Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Wyjazdy studentów 

Informujemy, że zasady udzielania zgody oraz rozliczania wyjazdów krajowych i zagranicznych studentów i doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach reguluje Zarządzenie Rektora Uczelni nr 247/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. , przy uwzględnieniu odrębnych regulacji organizacji studenckich/doktoranckich.

Kto i w jakim celu może uzyskać zgodę na wyjazd

Zgodnie z treścią Zarządzenia zgodę na wyjazdy krajowe i zagraniczne, w imieniu Uniwersytetu, mogą otrzymywać studenci i doktoranci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w związku z:

 1. reprezentowaniem społeczności studentów/doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:
  1. w międzyuczelnianych i krajowych kolegialnych organach samorządowych,
  2. krajowych i międzynarodowych organach stowarzyszeń i organizacji studentów i doktorantów,
  3. przed organami administracji państwowej;
 2. udziałem w konferencjach, kongresach, zjazdach, zgrupowaniach i sympozjach naukowych, warsztatach naukowych;
 3. udziałem w konkursach naukowych;
 4. realizacją badań naukowych w ramach realizowanych projektów badawczych,
 5. uczestnictwem w zawodach sportowych,
 6. uczestnictwem w innych wydarzeniach mających na celu reprezentowanie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

WAŻNE!

Udzielenie studentowi/doktorantowi zgody na wyjazd stanowi równocześnie usprawiedliwienie jego nieobecności na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych.

Co należy zrobić żeby otrzymać zgodę na wyjazd

W celu otrzymania zgody na wyjazd, student/doktorant, zobowiązany jest do złożenia, w terminie co najmniej 21 dni przed planowanym wyjazdem wniosku o udzielenie zgody na wyjazd 

wniosek o udzielenie zgody na wyjazd - student
wniosek o udzielenie zgody na wyjazd - doktorant

Wniosek, należy złożyć w jednym egzemplarzu, we właściwym Dziekanacie lub odpowiednio w Studium Doktoranckim.

UWAGA! 

Niedotrzymanie ww. terminu może skutkować brakiem zgody na finansowanie przez Uczelnię kosztów wyjazdu.

Wnioskodawcy, których wnioski nie będą zawierały kompletnych danych, zobowiązani będą do ich uzupełnienia w określonym terminie.

Wyjazdy zagraniczne

Jednym ze środków transportu, właściwym do odbycia wyjazdu zagranicznego jest samolot. 

W przypadku wyjazdu doktorantów- rezerwacji i zakupu biletów lotniczych dokonuje wyłącznie Uczelnia.

W przypadku wyjazdu studentów- rezerwacji i zakupu biletów lotniczych dokonuje SUM wyłącznie, gdy koszty przejazdu są w całości finansowane przez Uczelnię (to oznacza, że przy wyjazdach dofinansowywanych ze środków STN, student samodzielnie dokonuje zakupu biletu lotniczego).

UWAGA!

W ww. przypadkach student/doktorant do Wniosku o udzielenie zgody na wyjazd, dołącza wypełnione Zlecenie zakupu biletu lotniczego.

Finansowanie Wyjazdu

Decyzja w zakresie wysokości zwrotu kosztów wyjazdu studenta/doktoranta podejmowana jest przy uwzględnieniu opinii Kwestora oraz organizacji studenckich/doktoranckich, w ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność tych organizacji.

Student/doktorant otrzyma informację o udzielonej zgodzie na wyjazd oraz wysokości przysługującego zwrotu kosztów wyjazdu, drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres poczty e-mail.

Student/Doktorant z tytułu wyjazdu może otrzymać, zgodnie z kosztorysem wyjazdu, całkowity lub częściowy zwrot kosztów:

 1. opłaty rejestracyjnej,
 2. przejazdów,
 3. dojazdów środkami komunikacji miejskiej,
 4. noclegów,

Student/Doktorant, który otrzyma zgodę na dofinansowanie wyjazdu zobowiązany jest do rozliczenia kosztów wyjazdu, w terminie 14 dni, od daty zakończenia wyjazdu, określonego udzieloną zgodą.

Rozliczenia wyjazdu należy dokonać poprzez wypełnienie rozliczenia kosztów wyjazdu studenta / rozliczenia kosztów wyjazdu doktoranta i jego dostarczenie (wraz z załącznikami) do Działu ds. Studiów i Studentów w przypadku studentów lub do Sekcji Szkolenia Podyplomowego (w Dziale ds. Studiów i Studentów) w przypadku doktorantów.

WAŻNE!

Student/doktorant zobowiązany jest wraz z rozliczeniem kosztów wyjazdu przedstawić potwierdzenie uczestnictwa w wyjeździe (np. w formie pieczęci i podpisu organizatora w miejscu wskazanym w Rozliczeniu kosztów wyjazdu studenta/doktoranta lub w formie zaświadczenia, kopii certyfikatu uczestnictwa itp.)

Zwrot kosztów wyjazdu następuje na podstawie:

 1. biletów,
 2. faktur lub rachunków (wystawionych na Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, NIP: 634-000-53-01) potwierdzających poniesienie wydatków.

UWAGA!

W przypadku niemożności uzyskania ww. dokumentów należy złożyć pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

WAŻNE!

Niedokonanie rozliczenia w powyżej wskazanym terminie, może skutkować odmową zwrotu kosztów, w przypadku rozdysponowania ich na cele określone niniejszym zarządzeniem dla innych wnioskodawców.

W przypadku, gdy wyjazd nie dojdzie do skutku student/doktorant zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o tym fakcie Działu ds. Studiów i Studentów, wraz z podaniem przyczyny odwołania wyjazdu. 

Ponadto w przypadku, gdy wyjazd nie dojdzie do skutku z winy studenta/doktoranta, zobowiązany jest on do pokrycia wszelkich finansowych konsekwencji z tym związanych.

Powyżej przedstawiono najważniejsze informacje zawarte w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 247/2018 z dnia 21.12.2018 r.”Zasady udzielania zgody oraz rozliczania wyjazdów krajowych i zagranicznych studentów i doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”, jednakże wszystkich studentów i doktorantów SUM prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ww. dokumentu oraz innych dokumentów regulujących przedmiotowe wyjazdy (np. Regulaminu Dofinansowania Studenckiego Towarzystwa Naukowego SUM dot. Rozdziału Środków Przeznaczonych na Dofinansowanie Wyjazdów Naukowych Studentów

 

Dokumenty do pobrania:

wniosek o udzielenie zgody na wyjazd - student
wniosek o udzielenie zgody na wyjazd - doktorant
rozliczenie kosztów wyjazdu studenta
rozliczenie kosztów wyjazdu doktoranta
oświadczenie
wniosek o dokonanie krajowej opłaty zjazdowej studenta/doktoranta 
zlecenie zakupu biletu lotniczego

 

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 

"Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2023

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.