: 148;
  2. Lesiak M. i wsp. (2008) Specific inhibition of procollagen C-endopeptidase activity by synthetic peptide with conservative sequence found in chordin. Acta Biochim. Pol. 55: 297;
  3. Auguściak-Duma A. i wsp. (2009) Changes of mRNAs encoding alternatively spliced vari-ants of procollagen C-endopeptidase in leiomyomas uteri depending on the phase of men-strual cycle and in postmenopausal women. Ginekol. Pol. 80: 25;
  4. Lesiak M. i wsp. (2009) Blocking angiogenesis with peptides that inhibit the activity of procollagen C-endopeptidase. Pharmacol. Rep. 61: 468.
 2. „Rola komórek owalnych w regeneracji wątroby u szczurów w różnym wieku w warunkach hepatokarcynogenezy doświadczalnej” – wykonawca – 2003/2006:
  1. Tarnowski M. i wsp. (2007) The comparison of multipotential for differentiation of pro-genitor mesenchymal-like stem cells obtained from livers of young and old rats. Folia His-tochem. Cytobiol. 45: 245;
  2. Tarnowski M., Sieron A.L. (2006) Adult stem cells and their ability to differentiate. Med. Sci. Monit. 12: RA154.
 3. KBN 2 P05C 029 26 – CMUJ, Kraków – „Identyfikacja defektu biochemicznego i moleku-larnego wrodzonej łamliwości kości (osteogenesis imperfekta) jako przygotowanie do terapii genowej przy zastosowaniu autologicznego przeszczepu zmodyfikowanych genetycznie nie-embrionalnych komórek macierzystych” – wykonawca:
  1. Witecka J. i wsp. (2008) Two novel COL1A1 mutations in patients with osteogenesis im-perfecta (OI) affect the stability of the collagen type I triple-helix. J. Appl. Genet. 49: 283;
  2. Tarnowski M., Sieroń A.L. (2008) Osteogenesis imperfecta-etiology, characteristics, cur-rent and future treatment. Wiad. Lek. 61: 166.
 4. 3 P05E 087 26 – „Mutacje i polimorfizmy mtDNA u dzieci z encefalomiopatiami mitochon-drialnymi i próba naprawy czynności komórek pacjentów z mutacjami genów mitochondrial-nego tRNA”:
  1. Pilch J. (2010) Surveyor nuclease detection of mutations and polymorphisms of mtDNA in children. Pediatr. Neurol. 43: 325.
 5. 2P05D059 27 – „Genetyczne uwarunkowania wady serca w zespole ASD typu I i II (ubytek przegrody międzyprzedsionkowej)” – kierownik: Paweł Stańczak (doktorat):
  1. Stańczak P. i wsp. (2009) Mutations in mammalian tolloid-like 1 gene detected in adult pa-tients with ASD. Eur. J. Hum. Genet. 17: 344;
  2. Sieroń A.L., Stańczak P. (2006) ASD-lessons on genetic background from transgenic mice with inactive gene encoding metalloprotease, Tolloid-like 1 (TLL1). Med. Sci. Monit. 12: RA17.
 6. UDA-POIG.01.03.01-00-088/08-00, umowa z dnia 25 lutego 2009 r. – wykonawca: „Termo-sterowalne polimery biozgodne jako zamienniki skóry do leczenia oparzeń i ran”:
  1. Petrov P. i wsp. (2011) Biocompatible cryogels of thermosensitive polyglycidol derivatives with ultra-rapid swelling properties. Eur. Polymer J. 47: 981;
  2. Utrata-Wesołek A. i wsp. (2013) Modified polyglycidol based nanolayers of switchable philicity and their interactions with skin cells. Eur. Polymer J. 49: 106;
  3. Dworak A. i wsp. (2013) Poly[tri(ethylene glycol) ethyl ether methacrylate]-coated surfac-es for controlled fibroblasts culturing. ACS. Appl. Mater. Interfaces. 5: 2197;
  4. Dworak A. i wsp. (2014) Poly(2-substituted-2-oxazoline) surfaces for dermal fibroblasts adhesion and detachment. J. Mater. Sci. Mater. Med. DOI 10.1007/s10856-013-5135.

Zakład dysponuje wysokiej klasy nowoczesną aparaturą badawczą analizy kwasów nukleinowych i białek, a także prowadzenia hodowli komórkowych, inżynierii genetycznej, komórkowej i tkankowej, którą wykorzystuje do realizacji projektów naukowo-badawczych.

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

Zakład nie prowadzi działalności klinicznej.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Zakład współpracuje z:

 1. Prof. Ursulą Kurzik-Dumke, która jest kierownikiem Comparative Tumor Biology Group, Institute of Medical Microbiology and Hygiene of the University Medical Center of the Johannes Gutenberg-University w Mainz. Współpraca dotyczy wymiany naukowej doktorantów w ramach programu Erasmus. Tematyka badawcza obejmuje molekularne aspekty regu-lacji procesów komórkowych z udziałem białek nadrodziny DNJA.
 2. Prof. Andrzejem Fertalą, który kieruje zespołem badawczym w Department of Orthopaedic Surgery, Sidney Kimmel Medical College Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA, USA. Współpraca dotyczy interakcji międzycząsteczkowych enzymów proteolitycznych z ich substratami w sytuacjach prawidłowych i patologicznych.

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2021

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.