image Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Szukaj

 
 
Zmiana rozmiaru tekstu:

Jednostka

KHC-2
Zakład Cytofizjologii

Kontakt

 

Adres:    ul. Medyków 18, 40-752 Katowice (budynek C2, I piętro)
Tel.:    +48 32 208 83 74, +48 32 208 86 44; Fax: +48 32 208 86 56
E-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.histologia.sum.edu.pl

 

Opis

 

Kierownik Zakładu:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Czekaj

Zespół Zakładu:
Dr  Danuta Plewka – st. wykładowca
Dr  Edyta Bogunia – specjalista

Lek. Emanuel Kolanko – specjalista

Mgr Aleksandra Bryzek – wykładowca

mgr inż. Patrycja Szmytkowska - technik
Bogumiła Daszczuk-Marcinkiewicz – st. technik

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Pracownicy Zakładu Cytofizjologii realizują zadania dydaktyczne z przedmiotu histologia z em-briologią i elementami cytofizjologii dla I roku studiów stacjonarnych w ramach programu dy-daktycznego Katedry Histologii i Embriologii oraz z przedmiotu histologia dla studentów III ro-ku studiów anglojęzycznych. Prowadzą zajęcia dydaktyczne z przedmiotów metody biologii molekularnej oraz metodologia konstruowania planu badawczego i zasady przygotowania wnio-sku o finansowanie badań – ze słuchaczami Studium Doktoranckiego. Opiekują się studentami uczestniczącymi w pracach Koła STN przy Katedrze Histologii i Embriologii.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

W ramach struktury organizacyjnej Zakładu Cytofizjologii działają trzy pracownie badawcze: hodowli komórek, immunohistochemiczna oraz mikroskopii elektronowej.
Główne kierunki badań naukowych Zakładu Cytofizjologii dotyczą:
−    badań nad ekspresją i aktywnością enzymów metabolizujących leki oraz transporterów leków w kontekście m.in. wpływu wieku, cyklu dobowego, indukcji i inhibicji oraz regulacji hor-monal-nej – obecnie prowadzone są prace mające na celu poznanie mechanizmu regulacji ekspresji hormonozależnych cytochromów P450 oraz ocenę poziomu ekspresji transporterów leków w łożysku ludzkim u kobiet chorych na cukrzycę;
−    medycyny regeneracyjnej, ze szczególnych uwzględnieniem roli komórek macierzystych – prowadzone są badania nad ich charakterystyką, możliwością pozyskiwania ich z łożyska ludzkiego oraz wykorzystania w regeneracji narządów uszkodzonych przez czynniki tok-syczne.
Aktualnie powstaje pięć prac doktorskich pracowników etatowych i uczestników studiów doktoranckich. W roku 2013 jeden z doktoratów uzyskał grant NCN Preludium.

W Katedrze Histologii i Embriologii są realizowane liczne granty finansowanie ze źródeł zewnętrznych:

  1. Projekt NCN nr UMO-2012/07/B/NZ5/02549: „Remote preconditioning of human myocardium”. Katedra Histologii i Embriologii SUM oraz I Katedra i Klinika Kardiochirurgii SUM w Katowicach.
  2. Projekt w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nr POIG.01.04.00-24-002/11: „Opracowanie technologii produkcji skuteczniejszych płynów do przechowywania narządów do przeszczepów z zastosowaniem nowego modelu badawczego z wykorzystaniem monogenetycznych bliźniąt świń”. Farmaceutyczny Zakład Naukowo Produkcyjny „Bioche-fa”, Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, Instytut Zootechniki PIB w Balicach oraz SUM.
  3. Projekt KBN nr 2P05D09130: „Badanie zależności pomiędzy polimorfizmem genów podjednostek receptora NMDA a skutecznością leczenia wybranymi neuroleptykami schizofrenii paranoidalnej pacjentów z obszaru Śląska”. Katedra Histologii i Embriologii SUM oraz Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii SUM w Katowicach. Projekt zrealizowany w latach 2006–2009.
  4. Projekt MNiSW nr N404 004 31/0217: „Wpływ efektu ochronnego preconditioningu, małych dawek TNF-α i niedokrwienia przerywanego krótkimi okresami reperfuzji na strukturę i wy-brane funkcje wątroby szczura w przebiegu zespołu niedokrwienno-reperfuzyjnego”. Wy-dział Lekarski w Zabrzu oraz Zakład Histologii Katedry Morfologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach, SUM; Projekt zrealizowany w latach 2006–2008.
  5. Program wieloletni: „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej” koordynowany przez CIOP. Zadanie badawcze nr 2.A.01 (NN-6-239/05) pt.: „Wpływ skojarzonej ekspozycji zawodowej na pola elektromagnetyczne i środowiskowe czynniki chemiczne na procesy regeneracji tkanek”. Zakład Histologii Katedry Morfologii (Wydział Lekarski w Katowicach, SUM) oraz CIOP Warszawa; projekt zrealizowany w latach 2005–2007.
  6. Projekt KBN 3P05D04825: „Rola komórek owalnych w regeneracji wątroby u szczurów w różnym wieku w warunkach hepatokarcynogenezy doświadczalnej”. Zakład Histologii Katedry Morfologii (Wydział Lekarski w Katowicach, SUM); projekt realizowany w latach 2003–2006.
  7. Projekt KBN 3P0510224 (0630/P05/2003/24): „Polimorfizm genetyczny enzymów metabolizujących ksenobiotyki u osób z nowotworami głowy i szyi: rola i potencjalne współdziałanie CYP (CYP1A1) i GST (GSTM1, GSTP1, GSTT1)”. Zakład Histologii Katedry Morfologii (Wydział Lekarski w Katowicach, SUM) i IMP w Łodzi; projekt zrealizowany w latach 2003–2006.
  8. Projekt KBN 3P05D03623: „Profil jakościowy, poziomy ekspresji i lokalizacja izoform cytochromu P450 metabolizujących ksenobiotyki w wątrobie, na tle zmian strukturalnych i funk-cjonalnych zależnych od wieku i indukcji”. Zakład Histologii Katedry Morfologii (Wydział Lekarski w Katowicach, SUM); projekt zrealizowany w latach 2002–2005.
  9. Program wieloletni: „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej” koordynowany przez CIOP. Zadanie badawcze nr I-3.12 (NN-6-144/02); projekt zrealizowany w latach 2003–2005 w Zakładzie Histologii Katedry Morfologii (Wydział Le-karski SUM w Katowicach).

INNE INFORMACJE

Zakłady działające w ramach Katedry Histologii i Embriologii, tj. Zakład Histologii (do 23.10.2013 r. Zakład Histologii Katedry Morfologii) oraz Zakład Cytofizjologii (utworzony 23.10.2013 r.), nie prowadzą działalności klinicznej, a w chwili obecnej również współpracy międzynarodowej.

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2018

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.