Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

KAT
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kontakt

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych

Adres:    ul. Medyków 14, 40-752 Katowice (UCK im. prof. K. Gibińskiego)
Tel.:    +48 32 789 42 01
E-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Opis

KATEDRA I KLINIKA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

 

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych

Zespół Katedry:

 • prof. dr hab. n. med. Ewa Kucewicz-Czech – profesor nadzwyczajny
 • dr hab. n. med. Tomasz Darocha – adiunkt
 • dr n. med. Anna Duława – asystent
 • dr n. med. Piotr Czempik – asystent
 • lek. Tomasz Jaworski – asystent
 • dr n. med. Izabela Duda – wykładowca
 • dr n. med. Anna Skorupa – wykładowca
 • dr n. med. Ewa Musioł – wykładowca
 • lek. Łukasz Dorosiński – wykładowca
 • mgr Anna Kuc – starszy technik

Nasza specjalizacja jest oparta na czterech silnych filarach: anestezji, intensywnej terapii, resuscytacji oraz terapii bólu. Ta wieloprofilowość doskonale odzwierciedla codzienność pracy Zespołu.

20171017 zespol

 

Zespół Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
I rząd (od lewej): Izabela Duda, Łukasz Krzych, Anna Skorupa, Anna Duława
II rząd (od lewej): Piotr Czempik, Ewa Musioł, Tomasz Jaworski, Anna Kuc

 

 

 

HISTORIA KATEDRY

Początki Katedry i Kliniki sięgają 1974 roku, kiedy to utworzono Międzyinstytutowy Zakład Anestezjologii i Reanimacji Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach . W 1982 roku jednostkę przekształcono w Katedrę i Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śląskiej Akademii Medycznej, która wówczas łączyła wszystkich anestezjologów prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną oraz leczniczo-usługową w wielu szpitalach klinicznych, wojewódzkich i miejskich całego województwa .

 

Pierwszym kierownikiem Jednostki była Pani Profesor Anna Dyaczyńska–Herman, Nestorka i Twórczyni śląskiej szkoły anestezjologii, Nauczycielka i Wychowawczyni kilku pokoleń lekarzy . Jej następczyniami były: Pani Profesor Ewa Karpel (w latach 2003 – 2011) oraz Pani Doktor Izabela Duda, która pełniła obowiązki Kierownika Katedry i Kliniki w latach 2011 – 2016. Od 01.11.2016 roku Kierownikiem Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest Pan Profesor Łukasz Krzych .

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje kształcenie studentów Wydziału Lekarskiego w Katowicach z przedmiotów:

 • Pierwsza pomoc medyczna (na I roku),
 • Anestezjologia i intensywna terapia (na V roku)
 • First Aid i Elective Anesthesiology (szkolenie studentów anglojęzycznych)

oraz prowadzenie zajęć fakultatywnych z tematów:

 • intensywna terapia zatruć z elementami toksykologii (dla studentów III i IV roku),
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa (dla studentów IV roku),
 • procedury w anestezjologii (dla studentów V roku),
 • procedury w intensywnej terapii (dla studentów V roku).

 

W ramach Katedry aktywnie działa Koło STN zrzeszające ponad 40 studentów. Członkowie Koła corocznie zostają laureatami studenckich konferencji naukowych. Opiekunem Koła jest dr hab. n.med. Łukasz Krzych, prof. nadzw. SUM. Praca w Kole Naukowym pozwala jego członkom w doskonały sposób łączyć zainteresowania naukowe (metodologia badań naukowych w naukach klinicznych zabiegowych) oraz kliniczne (asysta przy pracy w KIT oraz na blokach operacyjnych).

 

W ramach współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Katedra prowadzi kursy i staże podyplomowe:

 • staż kierunkowy z anestezjologii w położnictwie (dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii),
 • staż kierunkowy z neuroanestezji (dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii),
 • staż kierunkowy z intensywnej terapii (dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii),
 • staż kierunkowy z intensywnej terapii i intensywnej opieki medycznej (dla lekarzy innych specjalności).

 

W Katedrze odbywają się kursy podyplomowe dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii:

 • wprowadzający do specjalizacji,
 • podsumowujący postępy w intensywnej terapii,
 • z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej (we współpracy z SPSK nr 6 SUM GCZD im. Jana Pawła II),
 • z zakresu anestezjologii położniczej,
 • z toksykologii (we współpracy z Instytutem Medycyny Pracy w Sosnowcu).

 

Jednostka ma uprawnienia do prowadzenia stażu kierunkowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla 35 osób.

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Działalność naukowa obejmuje tematykę:

 • zaburzeń układu krzepnięcia i fibrynolizy w warunkach in vitro i in vivo,
 • monitorowania hemodynamicznego i leczenia ukierunkowanego na cel (goal-directed therapy),
 • pozaustrojowych technik utlenowania krwi i mechanicznego wsparcia układu krążenia (extracorporeal membrane oxygenation),
 • hipotermii,
 • zakażeń i sepsy,
 • rozszerzonej opieki okołooperacyjnej (enhanced recovery after surgery),
 • neuroanestezjologii i intensywnej terapii w neurologii i neurochirurgii (neuro-critical care).

 

Na bazie badań własnych oraz prowadzonych we współpracy z innymi Jednostkami SUM powstają liczne publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych

 

Studenci SKN prezentują osiągnięcia naukowe na krajowych i międzynarodowych konferencjach dla młodych lekarzy, zdobywając wyróżnienia i nagrody.

 

Katedra jest organizatorem lub współorganizatorem licznych sympozjów i konferencji lokalnych i ogólnopolskich.

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Pracownicy Katedry pełnią liczne funkcje w organizacjach naukowych:

 • Łukasz Krzych: Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (2014-2017), członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (2017-2020), Przewodniczący Sekcji Kardiotorakoanestezjologii Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (2014-2017), Przewodniczący Sekcji Intensywnej Terapii Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (2017-2020), Z-ca Przewodniczącej Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (2014-2017, 2017-2020),
 • Ewa Kucewicz-Czech: członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (2014-2017), Z-ca Przewodniczącego Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (2011-2014), Przewodnicząca Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (2014-2017, 2017-2020), Przewodnicząca Sekcji Kardioanestezjologii Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (2011-2014),
 • Piotr Czempik: Zastępca Przewodniczącej Sekcji Płynoterapii i Hemostazy Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (2017-2020), Sekretarz Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (2014-2017, 2017-2020),
 • Izabela Duda: Przewodnicząca Sekcji Neuroanestezjologii Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (2014-2017).

 

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym na 20 stanowiskach pracy anestezjolodzy wykonują rocznie ponad 11000 znieczuleń, w tym ponad 7000 znieczuleń ogólnych oraz 4000 regionalnych:

 • w obrębie układu pokarmowego (blok operacyjny Klinki Chirurgii Przewodu Pokarmowego, pracownia Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii),
 • w obrębie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego (blok operacyjny Kliniki Neurochirurgii, pracownia Zakładu Radiologii),
 • operacji ginekologicznych i położniczych, analgezji porodu (blok operacyjny Klinki Ginekologii i Położnictwa),
 • operacji okulistycznych (blok operacyjny Kliniki Okulistyki).

 

W Klinice Intensywnej Terapii na 10 stanowiskach leczonych jest rocznie ponad 300 chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Klinika współpracuje z:

 • K liniką Neurologii i Neurochirurgii w leczeniu udarów mózgu, ciężkich obrażeń i krwotoków mózgowych,
 • Kliniką Położnictwa i Ginekologii w terapii ciężkich stanów położniczych a także
 • Kliniką Gastroenterologii i Hepatologii oraz Chirurgii Przewodu Pokarmowego w kompleksowej diagnostyce i terapii chorób układu pokarmowego.

 

W KIT leczeni są krytycznie chorzy, pacjenci niewydolni wielonarządowo, po urazach, w sepsie, we wstrząsie, z zastosowaniem:

 • wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej,
 • zaawansowanego monitorowania hemodynamicznego,
 • ciągłej żylno-żylnej terapii nerkozastępczej,
 • plazmaferezy,
 • dializy wątrobowej.

Wykonywane są zabiegi implantacji czasowej elektrody endokawitarnej i tracheostomii przezskórnej.

 

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.