Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest uczelnią, która dzięki długoletniej tradycji posiada doskonałe warunki kształcenia studentów na 15 kierunkach studiów prowadzonych w pięciu Wydziałach. W swoich działaniach SUM kieruje się naczelną zasadą wynikającą z Deklaracji Bolońskiej, czyli kształcenia ustawicznego przez całe życie poprzez prowadzenie nauczania trójstopniowego, tj. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, w tym prowadzonych w języku angielskim. Uczelnia oferuje również kształcenie w ramach studiów podyplomowych i doktoranckich oraz posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk farmaceutycznych.

Atrakcyjna i zróżnicowana oferta dydaktyczna oraz wysoko wykwalifikowana kadra akademicka gwarantują wysoki poziom nauczania studentów w jednej z najnowocześniejszych w Polsce baz dydaktycznych. Od 2012 roku studenci SUM odbywają zajęcia w największym w Polsce Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, wyposażonym w zaawansowany sprzęt, aparaturę i symulatory, dzięki którym zdobywają praktyczne umiejętności i w sposób praktyczny są przygotowywani do pracy w zawodzie i kontaktu z pacjentem.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach tworzy nowe kierunki studiów, rozwija szkolenie podyplomowe oraz współpracuje z wieloma szkołami, instytucjami i uczelniami w Polsce i za granicą. Studenci Uniwersytetu uczestniczą w wymianach międzynarodowych w ramach programu Erasmus oraz w tak zwanych szkołach letnich w Tarnopolu, we Lwowie, a także cyklicznie w Monachium, Katowicach oraz Nicei, w ramach szkół letnich organizowanych przez uniwersytety medyczne w tych miastach.

 

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH

 • - kierunek lekarski w języku polskim – studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
 • - kierunek lekarski w języku angielskim – odpłatne studia jednolite magisterskie
 • - kierunek neurobiologia – studia II stopnia, stacjonarne

 

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM LEKARSKO – DENTYSTYCZNYM W ZABRZU

 • - kierunek lekarski w języku polskim – studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
 • - kierunek lekarsko-dentystyczny w języku polskim – studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
 • - kierunek lekarsko-dentystyczny w języku angielskim – odpłatne studia jednolite magisterskie
 • - kierunek ratownictwo medyczne – studia I stopnia, stacjonarne

 

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ z siedzibą w Sosnowcu

 • - kierunek farmacja w języku polskim – studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
 • - kierunek farmacja w języku angielskim – odpłatne studia jednolite magisterskie
 • - kierunek biotechnologia medyczna w języku polskim – studia I i II stopnia, stacjonarne
 • - kierunek biotechnologia medyczna w języku angielskim – odpłatne studia I i II stopnia
 • - kierunek analityka medyczna – studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
 • - kierunek kosmetologia – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU z siedzibą w Katowicach 

 • - kierunek fizjoterapia w języku polskim – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • - kierunek fizjoterapia w języku angielskim – odpłatne studia I stopnia
 • - kierunek pielęgniarstwo w języku polskim – studia I stopnia, stacjonarne i studia II stopnia, stacjonarne
 •   i niestacjonarne
 • - kierunek pielęgniarstwo w języku angielskim – odpłatne studia I stopnia
 • - kierunek położnictwo w języku polskim – studia I stopnia, stacjonarne i studia II stopnia, stacjonarne
 •   i niestacjonarne
 • - kierunek położnictwo w języku angielskim – odpłatne studia I stopnia
 • - kierunek elektroradiologia – studia I stopnia, stacjonarne
 • - kierunek coaching medyczny – studia II stopnia, stacjonarne 

 

WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO z siedzibą w Bytomiu

 • - kierunek zdrowie publiczne w języku polskim – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • - kierunek zdrowie publiczne w języku angielskim – odpłatne studia I stopnia w ramach specjalności „asystent
 •   osób starszych” oraz studia I i II stopnia w ramach specjalności „zdrowie środowiskowe”
 • - kierunek dietetyka w języku polskim – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • - kierunek dietetyka w języku angielskim – odpłatne studia II stopnia