Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Jednostka

KAP
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Kontakt

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres:    ul. Medyków 18, 40-752 Katowice (budynek C1)
Tel.:    +48 32 208 83 26; Fax: +48 32 252 64 87
E-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opis

 

Kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej:
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor

Sekretariat Katedry:
mgr Ilona Walentyńska - Sowa – st. technik
mgr Magdalena Nocoń – st. technik

Zespół Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej:

I. Pracownicy dydaktyczni:
dr n. med. Małgorzata Chowaniec – adiunkt
dr n. med. Przemysław Węglarz – adiunkt
dr n. med. Tomasz Lepich – adiunkt
dr n. med. Sham Cader – wykładowca
dr n. med. Daniel Stompel – wykładowca
lek. med. Andrzej Kaśkosz – wykładowca
mgr Aneta Piwowarczyk - Nowak – wykładowca
mgr Karol Kostro – wykładowca
mgr Beata Dorzak – wykładowca

II. Pracownicy techniczni:
Bogdan Kos – laborant sekcyjny
Marceli Magiera – prac. gospodarczy
Zbigniew Sydor – prac. gospodarczy

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 1. Do zadań Katedry należy kształcenie studentów kierunków lekarskiego i neurobiologii Wy-działu Lekarskiego oraz położnictwa, pielęgniarstwa i fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu w zakresie anatomii prawidłowej oraz prowadzenie zajęć fakultatywnych i Koła Naukowego STN; kształcenie studentów anglojęzycznych z anatomii prawidłowej (English division); prowadzenie zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Licealisty; prowadzenie pokazowych zajęć z anatomii prawidłowej dla klas licealnych o profilu biologiczno-chemicznym.
 2. Kierownik Katedry prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor jest Przewodniczącym Zarządu Oddziału Śląskie-go Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Katedra prowadzi spotkania naukowe w ramach tego Towarzystwa.
 3. Przy Katedrze działa Koło STN, które współpracuje z Kołem STN Katedry Patomorfologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.
 4. W 2012 r. Katedra uczestniczyła w projekcie 7 Programu Ramowego UE, pt. „SIRENA – Silesian Reserchers Now!” – „Noc naukowców”.
 5. Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej w maju 2014 r. oraz w czerwcu 2019 r. była organizatorem Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy Anatomicznej „Scapula Aurea”.
 6. Jednostka organizuje wiele kursów, warsztatów szkoleniowych dla lekarzy zabiegowych na materiale biologicznym ludzkim (kursów cadaverowych), m.in. kursy „Alloplastyka stawu kolanowego” dla lekarzy ortopedów, kursy z podstaw chirurgii rekonstrukcyjnej i mikronaczyniowej.

kap-zespol
Zespół Katedry – od lewej: Katarzyna Kogut, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor, Elżbieta Kuncio, mgr Karol Kostro, dr Wirginia Likus, mgr Beata Dorzak, dr Tomasz Lepich, lek. Andrzej Kaśkosz, dr Przemysław Węglarz, dr Bożena Syc, dr Wojciech Twardokęs, Marceli Magiera, Bogdan Kos, dr n. med. Daniel Stompel, dr Sham Cader. Nieobecni na zdjęciu: dr Małgorzata Chowaniec, mgr Łukasz Aniszewski, mgr Aneta Piwowarczyk-Nowak, mgr Aleksander Zagórski, Zbigniew Sydor.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Działalność naukowa Katedry jest realizowana w kilku obszarach badawczych.

 1. Jednostka prowadzi wieloletnie badania eksperymentalne w zakresie materiałów implantacyjnych resorbowalnych, biodegradowalnych z użyciem polimerów w obrębie tkanki kostnej. Współpracuje z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Obecnie we współpracy z Katedrą Biomateriałów AGH w Krakowie oraz Katedrą Biologii Molekularnej Wydziału Lekarskiego SUM realizowany jest projekt badawczy dotyczący aktywnych biologicznie, wielofunkcyjnych, kompozytowych rusztowań dla medycyny regeneracyjnej (w ramach projektu NCBiR STRATEGMED).
 2. Katedra bierze udział w opracowaniu nowych i modyfikacji istniejących technik wielonarządowej chirurgii rekonstrukcyjnej na potrzeby przeszczepu twarzy we współpracy z Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach (współuczestnictwo w badaniach nad przeszczepami twarzy u osób dorosłych). W ramach projektu współ-pracuje z Sekcją Chirurgii Rekonstrukcyjnej Towarzystwa Chirurgii Polskiej.
 3. Jednostka prowadzi badania dotyczące znaczenia obecności ubytku w przegrodzie między-przedsionkowej serca typu przetrwałego otworu owalnego u pacjentów z objawami neurologicznymi, charakterystyki anatomicznej ubytków i wpływu na objawy kliniczne. Jednocześnie dokonuje analizy skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania zabiegów przezskórnego zamknięcia tego typu ubytków oraz oceny jakości życia pacjentów po takim zabiegu. Od 2013 r. rozpoczęto pracę nad nowymi badaniami dotyczącymi zastosowania modelu eksperymentalnego myszy z knockoutem genu apo E, które będą prowadzone wspólnie z profesorem Christopherem Jacksonem z Uniwersytetu w Bristolu (Anglia).
 4. Katedra prowadzi badania nad autonomicznym układem nerwowym, w szczególności neu-ropeptydów i ich receptorów w synapsach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego we współpracy z Katedrą Histologii Wydziału Lekarskiego SUM.
 5. Wykonuje badania z obszaru anatomii radiologicznej, obejmujące pomiary morfometryczne struktur kostnych czaszki twarzowej u dzieci i dorosłych, we współpracy z Katedrą Radiologii i Medycyny Nuklearnej Wydziału Lekarskiego SUM, Zakładem Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej GCZD im. Jana Pawła II w Katowicach oraz Pracownią Tomografii Komputerowej SPSK im. Mielęckiego w Katowicach.
 6. Przy współpracy z Zakładem Badań Strukturalnych Skóry Wydziału Farmaceutycznego SUM w Sosnowcu, Instytutem Nauki o Materiałach i Instytutem Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Zakładem Radioterapii Nowotworów Szpitala im. S. Leszczyńskiego w Katowicach w Katedrze prowadzone są badania nad morfologią nowotworów złośliwych jako dziedziną nauk podstawowych.
 7. Wykonywane są badania z wykorzystaniem najnowszych technik mikroskopii w ramach współpracy z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Śląskiego oraz Katedrą i Kliniką Laryngologii SUM w zakresie oceny morfologicznej tkanek.
 8. Realizowane są badania nad biochemicznym podłożem remodelingu tkanki łącznej u osób poddanych radioterapii, we współpracy z Katedrą i Kliniką Laryngologii Wydziału Lekar-skiego SUM oraz Katedrą Biochemii Wydziału Lekarskiego SUM.
 9. Katedra współpracuje naukowo z Katedrą i Kliniką Ortopedii i Traumatologii w Poznaniu w zakresie biomechaniki stawu krzyżowo-biodrowego (badania na zwłokach w zakresie wy-trzymałości kotwiczenia śrubami).
 10. Jednostka prowadzi badania nad oceną skuteczności terapii manualnej u pacjentów z bólami głowy, problemem bólu w obrębie miednicy u kobiet oraz bólem związanym z dysfunkcjami kręgosłupa szyjnego, a także badania z zakresu oceny skuteczności fizjoterapii w wybranych zespołach bolesnego barku, we współpracy z Instytutem Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 11. Podjęto badania w zakresie poszukiwania predyktorów molekularnych padaczki i autyzmu u dzieci w ramach współpracy naukowej z Kliniką Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego SPSK nr 6 Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach oraz Ka-tedrą Biochemii i Genetyki Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM.
 12. Poszukując idealnej metody utrwalania preparatów anatomicznych przeznaczonych do użyt-kowania w procesie dydaktycznym, utworzono pracownię plastynacji. Chcąc postępować zgodnie z autorską metodą opisaną przez Gűntera von Hagensa, wykorzystano materiały i sprzęt do-starczany przez firmę Biodur. Zdobywając coraz większe własne doświadczenia, rozbudo-wywano również wyposażenie pracowni, dzięki czemu od niedawna Katedra posiada uni-kalną komorę plastynacyjną wykonaną na podstawie własnego projektu.

Pracownicy Katedry regularnie prezentują wyniki swoich badań naukowych na zjazdach polskich i zagranicznych, publikują prace w czasopismach polskich oraz z Listy Filadelfijskiej.

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

Katedra nie prowadzi działalności klinicznej.

INNE INFORMACJE

Kierownik Katedry, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor, jest wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Bio-mate-riałów.
Od 2003 r. Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej prowadzi „Program Świadomej Donacji Zwłok”, którego podstawowym zadaniem jest pozyskiwanie materiału sekcyjnego do zajęć prosektoryjnych.

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2020

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.